အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ တဳဖဳနေတ်

အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်

အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-က ⟶

This page lists the characters in the “အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+2D80 to U+2DDF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Ethi (Ethiopic).

Code point Image Character Name
U+2D80 (11648) ETHIOPIC SYLLABLE LOA
U+2D81 (11649) ETHIOPIC SYLLABLE MOA
U+2D82 (11650) ETHIOPIC SYLLABLE ROA
U+2D83 (11651) ETHIOPIC SYLLABLE SOA
U+2D84 (11652) ETHIOPIC SYLLABLE SHOA
U+2D85 (11653) ETHIOPIC SYLLABLE BOA
U+2D86 (11654) ETHIOPIC SYLLABLE TOA
U+2D87 (11655) ETHIOPIC SYLLABLE COA
U+2D88 (11656) ETHIOPIC SYLLABLE NOA
U+2D89 (11657) ETHIOPIC SYLLABLE NYOA
U+2D8A (11658) ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL OA
U+2D8B (11659) ETHIOPIC SYLLABLE ZOA
U+2D8C (11660) ETHIOPIC SYLLABLE DOA
U+2D8D (11661) ETHIOPIC SYLLABLE DDOA
U+2D8E (11662) ETHIOPIC SYLLABLE JOA
U+2D8F (11663) ETHIOPIC SYLLABLE THOA
U+2D90 (11664) ETHIOPIC SYLLABLE CHOA
U+2D91 (11665) ETHIOPIC SYLLABLE PHOA
U+2D92 (11666) ETHIOPIC SYLLABLE POA
U+2D93 (11667) ETHIOPIC SYLLABLE GGWA
U+2D94 (11668) ETHIOPIC SYLLABLE GGWI
U+2D95 (11669) ETHIOPIC SYLLABLE GGWEE
U+2D96 (11670) ETHIOPIC SYLLABLE GGWE
U+2DA0 (11680) ETHIOPIC SYLLABLE SSA
U+2DA1 (11681) ETHIOPIC SYLLABLE SSU
U+2DA2 (11682) ETHIOPIC SYLLABLE SSI
U+2DA3 (11683) ETHIOPIC SYLLABLE SSAA
U+2DA4 (11684) ETHIOPIC SYLLABLE SSEE
U+2DA5 (11685) ETHIOPIC SYLLABLE SSE
U+2DA6 (11686) ETHIOPIC SYLLABLE SSO
U+2DA8 (11688) ETHIOPIC SYLLABLE CCA
U+2DA9 (11689) ETHIOPIC SYLLABLE CCU
U+2DAA (11690) ETHIOPIC SYLLABLE CCI
U+2DAB (11691) ETHIOPIC SYLLABLE CCAA
U+2DAC (11692) ETHIOPIC SYLLABLE CCEE
U+2DAD (11693) ETHIOPIC SYLLABLE CCE
U+2DAE (11694) ETHIOPIC SYLLABLE CCO
U+2DB0 (11696) ETHIOPIC SYLLABLE ZZA
U+2DB1 (11697) ETHIOPIC SYLLABLE ZZU
U+2DB2 (11698) ETHIOPIC SYLLABLE ZZI
U+2DB3 (11699) ETHIOPIC SYLLABLE ZZAA
U+2DB4 (11700) ETHIOPIC SYLLABLE ZZEE
U+2DB5 (11701) ETHIOPIC SYLLABLE ZZE
U+2DB6 (11702) ETHIOPIC SYLLABLE ZZO
U+2DB8 (11704) ETHIOPIC SYLLABLE CCHA
U+2DB9 (11705) ETHIOPIC SYLLABLE CCHU
U+2DBA (11706) ETHIOPIC SYLLABLE CCHI
U+2DBB (11707) ETHIOPIC SYLLABLE CCHAA
U+2DBC (11708) ETHIOPIC SYLLABLE CCHEE
U+2DBD (11709) ETHIOPIC SYLLABLE CCHE
U+2DBE (11710) ETHIOPIC SYLLABLE CCHO
U+2DC0 (11712) ETHIOPIC SYLLABLE QYA
U+2DC1 (11713) ETHIOPIC SYLLABLE QYU
U+2DC2 (11714) ETHIOPIC SYLLABLE QYI
U+2DC3 (11715) ETHIOPIC SYLLABLE QYAA
U+2DC4 (11716) ETHIOPIC SYLLABLE QYEE
U+2DC5 (11717) ETHIOPIC SYLLABLE QYE
U+2DC6 (11718) ETHIOPIC SYLLABLE QYO
U+2DC8 (11720) ETHIOPIC SYLLABLE KYA
U+2DC9 (11721) ETHIOPIC SYLLABLE KYU
U+2DCA (11722) ETHIOPIC SYLLABLE KYI
U+2DCB (11723) ETHIOPIC SYLLABLE KYAA
U+2DCC (11724) ETHIOPIC SYLLABLE KYEE
U+2DCD (11725) ETHIOPIC SYLLABLE KYE
U+2DCE (11726) ETHIOPIC SYLLABLE KYO
U+2DD0 (11728) ETHIOPIC SYLLABLE XYA
U+2DD1 (11729) ETHIOPIC SYLLABLE XYU
U+2DD2 (11730) ETHIOPIC SYLLABLE XYI
U+2DD3 (11731) ETHIOPIC SYLLABLE XYAA
U+2DD4 (11732) ETHIOPIC SYLLABLE XYEE
U+2DD5 (11733) ETHIOPIC SYLLABLE XYE
U+2DD6 (11734) ETHIOPIC SYLLABLE XYO
U+2DD8 (11736) ETHIOPIC SYLLABLE GYA
U+2DD9 (11737) ETHIOPIC SYLLABLE GYU
U+2DDA (11738) ETHIOPIC SYLLABLE GYI
U+2DDB (11739) ETHIOPIC SYLLABLE GYAA
U+2DDC (11740) ETHIOPIC SYLLABLE GYEE
U+2DDD (11741) ETHIOPIC SYLLABLE GYE
U+2DDE (11742) ETHIOPIC SYLLABLE GYO