မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဣ)

CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်

သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ) ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+2F800 to U+2FA1F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Hani (Han).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် ယၟု
U+2F800 (194560) 丽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F800
U+2F801 (194561) 丸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F801
U+2F802 (194562) 乁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F802
U+2F803 (194563) 𠄢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F803
U+2F804 (194564) 你 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F804
U+2F805 (194565) 侮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F805
U+2F806 (194566) 侻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F806
U+2F807 (194567) 倂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F807
U+2F808 (194568) 偺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F808
U+2F809 (194569) 備 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F809
U+2F80A (194570) 僧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80A
U+2F80B (194571) 像 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80B
U+2F80C (194572) 㒞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80C
U+2F80D (194573) 𠘺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80D
U+2F80E (194574) 免 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80E
U+2F80F (194575) 兔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F80F
U+2F810 (194576) 兤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F810
U+2F811 (194577) 具 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F811
U+2F812 (194578) 𠔜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F812
U+2F813 (194579) 㒹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F813
U+2F814 (194580) 內 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F814
U+2F815 (194581) 再 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F815
U+2F816 (194582) 𠕋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F816
U+2F817 (194583) 冗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F817
U+2F818 (194584) 冤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F818
U+2F819 (194585) 仌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F819
U+2F81A (194586) 冬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81A
U+2F81B (194587) 况 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81B
U+2F81C (194588) 𩇟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81C
U+2F81D (194589) 凵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81D
U+2F81E (194590) 刃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81E
U+2F81F (194591) 㓟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F81F
U+2F820 (194592) 刻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F820
U+2F821 (194593) 剆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F821
U+2F822 (194594) 割 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F822
U+2F823 (194595) 剷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F823
U+2F824 (194596) 㔕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F824
U+2F825 (194597) 勇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F825
U+2F826 (194598) 勉 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F826
U+2F827 (194599) 勤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F827
U+2F828 (194600) 勺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F828
U+2F829 (194601) 包 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F829
U+2F82A (194602) 匆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82A
U+2F82B (194603) 北 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82B
U+2F82C (194604) 卉 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82C
U+2F82D (194605) 卑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82D
U+2F82E (194606) 博 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82E
U+2F82F (194607) 即 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F82F
U+2F830 (194608) 卽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F830
U+2F831 (194609) 卿 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F831
U+2F832 (194610) 卿 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F832
U+2F833 (194611) 卿 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F833
U+2F834 (194612) 𠨬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F834
U+2F835 (194613) 灰 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F835
U+2F836 (194614) 及 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F836
U+2F837 (194615) 叟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F837
U+2F838 (194616) 𠭣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F838
U+2F839 (194617) 叫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F839
U+2F83A (194618) 叱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83A
U+2F83B (194619) 吆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83B
U+2F83C (194620) 咞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83C
U+2F83D (194621) 吸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83D
U+2F83E (194622) 呈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83E
U+2F83F (194623) 周 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F83F
U+2F840 (194624) 咢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F840
U+2F841 (194625) 哶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F841
U+2F842 (194626) 唐 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F842
U+2F843 (194627) 啓 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F843
U+2F844 (194628) 啣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F844
U+2F845 (194629) 善 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F845
U+2F846 (194630) 善 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F846
U+2F847 (194631) 喙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F847
U+2F848 (194632) 喫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F848
U+2F849 (194633) 喳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F849
U+2F84A (194634) 嗂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84A
U+2F84B (194635) 圖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84B
U+2F84C (194636) 嘆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84C
U+2F84D (194637) 圗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84D
U+2F84E (194638) 噑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84E
U+2F84F (194639) 噴 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F84F
U+2F850 (194640) 切 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F850
U+2F851 (194641) 壮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F851
U+2F852 (194642) 城 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F852
U+2F853 (194643) 埴 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F853
U+2F854 (194644) 堍 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F854
U+2F855 (194645) 型 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F855
