မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/တဳဖဳနေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်

တဳဖဳနေတ်

အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “တဳဖဳနေတ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+2D30 to U+2D7F. All assigned characters in this block have the Script value Tfng (Tifinagh).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+2D30 (11568) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YA
U+2D31 (11569) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAB
U+2D32 (11570) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YABH
U+2D33 (11571) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAG
U+2D34 (11572) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAGHH
U+2D35 (11573) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER BERBER ACADEMY YAJ
U+2D36 (11574) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAJ
U+2D37 (11575) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAD
U+2D38 (11576) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YADH
U+2D39 (11577) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YADD
U+2D3A (11578) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YADDH
U+2D3B (11579) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YEY
U+2D3C (11580) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAF
U+2D3D (11581) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAK
U+2D3E (11582) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAK
U+2D3F (11583) ⴿ Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAKHH
U+2D40 (11584) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAH
U+2D41 (11585) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER BERBER ACADEMY YAH
U+2D42 (11586) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAH
U+2D43 (11587) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAHH
U+2D44 (11588) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAA
U+2D45 (11589) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAKH
U+2D46 (11590) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAKH
U+2D47 (11591) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAQ
U+2D48 (11592) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAQ
U+2D49 (11593) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YI
U+2D4A (11594) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAZH
U+2D4B (11595) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER AHAGGAR YAZH
U+2D4C (11596) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAZH
U+2D4D (11597) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAL
U+2D4E (11598) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAM
U+2D4F (11599) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAN
U+2D50 (11600) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAGN
U+2D51 (11601) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YANG
U+2D52 (11602) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAP
U+2D53 (11603) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YU
U+2D54 (11604) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAR
U+2D55 (11605) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YARR
U+2D56 (11606) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAGH
U+2D57 (11607) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TUAREG YAGH
U+2D58 (11608) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER AYER YAGH
U+2D59 (11609) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAS
U+2D5A (11610) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YASS
U+2D5B (11611) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YASH
U+2D5C (11612) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAT
U+2D5D (11613) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YATH
U+2D5E (11614) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YACH
U+2D5F (11615) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YATT
U+2D60 (11616) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAV
U+2D61 (11617) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAW
U+2D62 (11618) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAY
U+2D63 (11619) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAZ
U+2D64 (11620) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER TAWELLEMET YAZ
U+2D65 (11621) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YAZZ
U+2D66 (11622) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YE
U+2D67 (11623) Lo
(Other Letter)
TIFINAGH LETTER YO
U+2D6F (11631) Lm
(Modifier Letter)
TIFINAGH MODIFIER LETTER LABIALIZATION MARK
U+2D70 (11632) Po
(Other Punctuation)
TIFINAGH SEPARATOR MARK
U+2D7F (11647) ◌⵿ Mn
(Nonspacing Mark)
TIFINAGH CONSONANT JOINER