အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်

ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန်

သာတ်ပရဝ်-မဳနဝ်အာန် ⟶

This page lists the characters in the “ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+12480 to U+1254F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Xsux (Cuneiform).

Code point Image Character Name
U+12480 (74880) 𒒀 CUNEIFORM SIGN AB TIMES NUN TENU
U+12481 (74881) 𒒁 CUNEIFORM SIGN AB TIMES SHU2
U+12482 (74882) 𒒂 CUNEIFORM SIGN AD TIMES ESH2
U+12483 (74883) 𒒃 CUNEIFORM SIGN BAD TIMES DISH TENU
U+12484 (74884) 𒒄 CUNEIFORM SIGN BAHAR2 TIMES AB2
U+12485 (74885) 𒒅 CUNEIFORM SIGN BAHAR2 TIMES NI
U+12486 (74886) 𒒆 CUNEIFORM SIGN BAHAR2 TIMES ZA
U+12487 (74887) 𒒇 CUNEIFORM SIGN BU OVER BU TIMES NA2
U+12488 (74888) 𒒈 CUNEIFORM SIGN DA TIMES TAK4
U+12489 (74889) 𒒉 CUNEIFORM SIGN DAG TIMES KUR
U+1248A (74890) 𒒊 CUNEIFORM SIGN DIM TIMES IGI
U+1248B (74891) 𒒋 CUNEIFORM SIGN DIM TIMES U U U
U+1248C (74892) 𒒌 CUNEIFORM SIGN DIM2 TIMES UD
U+1248D (74893) 𒒍 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES ANSHE
U+1248E (74894) 𒒎 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES ASH
U+1248F (74895) 𒒏 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES ASH AT LEFT
U+12490 (74896) 𒒐 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES DIN
U+12491 (74897) 𒒑 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES DUN
U+12492 (74898) 𒒒 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES ERIN2
U+12493 (74899) 𒒓 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES GA
U+12494 (74900) 𒒔 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES GI
U+12495 (74901) 𒒕 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES GIR2 GUNU
U+12496 (74902) 𒒖 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES GISH
U+12497 (74903) 𒒗 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES HA
U+12498 (74904) 𒒘 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES HI
U+12499 (74905) 𒒙 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES IGI GUNU
U+1249A (74906) 𒒚 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES KASKAL
U+1249B (74907) 𒒛 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES KUR
U+1249C (74908) 𒒜 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES KUSHU2
U+1249D (74909) 𒒝 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES KUSHU2 PLUS KASKAL
U+1249E (74910) 𒒞 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES LAK-020
U+1249F (74911) 𒒟 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES LAM
U+124A0 (74912) 𒒠 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES LAM TIMES KUR
U+124A1 (74913) 𒒡 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES LUH PLUS GISH
U+124A2 (74914) 𒒢 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES MASH
U+124A3 (74915) 𒒣 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES MES
U+124A4 (74916) 𒒤 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES MI
U+124A5 (74917) 𒒥 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES NI
U+124A6 (74918) 𒒦 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES PI
U+124A7 (74919) 𒒧 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES SHE
U+124A8 (74920) 𒒨 CUNEIFORM SIGN DUG TIMES SI GUNU
U+124A9 (74921) 𒒩 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES KUR
U+124AA (74922) 𒒪 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES PAP
U+124AB (74923) 𒒫 CUNEIFORM SIGN ERIN2 X
U+124AC (74924) 𒒬 CUNEIFORM SIGN ESH2 CROSSING ESH2
U+124AD (74925) 𒒭 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES ASH
U+124AE (74926) 𒒮 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES HI
U+124AF (74927) 𒒯 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES IGI GUNU
U+124B0 (74928) 𒒰 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES LA
U+124B1 (74929) 𒒱 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES LAL
U+124B2 (74930) 𒒲 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES ME
U+124B3 (74931) 𒒳 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES MES
U+124B4 (74932) 𒒴 CUNEIFORM SIGN EZEN SHESHIG TIMES SU
U+124B5 (74933) 𒒵 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES SU
U+124B6 (74934) 𒒶 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BAHAR2
U+124B7 (74935) 𒒷 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DIM GUNU
