မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝိက်ရှေန်နရဳ:သ္ဍံၚ်/က

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အက္ခရ်ဗျဥ်မန်
က

ကာ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကိ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကီု[ပလေဝ်ဒါန်]

ကဳ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကု[ပလေဝ်ဒါန်]

ကူ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကေ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကဵု[ပလေဝ်ဒါန်]

ကော[ပလေဝ်ဒါန်]


ကဴ[ပလေဝ်ဒါန်]


ကံ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကေက်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကောန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကိုန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကုမ္ဘ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞာ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞိ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞဳ[ပလေဝ်ဒါန်]


ကၞု[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞုဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၞေၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၟ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကျ[ပလေဝ်ဒါန်]


ကၠာ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠာဲ[ပလေဝ်ဒါန်]


ကၠာ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠိ[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠောန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠိုဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠအ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကၠး[ပလေဝ်ဒါန်]


ကွး[ပလေဝ်ဒါန်]

ကှ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကး[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ည[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍ[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍန်[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍိုပ်[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍဝ်[ပလေဝ်ဒါန်]

က္ဍဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

က္တဵု[ပလေဝ်ဒါန်]

က္တဴ[ပလေဝ်ဒါန်]

က္တက်[ပလေဝ်ဒါန်]