U+2F856 (194646) 堲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F856
U+2F857 (194647) 報 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F857
U+2F858 (194648) 墬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F858
U+2F859 (194649) 𡓤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F859
U+2F85A (194650) 売 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85A
U+2F85B (194651) 壷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85B
U+2F85C (194652) 夆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85C
U+2F85D (194653) 多 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85D
U+2F85E (194654) 夢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85E
U+2F85F (194655) 奢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85F
U+2F860 (194656) 𡚨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F860
U+2F861 (194657) 𡛪 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F861
U+2F862 (194658) 姬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F862
U+2F863 (194659) 娛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F863
U+2F864 (194660) 娧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F864
U+2F865 (194661) 姘 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F865
U+2F866 (194662) 婦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F866
U+2F867 (194663) 㛮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F867
U+2F868 (194664) 㛼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F868
U+2F869 (194665) 嬈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F869
U+2F86A (194666) 嬾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86A
U+2F86B (194667) 嬾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86B
U+2F86C (194668) 𡧈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86C
U+2F86D (194669) 寃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86D
U+2F86E (194670) 寘 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86E
U+2F86F (194671) 寧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F86F
U+2F870 (194672) 寳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F870
U+2F871 (194673) 𡬘 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F871
U+2F872 (194674) 寿 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F872
U+2F873 (194675) 将 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F873
U+2F874 (194676) 当 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F874
U+2F875 (194677) 尢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F875
U+2F876 (194678) 㞁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F876
U+2F877 (194679) 屠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F877
U+2F878 (194680) 屮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F878
U+2F879 (194681) 峀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F879
U+2F87A (194682) 岍 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87A
U+2F87B (194683) 𡷤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87B
U+2F87C (194684) 嵃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87C
U+2F87D (194685) 𡷦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87D
U+2F87E (194686) 嵮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87E
U+2F87F (194687) 嵫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F87F
U+2F880 (194688) 嵼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F880
U+2F881 (194689) 巡 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F881
U+2F882 (194690) 巢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F882
U+2F883 (194691) 㠯 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F883
U+2F884 (194692) 巽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F884
U+2F885 (194693) 帨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F885
U+2F886 (194694) 帽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F886
U+2F887 (194695) 幩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F887
U+2F888 (194696) 㡢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F888
U+2F889 (194697) 𢆃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F889
U+2F88A (194698) 㡼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88A
U+2F88B (194699) 庰 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88B
U+2F88C (194700) 庳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88C
U+2F88D (194701) 庶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88D
U+2F88E (194702) 廊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88E
U+2F88F (194703) 𪎒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F88F
U+2F890 (194704) 廾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F890
U+2F891 (194705) 𢌱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F891
U+2F892 (194706) 𢌱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F892
U+2F893 (194707) 舁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F893
U+2F894 (194708) 弢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F894
U+2F895 (194709) 弢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F895
U+2F896 (194710) 㣇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F896
U+2F897 (194711) 𣊸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F897
U+2F898 (194712) 𦇚 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F898
U+2F899 (194713) 形 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F899
U+2F89A (194714) 彫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89A
U+2F89B (194715) 㣣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89B
U+2F89C (194716) 徚 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89C
U+2F89D (194717) 忍 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89D
U+2F89E (194718) 志 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89E
U+2F89F (194719) 忹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89F
U+2F8A0 (194720) 悁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A0
U+2F8A1 (194721) 㤺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A1
U+2F8A2 (194722) 㤜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A2
U+2F8A3 (194723) 悔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A3
U+2F8A4 (194724) 𢛔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A4
U+2F8A5 (194725) 惇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A5
U+2F8A6 (194726) 慈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A6
U+2F8A7 (194727) 慌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A7
U+2F8A8 (194728) 慎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A8
U+2F8A9 (194729) 慌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8A9
U+2F8AA (194730) 慺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AA
U+2F8AB (194731) 憎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AB
U+2F8AC (194732) 憲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AC
U+2F8AD (194733) 憤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AD
U+2F8AE (194734) 憯 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AE
U+2F8AF (194735) 懞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8AF