U+124B8 (74936) 𒒸 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DUG TIMES IGI GUNU
U+124B9 (74937) 𒒹 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DUG TIMES KASKAL
U+124BA (74938) 𒒺 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EREN
U+124BB (74939) 𒒻 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GA
U+124BC (74940) 𒒼 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAR PLUS DI
U+124BD (74941) 𒒽 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAR PLUS NE
U+124BE (74942) 𒒾 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HA PLUS A
U+124BF (74943) 𒒿 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KUSHU2 PLUS KASKAL
U+124C0 (74944) 𒓀 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES LAM
U+124C1 (74945) 𒓁 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES LAM TIMES KUR
U+124C2 (74946) 𒓂 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES LUH
U+124C3 (74947) 𒓃 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES MUSH
U+124C4 (74948) 𒓄 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NE
U+124C5 (74949) 𒓅 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NE PLUS E2
U+124C6 (74950) 𒓆 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NE PLUS GI
U+124C7 (74951) 𒓇 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHIM
U+124C8 (74952) 𒓈 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ZIZ2
U+124C9 (74953) 𒓉 CUNEIFORM SIGN GABA ROTATED NINETY DEGREES
U+124CA (74954) 𒓊 CUNEIFORM SIGN GESHTIN TIMES U
U+124CB (74955) 𒓋 CUNEIFORM SIGN GISH TIMES GISH CROSSING GISH
U+124CC (74956) 𒓌 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES IGI GUNU
U+124CD (74957) 𒓍 CUNEIFORM SIGN GUD PLUS GISH TIMES TAK4
U+124CE (74958) 𒓎 CUNEIFORM SIGN HA TENU GUNU
U+124CF (74959) 𒓏 CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH OVER HI TIMES ASH
U+124D0 (74960) 𒓐 CUNEIFORM SIGN KA TIMES BU
U+124D1 (74961) 𒓑 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KA
U+124D2 (74962) 𒓒 CUNEIFORM SIGN KA TIMES U U U
U+124D3 (74963) 𒓓 CUNEIFORM SIGN KA TIMES UR
U+124D4 (74964) 𒓔 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ZU OVER ZU
U+124D5 (74965) 𒓕 CUNEIFORM SIGN LAK-003
U+124D6 (74966) 𒓖 CUNEIFORM SIGN LAK-021
U+124D7 (74967) 𒓗 CUNEIFORM SIGN LAK-025
U+124D8 (74968) 𒓘 CUNEIFORM SIGN LAK-030
U+124D9 (74969) 𒓙 CUNEIFORM SIGN LAK-050
U+124DA (74970) 𒓚 CUNEIFORM SIGN LAK-051
U+124DB (74971) 𒓛 CUNEIFORM SIGN LAK-062
U+124DC (74972) 𒓜 CUNEIFORM SIGN LAK-079 OVER LAK-079 GUNU
U+124DD (74973) 𒓝 CUNEIFORM SIGN LAK-080
U+124DE (74974) 𒓞 CUNEIFORM SIGN LAK-081 OVER LAK-081
U+124DF (74975) 𒓟 CUNEIFORM SIGN LAK-092
U+124E0 (74976) 𒓠 CUNEIFORM SIGN LAK-130
U+124E1 (74977) 𒓡 CUNEIFORM SIGN LAK-142
U+124E2 (74978) 𒓢 CUNEIFORM SIGN LAK-210
U+124E3 (74979) 𒓣 CUNEIFORM SIGN LAK-219
U+124E4 (74980) 𒓤 CUNEIFORM SIGN LAK-220
U+124E5 (74981) 𒓥 CUNEIFORM SIGN LAK-225
U+124E6 (74982) 𒓦 CUNEIFORM SIGN LAK-228
U+124E7 (74983) 𒓧 CUNEIFORM SIGN LAK-238
U+124E8 (74984) 𒓨 CUNEIFORM SIGN LAK-265
U+124E9 (74985) 𒓩 CUNEIFORM SIGN LAK-266
U+124EA (74986) 𒓪 CUNEIFORM SIGN LAK-343
U+124EB (74987) 𒓫 CUNEIFORM SIGN LAK-347
U+124EC (74988) 𒓬 CUNEIFORM SIGN LAK-348
U+124ED (74989) 𒓭 CUNEIFORM SIGN LAK-383
U+124EE (74990) 𒓮 CUNEIFORM SIGN LAK-384
U+124EF (74991) 𒓯 CUNEIFORM SIGN LAK-390
U+124F0 (74992) 𒓰 CUNEIFORM SIGN LAK-441
U+124F1 (74993) 𒓱 CUNEIFORM SIGN LAK-449
U+124F2 (74994) 𒓲 CUNEIFORM SIGN LAK-449 TIMES GU
U+124F3 (74995) 𒓳 CUNEIFORM SIGN LAK-449 TIMES IGI
U+124F4 (74996) 𒓴 CUNEIFORM SIGN LAK-449 TIMES PAP PLUS LU3
U+124F5 (74997) 𒓵 CUNEIFORM SIGN LAK-449 TIMES PAP PLUS PAP PLUS LU3
U+124F6 (74998) 𒓶 CUNEIFORM SIGN LAK-449 TIMES U2 PLUS BA
U+124F7 (74999) 𒓷 CUNEIFORM SIGN LAK-450
U+124F8 (75000) 𒓸 CUNEIFORM SIGN LAK-457
U+124F9 (75001) 𒓹 CUNEIFORM SIGN LAK-470
U+124FA (75002) 𒓺 CUNEIFORM SIGN LAK-483
U+124FB (75003) 𒓻 CUNEIFORM SIGN LAK-490
U+124FC (75004) 𒓼 CUNEIFORM SIGN LAK-492
U+124FD (75005) 𒓽 CUNEIFORM SIGN LAK-493
U+124FE (75006) 𒓾 CUNEIFORM SIGN LAK-495
U+124FF (75007) 𒓿 CUNEIFORM SIGN LAK-550
U+12500 (75008) 𒔀 CUNEIFORM SIGN LAK-608
U+12501 (75009) 𒔁 CUNEIFORM SIGN LAK-617
U+12502 (75010) 𒔂 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES ASH
U+12503 (75011) 𒔃 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES BAD
