ကောန်သွီု

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

မန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကောန်သွီု

နာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 • ကောန်သွီု (konswiuṃ)
 1. ကောန်အရၚ်ဟွံသေၚ်၊ ကောန်မိဍာံအပါဟွံဍာံ၊ ကောန်အပါဍာံမိဟွံဍာံ၊ ကောန်ပါကၠုၚ်နူညးဗြဴ၊ ကောန်ပါကၠုၚ်နူမၞိဟ်တြုံတံ။


ပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲတၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကောန်သွီုဟီုဂှ် ကောန်ပါကၠုၚ်နူမၞိဟ်ဗြဴတံတုဲ စှ်ေအိန်ထံၚ်တၟိတုဲ တၠသ္ၚိမၞိဟ်ဗြဴတံဂှ် ဂွံကၠုၚ်သီုကောန်သွီုမွဲကီု၊ ကောန်မၞိဟ်တြုံတံဇေတ်တ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဆဂး ဒှ်ကောန်ဗြဴဇကုတုဲ ကောန်စကောန်သွီုမဒှ်ရ။
 2. လ္ၚဵုဂှ်ပၠန် ကောန်ပါကၠုၚ်နူမၞိဟ်တြုံတံဂှ်တုဲ စှ်ေအိန်ထံၚ်တၟိတုဲ ဗြဴတၟိမၞိဟ်တြုံတံဂှ် ဂွံကၠုၚ်သီုကောန်သွီုဂှ်ကီုတုဲ ကောန်မၞိဟ်ဗြဴတံဇေတ်တ်ဟွံသေၚ် ဆဂး ဒှ်ကောန်တြုံဇကုတုဲ ကောန်စကောန်သွီုပၠန်ရ။
 3. ကောန်သွီုဟီုဂှ် ခိုဟ်လေဝ်နွံပရေံလေဝ်နွံတုဲ အဓိကဂှ်တှ်ေ တိုန်တဴကဵုပိုဲဏံမွဲဟေၚ်ဒှ်အဓိကတုဲ ယဝ်ရပိုဲဒှ်မၞိဟ်ဏောၚ်တှ်ေ ညံၚ်ရဴအပါဍေံအရၚ် ညံၚ်ရဴမိဍေံအရၚ်ဂှ် ကောန်ၚာ်တံကော်ကၠုၚ်မိယာဲ ကော်ကၠုၚ်အပါလေဝ် နွံတဴဗဝ်သအဝ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ယဝ်ပိုဲဒှ်အပါသွဳုကီု မိယာဲသွီုဏောၚ်တှ်ေ ယဝ်ရပိုဲလွဳပရာလဝ်ကောန်သွီုတံဏံခိုဟ်ဟ်ညံၚ်ရဴကောန်ပိုဲအရၚ်ဏောၚ်တှ်ေ ကောန်သွီုတံဂှ် ကၠိုဟ်ကေတ်စိုတ် ဣဏံမိယာဲအရၚ် ဣဏံအပါအရၚ်တုဲ ဟွံတၞဟ်ခြာအာနူအပါအရၚ်မိအရၚ်ဍေံတံဂှ်ရ။

လဟီု[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာတၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကောန်ပါကၠုၚ်လပါ်မၞိဟ်ဗြဴ
 2. ကောန်အရၚ်ဟွံသေၚ်
 3. ကောန်ပါကၠုၚ်နူလပါ်မၞိဟ်တြုံ

ဝေါဟာလွာ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကောန်ဒးကၠၚ်အပါ
 2. ကောန်ဒးကၠၚ်ယာဲ
 3. ဒှ်ကောန်လွဳစအပါတၟိ
 4. ဒှ်ကောန်လွဳစမိယာဲတၟိ

ဝေါဟာဒစး[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကောန်ဇေတ်တ်
 2. ကောန်ကၟိန်
 3. ကောန်ဒေဝတဴ


တြာဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. မြန်မာ
 2. သေံ
 3. အေၚ်္ဂလိခ်