U+2F8B0 (194736) 懲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B0
U+2F8B1 (194737) 懶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B1
U+2F8B2 (194738) 成 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B2
U+2F8B3 (194739) 戛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B3
U+2F8B4 (194740) 扝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B4
U+2F8B5 (194741) 抱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B5
U+2F8B6 (194742) 拔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B6
U+2F8B7 (194743) 捐 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B7
U+2F8B8 (194744) 𢬌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B8
U+2F8B9 (194745) 挽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8B9
U+2F8BA (194746) 拼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BA
U+2F8BB (194747) 捨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BB
U+2F8BC (194748) 掃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BC
U+2F8BD (194749) 揤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BD
U+2F8BE (194750) 𢯱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BE
U+2F8BF (194751) 搢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8BF
U+2F8C0 (194752) 揅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C0
U+2F8C1 (194753) 掩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C1
U+2F8C2 (194754) 㨮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C2
U+2F8C3 (194755) 摩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C3
U+2F8C4 (194756) 摾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C4
U+2F8C5 (194757) 撝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C5
U+2F8C6 (194758) 摷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C6
U+2F8C7 (194759) 㩬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C7
U+2F8C8 (194760) 敏 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C8
U+2F8C9 (194761) 敬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8C9
U+2F8CA (194762) 𣀊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CA
U+2F8CB (194763) 旣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CB
U+2F8CC (194764) 書 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CC
U+2F8CD (194765) 晉 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CD
U+2F8CE (194766) 㬙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CE
U+2F8CF (194767) 暑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8CF
U+2F8D0 (194768) 㬈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D0
U+2F8D1 (194769) 㫤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D1
U+2F8D2 (194770) 冒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D2
U+2F8D3 (194771) 冕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D3
U+2F8D4 (194772) 最 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D4
U+2F8D5 (194773) 暜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D5
U+2F8D6 (194774) 肭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D6
U+2F8D7 (194775) 䏙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D7
U+2F8D8 (194776) 朗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D8
U+2F8D9 (194777) 望 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8D9
U+2F8DA (194778) 朡 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DA
U+2F8DB (194779) 杞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DB
U+2F8DC (194780) 杓 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DC
U+2F8DD (194781) 𣏃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DD
U+2F8DE (194782) 㭉 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DE
U+2F8DF (194783) 柺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DF
U+2F8E0 (194784) 枅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E0
U+2F8E1 (194785) 桒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E1
U+2F8E2 (194786) 梅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E2
U+2F8E3 (194787) 𣑭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E3
U+2F8E4 (194788) 梎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E4
U+2F8E5 (194789) 栟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E5
U+2F8E6 (194790) 椔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E6
U+2F8E7 (194791) 㮝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E7
U+2F8E8 (194792) 楂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E8
U+2F8E9 (194793) 榣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8E9
U+2F8EA (194794) 槪 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EA
U+2F8EB (194795) 檨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EB
U+2F8EC (194796) 𣚣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EC
U+2F8ED (194797) 櫛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8ED
U+2F8EE (194798) 㰘 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EE
U+2F8EF (194799) 次 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EF
U+2F8F0 (194800) 𣢧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F0
U+2F8F1 (194801) 歔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F1
U+2F8F2 (194802) 㱎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F2
U+2F8F3 (194803) 歲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F3
U+2F8F4 (194804) 殟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F4
U+2F8F5 (194805) 殺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F5
U+2F8F6 (194806) 殻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F6
U+2F8F7 (194807) 𣪍 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F7
U+2F8F8 (194808) 𡴋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F8
U+2F8F9 (194809) 𣫺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8F9
U+2F8FA (194810) 汎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FA
U+2F8FB (194811) 𣲼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FB
U+2F8FC (194812) 沿 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FC
U+2F8FD (194813) 泍 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FD
U+2F8FE (194814) 汧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FE
U+2F8FF (194815) 洖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8FF
U+2F900 (194816) 派 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F900
U+2F901 (194817) 海 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F901
U+2F902 (194818) 流 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F902
U+2F903 (194819) 浩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F903
U+2F904 (194820) 浸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F904
U+2F905 (194821) 涅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F905
U+2F906 (194822) 𣴞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F906
U+2F907 (194823) 洴 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F907
U+2F908 (194824) 港 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F908
U+2F909 (194825) 湮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F909
U+2F90A (194826) 㴳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90A
U+2F90B (194827) 滋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90B
U+2F90C (194828) 滇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90C