U+12504 (75012) 𒔄 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES DUN3 GUNU GUNU
U+12505 (75013) 𒔅 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES KU3
U+12506 (75014) 𒔆 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES LA
U+12507 (75015) 𒔇 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES TAR
U+12508 (75016) 𒔈 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES TE
U+12509 (75017) 𒔉 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES U2
U+1250A (75018) 𒔊 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES UD
U+1250B (75019) 𒔋 CUNEIFORM SIGN LAK-617 TIMES URUDA
U+1250C (75020) 𒔌 CUNEIFORM SIGN LAK-636
U+1250D (75021) 𒔍 CUNEIFORM SIGN LAK-648
U+1250E (75022) 𒔎 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES DUB
U+1250F (75023) 𒔏 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES GA
U+12510 (75024) 𒔐 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES IGI
U+12511 (75025) 𒔑 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES IGI GUNU
U+12512 (75026) 𒔒 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES NI
U+12513 (75027) 𒔓 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES PAP PLUS PAP PLUS LU3
U+12514 (75028) 𒔔 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES SHESH PLUS KI
U+12515 (75029) 𒔕 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES UD
U+12516 (75030) 𒔖 CUNEIFORM SIGN LAK-648 TIMES URUDA
U+12517 (75031) 𒔗 CUNEIFORM SIGN LAK-724
U+12518 (75032) 𒔘 CUNEIFORM SIGN LAK-749
U+12519 (75033) 𒔙 CUNEIFORM SIGN LU2 GUNU TIMES ASH
U+1251A (75034) 𒔚 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES DISH
U+1251B (75035) 𒔛 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES HAL
U+1251C (75036) 𒔜 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES PAP
U+1251D (75037) 𒔝 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES PAP PLUS PAP PLUS LU3
U+1251E (75038) 𒔞 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES TAK4
U+1251F (75039) 𒔟 CUNEIFORM SIGN MI PLUS ZA7
U+12520 (75040) 𒔠 CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH TIMES GA
U+12521 (75041) 𒔡 CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH TIMES KAK
U+12522 (75042) 𒔢 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES DIM GUNU
U+12523 (75043) 𒔣 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES GISH
U+12524 (75044) 𒔤 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES GUL
U+12525 (75045) 𒔥 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES HI
U+12526 (75046) 𒔦 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES KESH2
U+12527 (75047) 𒔧 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES LAK-050
U+12528 (75048) 𒔨 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES MASH
U+12529 (75049) 𒔩 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES PAP PLUS PAP
U+1252A (75050) 𒔪 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES U
U+1252B (75051) 𒔫 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES U PLUS U
U+1252C (75052) 𒔬 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES URUDA
U+1252D (75053) 𒔭 CUNEIFORM SIGN SAG GUNU TIMES HA
U+1252E (75054) 𒔮 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES EN
U+1252F (75055) 𒔯 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES SHE AT LEFT
U+12530 (75056) 𒔰 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES TAK4
U+12531 (75057) 𒔱 CUNEIFORM SIGN SHA6 TENU
U+12532 (75058) 𒔲 CUNEIFORM SIGN SHE OVER SHE
U+12533 (75059) 𒔳 CUNEIFORM SIGN SHE PLUS HUB2
U+12534 (75060) 𒔴 CUNEIFORM SIGN SHE PLUS NAM2
U+12535 (75061) 𒔵 CUNEIFORM SIGN SHE PLUS SAR
U+12536 (75062) 𒔶 CUNEIFORM SIGN SHU2 PLUS DUG TIMES NI
U+12537 (75063) 𒔷 CUNEIFORM SIGN SHU2 PLUS E2 TIMES AN
U+12538 (75064) 𒔸 CUNEIFORM SIGN SI TIMES TAK4
U+12539 (75065) 𒔹 CUNEIFORM SIGN TAK4 PLUS SAG
U+1253A (75066) 𒔺 CUNEIFORM SIGN TUM TIMES GAN2 TENU
U+1253B (75067) 𒔻 CUNEIFORM SIGN TUM TIMES THREE DISH
U+1253C (75068) 𒔼 CUNEIFORM SIGN UR2 INVERTED
U+1253D (75069) 𒔽 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES UD
U+1253E (75070) 𒔾 CUNEIFORM SIGN URU TIMES DARA3
U+1253F (75071) 𒔿 CUNEIFORM SIGN URU TIMES LAK-668
U+12540 (75072) 𒕀 CUNEIFORM SIGN URU TIMES LU3
U+12541 (75073) 𒕁 CUNEIFORM SIGN ZA7
U+12542 (75074) 𒕂 CUNEIFORM SIGN ZU OVER ZU PLUS SAR
U+12543 (75075) 𒕃 CUNEIFORM SIGN ZU5 TIMES THREE DISH TENU