မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

すゑ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

ဂျပါန် [ပလေဝ်ဒါန်]

သွက်ဗွဟ်ရမ္သာင်ကဵုပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာ すゑ ၊ဆက်ဗီုအာဝေါဟာနကဵုပွမဗက်လိက်စရၚ်ဏအ်ကီု။
すえ4 [[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]][[Category: |すゑ]]
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုတၞုၚ် ဝါ က္ဍဟ်မဆေၚ်စပ်ကဵုရုၚ်စက်။
[နာမ်] တၞာၚ်ဆု ဝါ သြောဝ်။
[နာမ်] က္ဍဟ်တၞံဆု။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုတၞုၚ်တၞောတ် ဝါ မပတုဲထောံမဆေၚ်စပ်ကဵုအရာမွဲမွဲသာ်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုအထောတ် ဝါ က္ဍဟ်ဒဵုမဆေၚ်စပ်ကဵုတၟံလးဨကြက်ဂန်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုၚေက်မြ ဝါ မကြပ်မဆေၚ်စပ်ကဵုဂၠံၚ် ဝါ တိဗ္ၚ။
[နာမ်] ကောန်စဴစး။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုအနာဂတ်၊ ဟွံလံဏီ၊ ကြဴ။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုမတုဲဒှ်နကဵုမလံအခိၚ်ကာလ။
[နာမ်] အယုက်ဇၞော်၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုမတုဲဒှ်နကဵုမချဳဒရာၚ်ဂလံအခိၚ်ကာလ။
[နာမ်] လောကဂုန်စရာဲစှ်ေအာ၊ လောကမနွံကဵုဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်မသဝ်စှ်ေဂမၠိုၚ် ကဵု ဂမြၚ်စၚ်ခြၚ်မလီုဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုမတုဲဒှ်နကဵုမွဲသၞာံ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုဒုတိယပၞောဝ်နကဵုမွဲသၞာံ။
[နာမ်] ချပ်ဗ္စာရဏာအခိၚ်နကဵုမလဇုဲ။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုမက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဖဵု၊ ကိုန်လာပ် ဝါ ဒရိပ်အရိုပ်၊ သှ်ေသၟေဟ်မံၚ်မဆေၚ်စပ်ကဵုမကၠောန်တုဲဒှ်အာအရာမွဲမွဲသာ်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုဂၠံၚ်ချဳဒရာၚ်အာပ္ဍဲမအာစိုပ် ဝါ စိုပ်တုဲအာ။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုဗၠာဲသၟတ် ဝါ ကောန်ၚာ်လက္ကရဴအိုတ်။
[နာမ်] သၟတ်ဗၠာဲ၊ ဘဝကောန်ၚာ်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုခုၚ်ဂ္ဇံကဆံၚ်မသဝ်အိုတ်၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုဒၞာဲဂ္ဇံနကဵုလဗံက်ၜါၝောံတဲ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုကဆံၚ်တန်မသဝ်အိုတ်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုဂါထာပိုတ်အလန်သတ္တမဂမၠိုၚ် ဝါ လၟေၚ်တရဴမဆေၚ်စပ်ကဵုဝေါဟာ 短歌
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုမတုဲဒှ်နကဵုပိုတ် ဝါ လောက။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုဒကုတ်ဒကဴဒုတိယပၞောဝ်နကဵုလိက်အုပ် ဝါ လိက်ဝတ္ထု။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုဥပ္ပတိ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုတၞုၚ်ပွမစကၠောန်မၠောန်။
[နာမ်] မဆေၚ်စပ်ကဵုခဒံတိက်အပ္ဍဲဍုၚ်နကဵုနန်ဂၠောၚ် ဝါ ကမၠောန်ဗြဴစကာစပ္ဍဲကၠံသ္ၚိတၠတိဂမၠိုၚ်၊ ညးမကၠောန်ကမၠောန်ဗြဴစကာစပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန်သာ်တဏအ်။
[နာမ်] အဇာကဆံၚ်သဝ် ဝါ ကဆံၚ်၊ ပိုတ်မဆေၚ်စပ်ကဵုအဇာကဆံၚ်သဝ် ဝါ ကဆံၚ်အဇာ။
[နာမ်] ပၟိက်အောန်အရာမွဲမွဲသာ်၊ အရာသောဲသောဲ။
[နာမ်] ဍာ်ဇွောဝ်စှ်ေ။
[နာမ်] ပ္ဍဲဝေါဟာ 神楽၊ မယဵုဒုၚ်သ္ပပွ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုဒၞာဲဂ္ဇံလ္တူလ္ပာ်မစှ်ေကဵုပလ္လၚ်ပူဇဴ ဝါ ဥဒ္ဒိဿစေတဳ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵုပွမလုပ်ဍိုက်ဇာတ်ညးမဒုၚ်လှ်ေထ္ၜးပ္ဍဲခုၚ်ဇိုၚ်ပန်။
(ဝေါဟာ၊すゑ၊ တဏအ်ဝွံa historicalခ္ဍံက်လိက်အရာမရုဲစှ်ကေတ်မဆေၚ်စပ်ကဵုဂမၠိုၚ်ရ။
သွက်စရၚ်မဆေၚ်စပ်ကဵုခေန်ဂျဳသီဖအိုတ်မဗှ်ညံၚ်(すゑ)ဟွံသေၚ် ၜိုတ်မရပ်စပ်သုၚ်စောဲပ္ဍဲဝေါဟာဂျပါန်၊ ဆက်ဗဵုအာညိ။ )
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=すゑ&oldid=83587"