U+2F90D (194829) 𣻑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90D
U+2F90E (194830) 淹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90E
U+2F90F (194831) 潮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F90F
U+2F910 (194832) 𣽞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F910
U+2F911 (194833) 𣾎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F911
U+2F912 (194834) 濆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F912
U+2F913 (194835) 瀹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F913
U+2F914 (194836) 瀞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F914
U+2F915 (194837) 瀛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F915
U+2F916 (194838) 㶖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F916
U+2F917 (194839) 灊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F917
U+2F918 (194840) 災 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F918
U+2F919 (194841) 灷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F919
U+2F91A (194842) 炭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91A
U+2F91B (194843) 𠔥 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91B
U+2F91C (194844) 煅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91C
U+2F91D (194845) 𤉣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91D
U+2F91E (194846) 熜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91E
U+2F91F (194847) 𤎫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F91F
U+2F920 (194848) 爨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F920
U+2F921 (194849) 爵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F921
U+2F922 (194850) 牐 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F922
U+2F923 (194851) 𤘈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F923
U+2F924 (194852) 犀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F924
U+2F925 (194853) 犕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F925
U+2F926 (194854) 𤜵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F926
U+2F927 (194855) 𤠔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F927
U+2F928 (194856) 獺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F928
U+2F929 (194857) 王 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F929
U+2F92A (194858) 㺬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92A
U+2F92B (194859) 玥 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92B
U+2F92C (194860) 㺸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92C
U+2F92D (194861) 㺸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92D
U+2F92E (194862) 瑇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92E
U+2F92F (194863) 瑜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F92F
U+2F930 (194864) 瑱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F930
U+2F931 (194865) 璅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F931
U+2F932 (194866) 瓊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F932
U+2F933 (194867) 㼛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F933
U+2F934 (194868) 甤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F934
U+2F935 (194869) 𤰶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F935
U+2F936 (194870) 甾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F936
U+2F937 (194871) 𤲒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F937
U+2F938 (194872) 異 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F938
U+2F939 (194873) 𢆟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F939
U+2F93A (194874) 瘐 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93A
U+2F93B (194875) 𤾡 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93B
U+2F93C (194876) 𤾸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93C
U+2F93D (194877) 𥁄 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93D
U+2F93E (194878) 㿼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93E
U+2F93F (194879) 䀈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F93F
U+2F940 (194880) 直 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F940
U+2F941 (194881) 𥃳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F941
U+2F942 (194882) 𥃲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F942
U+2F943 (194883) 𥄙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F943
U+2F944 (194884) 𥄳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F944
U+2F945 (194885) 眞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F945
U+2F946 (194886) 真 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F946
U+2F947 (194887) 真 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F947
U+2F948 (194888) 睊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F948
U+2F949 (194889) 䀹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F949
U+2F94A (194890) 瞋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94A
U+2F94B (194891) 䁆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94B
U+2F94C (194892) 䂖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94C
U+2F94D (194893) 𥐝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94D
U+2F94E (194894) 硎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94E
U+2F94F (194895) 碌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F94F
U+2F950 (194896) 磌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F950
U+2F951 (194897) 䃣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F951
U+2F952 (194898) 𥘦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F952
U+2F953 (194899) 祖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F953
U+2F954 (194900) 𥚚 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F954
U+2F955 (194901) 𥛅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F955
U+2F956 (194902) 福 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F956
U+2F957 (194903) 秫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F957
U+2F958 (194904) 䄯 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F958
U+2F959 (194905) 穀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F959
U+2F95A (194906) 穊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95A
U+2F95B (194907) 穏 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95B
U+2F95C (194908) 𥥼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95C
U+2F95D (194909) 𥪧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95D
U+2F95E (194910) 𥪧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95E
U+2F95F (194911) 竮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F95F
U+2F960 (194912) 䈂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F960
U+2F961 (194913) 𥮫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F961
U+2F962 (194914) 篆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F962
U+2F963 (194915) 築 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F963
U+2F964 (194916) 䈧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F964
U+2F965 (194917) 𥲀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F965
U+2F966 (194918) 糒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F966
