aqueste

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

အေက်သတဝ်ရေန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ပွံင်နဲတၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ လဳအဝ်နေတ်တြေံ၊ နကဵုအဆက်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of အေက်သတဝ်ရေန် (ast) in Module:languages/data/3/a. The ancestor of အေက်သတဝ်ရေန် is လဳအဝ်နေတ်တြေံ (roa-ole)..၊ နကဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုနူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

 • IPA(key): /aˈkeste/, [aˈkes̪.t̪e]

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste m (ပုလ္လိင် aquesteပုလ္လိင် aquestiနပုလ္လိၚ် aquestoဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ပုလ္လိၚ် aquestosကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestes)

 1. ဏံ၊ မနွံဒၞာဲအဏံ။

ဂလဳသဳယာန်[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ပဝ်တူဂြဳတြေံ aqueste၊ နကဵုအဆက်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of ဂလဳသဳယာန် (gl) in Module:languages/data/2. The ancestors of ဂလဳသဳယာန် are အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ (ine-pro) and အခိုက်ကၞာ-မလိက်ဒစေင် (itc-pro) and အိန်ဒဝ်-အာရိယာန်-အခိုက်ကၞာ (inc-pro) and လပ်တေန်တြေံ (itc-ola) and လပ်တေန် (la) and ပဝ်တူဂြဳတြေံ (roa-opt)..၊ နကဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုနူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste m (ဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ပုလ္လိၚ် aquestesကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestas)

 1. ဏံ။

မဳရာန်ဒါက်[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of မဳရာန်ဒါက် (mwl) in Module:languages/data/3/m. The ancestor of မဳရာန်ဒါက် is လဳအဝ်နေတ်တြေံ (roa-ole)..၊ နကဵုအဆက်နူ လပ်တေန် eccum

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste m (ဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ပုလ္လိၚ် aquestesကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestas)

 1. ဏံ (အရာပုလ္လိၚ်)။

အာဒါဂေန်-နာဝါရဝ်[ပလေဝ်ဒါန်]

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste

 1. ဗီုဝေါဟာတၞဟ်မဆေင်ကဵု aquesti

အောက်စဳတာန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ပွံင်နဲတၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အောက်စဳတာန်တြေံ aquest၊ နကဵုအဆက်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of အောက်စဳတာန် (oc) in Module:languages/data/2. The ancestor of အောက်စဳတာန် is အောက်စဳတာန်တြေံ (pro)..၊ နကဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုနူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

 • IPA(key): /aˈkeste/
 • (ဝှာင်)

ဖျေံလဝ်သန္နိဋ္ဌာန်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste (ဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ပုလ္လိၚ် aquestesကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestas)

 1. ဨအဏံ။

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste

 1. ဨဂှ် (အရာပုလ္လိၚ်)။

ဂလဳသဳယာန်-ပဝ်တူဂြဳတြေံ[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of ပဝ်တူဂြဳတြေံ (roa-opt) in Module:languages/data/exceptional. The ancestor of ပဝ်တူဂြဳတြေံ is လပ်တေန် (la)..၊ နကဵုအဆက်နူ လပ်တေန် eccum

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste

 1. ဨဂှ် (အရာပုလ္လိၚ်)။

သပုင်တြေံ[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of သပုင်တြေံ (osp) in Module:languages/data/3/o. The ancestor of သပုင်တြေံ is လပ်တေန် (la)..၊ နကဵုအဆက်နူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste

 1. ဨဂှ် (အရာပုလ္လိၚ်)။

ပဝ်တူဂြဳ[ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ပဝ်တူဂြဳတြေံ aqueste၊ နကဵုအဆက်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of ပဝ်တူဂြဳ (pt) in Module:languages/data/2. The ancestors of ပဝ်တူဂြဳ are အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ (ine-pro) and အခိုက်ကၞာ-မလိက်ဒစေင် (itc-pro) and လပ်တေန်တြေံ (itc-ola) and လပ်တေန် (la) and ပဝ်တူဂြဳတြေံ (roa-opt)..၊ နကဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုနူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

 

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste (ဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ပုလ္လိင် aquestesကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestasနပုလ္လိင် aquisto)

 1. ဨဂှ် (အရာပုလ္လိၚ်)။

သပုင် [ပလေဝ်ဒါန်]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ သပုင်တြေံ aqueste၊ နကဵုအဆက်နူ Lua error in မဝ်ဂျူ:etymology at line 163: လပ်တေန်အရိုင် (VL.) is not set as an ancestor of သပုင် (es) in Module:languages/data/2. The ancestors of သပုင် are အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ (ine-pro) and အခိုက်ကၞာ-မလိက်ဒစေင် (itc-pro) and လပ်တေန်တြေံ (itc-ola) and လပ်တေန် (la) and သပုင်တြေံ (osp)..၊ နကဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုနူ လပ်တေန် eccum

ဗွဟ်ရမ္သာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

 • IPA(key): /aˈkeste/[aˈkes.t̪e]

ဖျေံလဝ်သန္နိဋ္ဌာန်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste m (ကိုန်ဗဟုဝစ် aquestosနပုလ္လိၚ် aquestoဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestas)

 1. ဨဂှ်။

သဗ္ဗနာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

aqueste m (ကိုန်ဗဟုဝစ် aquestosနပုလ္လိၚ် aquestoဣတ္တိလိင် aquestaကိုန်ဗဟုဝစ်ဣတ္တိလိင် aquestas)

 1. အဏံမွဲ (အရာပုလ္လိၚ်)။
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=aqueste&oldid=68311"