မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သာတ်ပရဝ်-မဳနဝ်အာန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန်

သာတ်ပရဝ်-မဳနဝ်အာန်

အဳဇေတ်ဃှေန် အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သာတ်ပရဝ်-မဳနဝ်အာန်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+12F90 to U+12FFF. All assigned characters in this block have the Script value Cpmn (Cypro Minoan).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+12F90 (77712) 𒾐 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM001
U+12F91 (77713) 𒾑 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM002
U+12F92 (77714) 𒾒 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM004
U+12F93 (77715) 𒾓 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM005
U+12F94 (77716) 𒾔 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM006
U+12F95 (77717) 𒾕 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM007
U+12F96 (77718) 𒾖 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM008
U+12F97 (77719) 𒾗 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM009
U+12F98 (77720) 𒾘 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM010
U+12F99 (77721) 𒾙 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM011
U+12F9A (77722) 𒾚 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM012
U+12F9B (77723) 𒾛 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM012B
U+12F9C (77724) 𒾜 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM013
U+12F9D (77725) 𒾝 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM015
U+12F9E (77726) 𒾞 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM017
U+12F9F (77727) 𒾟 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM019
U+12FA0 (77728) 𒾠 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM021
U+12FA1 (77729) 𒾡 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM023
U+12FA2 (77730) 𒾢 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM024
U+12FA3 (77731) 𒾣 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM025
U+12FA4 (77732) 𒾤 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM026
U+12FA5 (77733) 𒾥 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM027
U+12FA6 (77734) 𒾦 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM028
U+12FA7 (77735) 𒾧 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM029
U+12FA8 (77736) 𒾨 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM030
U+12FA9 (77737) 𒾩 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM033
U+12FAA (77738) 𒾪 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM034
U+12FAB (77739) 𒾫 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM035
U+12FAC (77740) 𒾬 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM036
U+12FAD (77741) 𒾭 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM037
U+12FAE (77742) 𒾮 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM038
U+12FAF (77743) 𒾯 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM039
U+12FB0 (77744) 𒾰 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM040
U+12FB1 (77745) 𒾱 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM041
U+12FB2 (77746) 𒾲 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM044
U+12FB3 (77747) 𒾳 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM046
U+12FB4 (77748) 𒾴 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM047
U+12FB5 (77749) 𒾵 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM049
U+12FB6 (77750) 𒾶 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM050
U+12FB7 (77751) 𒾷 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM051
U+12FB8 (77752) 𒾸 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM052
U+12FB9 (77753) 𒾹 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM053
U+12FBA (77754) 𒾺 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM054
U+12FBB (77755) 𒾻 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM055
U+12FBC (77756) 𒾼 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM056
U+12FBD (77757) 𒾽 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM058
U+12FBE (77758) 𒾾 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM059
U+12FBF (77759) 𒾿 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM060
U+12FC0 (77760) 𒿀 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM061
U+12FC1 (77761) 𒿁 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM062
U+12FC2 (77762) 𒿂 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM063
U+12FC3 (77763) 𒿃 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM064
U+12FC4 (77764) 𒿄 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM066
U+12FC5 (77765) 𒿅 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM067
U+12FC6 (77766) 𒿆 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM068
U+12FC7 (77767) 𒿇 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM069
U+12FC8 (77768) 𒿈 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM070
U+12FC9 (77769) 𒿉 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM071
U+12FCA (77770) 𒿊 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM072
U+12FCB (77771) 𒿋 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM073
U+12FCC (77772) 𒿌 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM074
U+12FCD (77773) 𒿍 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM075
U+12FCE (77774) 𒿎 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM075B
U+12FCF (77775) 𒿏 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM076
U+12FD0 (77776) 𒿐 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM078
U+12FD1 (77777) 𒿑 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM079
U+12FD2 (77778) 𒿒 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM080
U+12FD3 (77779) 𒿓 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM081
U+12FD4 (77780) 𒿔 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM082
U+12FD5 (77781) 𒿕 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM083
U+12FD6 (77782) 𒿖 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM084
U+12FD7 (77783) 𒿗 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM085
U+12FD8 (77784) 𒿘 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM086
U+12FD9 (77785) 𒿙 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM087
U+12FDA (77786) 𒿚 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM088
U+12FDB (77787) 𒿛 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM089
U+12FDC (77788) 𒿜 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM090
U+12FDD (77789) 𒿝 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM091
U+12FDE (77790) 𒿞 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM092
U+12FDF (77791) 𒿟 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM094
U+12FE0 (77792) 𒿠 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM095
U+12FE1 (77793) 𒿡 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM096
U+12FE2 (77794) 𒿢 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM097
U+12FE3 (77795) 𒿣 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM098
U+12FE4 (77796) 𒿤 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM099
U+12FE5 (77797) 𒿥 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM100
U+12FE6 (77798) 𒿦 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM101
U+12FE7 (77799) 𒿧 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM102
U+12FE8 (77800) 𒿨 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM103
U+12FE9 (77801) 𒿩 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM104
U+12FEA (77802) 𒿪 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM105
U+12FEB (77803) 𒿫 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM107
U+12FEC (77804) 𒿬 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM108
U+12FED (77805) 𒿭 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM109
U+12FEE (77806) 𒿮 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM110
U+12FEF (77807) 𒿯 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM112
U+12FF0 (77808) 𒿰 Lo
(Other Letter)
CYPRO-MINOAN SIGN CM114
U+12FF1 (77809) 𒿱 Po
(Other Punctuation)
CYPRO-MINOAN SIGN CM301
U+12FF2 (77810) 𒿲 Po
(Other Punctuation)
CYPRO-MINOAN SIGN CM302