U+2F967 (194919) 䊠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F967
U+2F968 (194920) 糨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F968
U+2F969 (194921) 糣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F969
U+2F96A (194922) 紀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96A
U+2F96B (194923) 𥾆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96B
U+2F96C (194924) 絣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96C
U+2F96D (194925) 䌁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96D
U+2F96E (194926) 緇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96E
U+2F96F (194927) 縂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F96F
U+2F970 (194928) 繅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F970
U+2F971 (194929) 䌴 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F971
U+2F972 (194930) 𦈨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F972
U+2F973 (194931) 𦉇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F973
U+2F974 (194932) 䍙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F974
U+2F975 (194933) 𦋙 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F975
U+2F976 (194934) 罺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F976
U+2F977 (194935) 𦌾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F977
U+2F978 (194936) 羕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F978
U+2F979 (194937) 翺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F979
U+2F97A (194938) 者 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97A
U+2F97B (194939) 𦓚 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97B
U+2F97C (194940) 𦔣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97C
U+2F97D (194941) 聠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97D
U+2F97E (194942) 𦖨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97E
U+2F97F (194943) 聰 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F97F
U+2F980 (194944) 𣍟 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F980
U+2F981 (194945) 䏕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F981
U+2F982 (194946) 育 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F982
U+2F983 (194947) 脃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F983
U+2F984 (194948) 䐋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F984
U+2F985 (194949) 脾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F985
U+2F986 (194950) 媵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F986
U+2F987 (194951) 𦞧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F987
U+2F988 (194952) 𦞵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F988
U+2F989 (194953) 𣎓 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F989
U+2F98A (194954) 𣎜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98A
U+2F98B (194955) 舁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98B
U+2F98C (194956) 舄 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98C
U+2F98D (194957) 辞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98D
U+2F98E (194958) 䑫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98E
U+2F98F (194959) 芑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F98F
U+2F990 (194960) 芋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F990
U+2F991 (194961) 芝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F991
U+2F992 (194962) 劳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F992
U+2F993 (194963) 花 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F993
U+2F994 (194964) 芳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F994
U+2F995 (194965) 芽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F995
U+2F996 (194966) 苦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F996
U+2F997 (194967) 𦬼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F997
U+2F998 (194968) 若 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F998
U+2F999 (194969) 茝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F999
U+2F99A (194970) 荣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99A
U+2F99B (194971) 莭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99B
U+2F99C (194972) 茣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99C
U+2F99D (194973) 莽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99D
U+2F99E (194974) 菧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99E
U+2F99F (194975) 著 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F99F
U+2F9A0 (194976) 荓 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A0
U+2F9A1 (194977) 菊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A1
U+2F9A2 (194978) 菌 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A2
U+2F9A3 (194979) 菜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A3
U+2F9A4 (194980) 𦰶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A4
U+2F9A5 (194981) 𦵫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A5
U+2F9A6 (194982) 𦳕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A6
U+2F9A7 (194983) 䔫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A7
U+2F9A8 (194984) 蓱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A8
U+2F9A9 (194985) 蓳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9A9
U+2F9AA (194986) 蔖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AA
U+2F9AB (194987) 𧏊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AB
U+2F9AC (194988) 蕤 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AC
U+2F9AD (194989) 𦼬 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AD
U+2F9AE (194990) 䕝 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AE
U+2F9AF (194991) 䕡 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9AF
U+2F9B0 (194992) 𦾱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B0
U+2F9B1 (194993) 𧃒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B1
U+2F9B2 (194994) 䕫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B2
U+2F9B3 (194995) 虐 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B3
U+2F9B4 (194996) 虜 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B4
U+2F9B5 (194997) 虧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B5
U+2F9B6 (194998) 虩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B6
U+2F9B7 (194999) 蚩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B7
U+2F9B8 (195000) 蚈 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B8
U+2F9B9 (195001) 蜎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9B9
U+2F9BA (195002) 蛢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BA
U+2F9BB (195003) 蝹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BB
U+2F9BC (195004) 蜨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BC
U+2F9BD (195005) 蝫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BD
U+2F9BE (195006) 螆 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BE
U+2F9BF (195007) 䗗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9BF
U+2F9C0 (195008) 蟡 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C0
U+2F9C1 (195009) 蠁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C1
U+2F9C2 (195010) 䗹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C2
U+2F9C3 (195011) 衠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C3
U+2F9C4 (195012) 衣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C4
U+2F9C5 (195013) 𧙧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C5
U+2F9C6 (195014) 裗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C6
U+2F9C7 (195015) 裞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C7
U+2F9C8 (195016) 䘵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C8
U+2F9C9 (195017) 裺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9C9
U+2F9CA (195018) 㒻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CA
U+2F9CB (195019) 𧢮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CB
U+2F9CC (195020) 𧥦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CC
U+2F9CD (195021) 䚾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CD
U+2F9CE (195022) 䛇 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CE
U+2F9CF (195023) 誠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9CF
U+2F9D0 (195024) 諭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D0
U+2F9D1 (195025) 變 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D1
U+2F9D2 (195026) 豕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D2
U+2F9D3 (195027) 𧲨 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D3
U+2F9D4 (195028) 貫 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D4
U+2F9D5 (195029) 賁 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D5
U+2F9D6 (195030) 贛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D6
U+2F9D7 (195031) 起 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D7
U+2F9D8 (195032) 𧼯 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D8
U+2F9D9 (195033) 𠠄 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9D9
U+2F9DA (195034) 跋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DA
U+2F9DB (195035) 趼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DB
U+2F9DC (195036) 跰 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DC
U+2F9DD (195037) 𠣞 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DD
U+2F9DE (195038) 軔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DE
U+2F9DF (195039) 輸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9DF
U+2F9E0 (195040) 𨗒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E0
U+2F9E1 (195041) 𨗭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E1
U+2F9E2 (195042) 邔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E2
U+2F9E3 (195043) 郱 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E3
U+2F9E4 (195044) 鄑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E4
U+2F9E5 (195045) 𨜮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E5
U+2F9E6 (195046) 鄛 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E6
U+2F9E7 (195047) 鈸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E7
U+2F9E8 (195048) 鋗 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E8
U+2F9E9 (195049) 鋘 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9E9
U+2F9EA (195050) 鉼 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9EA
U+2F9EB (195051) 鏹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9EB
U+2F9EC (195052) 鐕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9EC
U+2F9ED (195053) 𨯺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9ED
U+2F9EE (195054) 開 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9EE
U+2F9EF (195055) 䦕 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9EF
U+2F9F0 (195056) 閷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F0
U+2F9F1 (195057) 𨵷 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F1
U+2F9F2 (195058) 䧦 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F2
U+2F9F3 (195059) 雃 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F3
U+2F9F4 (195060) 嶲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F4
U+2F9F5 (195061) 霣 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F5
U+2F9F6 (195062) 𩅅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F6
U+2F9F7 (195063) 𩈚 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F7
U+2F9F8 (195064) 䩮 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F8
U+2F9F9 (195065) 䩶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9F9
U+2F9FA (195066) 韠 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FA
U+2F9FB (195067) 𩐊 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FB
U+2F9FC (195068) 䪲 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FC
U+2F9FD (195069) 𩒖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FD
U+2F9FE (195070) 頋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FE
U+2F9FF (195071) 頋 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FF
U+2FA00 (195072) 頩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA00
U+2FA01 (195073) 𩖶 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA01
U+2FA02 (195074) 飢 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA02
U+2FA03 (195075) 䬳 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA03
U+2FA04 (195076) 餩 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA04
U+2FA05 (195077) 馧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA05
U+2FA06 (195078) 駂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA06
U+2FA07 (195079) 駾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA07
U+2FA08 (195080) 䯎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA08
U+2FA09 (195081) 𩬰 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA09
U+2FA0A (195082) 鬒 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0A
U+2FA0B (195083) 鱀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0B
U+2FA0C (195084) 鳽 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0C
U+2FA0D (195085) 䳎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0D
U+2FA0E (195086) 䳭 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0E
U+2FA0F (195087) 鵧 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA0F
U+2FA10 (195088) 𪃎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA10
U+2FA11 (195089) 䳸 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA11
U+2FA12 (195090) 𪄅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA12
U+2FA13 (195091) 𪈎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA13
U+2FA14 (195092) 𪊑 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA14
U+2FA15 (195093) 麻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA15
U+2FA16 (195094) 䵖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA16
U+2FA17 (195095) 黹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA17
U+2FA18 (195096) 黾 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA18
U+2FA19 (195097) 鼅 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA19
U+2FA1A (195098) 鼏 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA1A
U+2FA1B (195099) 鼖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA1B
U+2FA1C (195100) 鼻 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA1C
U+2FA1D (195101) 𪘀 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA1D