မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အာဟုမ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ တာဂရေဝ်

အာဟုမ်

ဒဝ်ဂရာ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “အာဟုမ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11700 to U+1174F. All assigned characters in this block have the Script value Ahom (Ahom).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11700 (71424) 𑜀 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER KA
U+11701 (71425) 𑜁 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER KHA
U+11702 (71426) 𑜂 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER NGA
U+11703 (71427) 𑜃 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER NA
U+11704 (71428) 𑜄 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER TA
U+11705 (71429) 𑜅 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER ALTERNATE TA
U+11706 (71430) 𑜆 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER PA
U+11707 (71431) 𑜇 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER PHA
U+11708 (71432) 𑜈 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER BA
U+11709 (71433) 𑜉 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER MA
U+1170A (71434) 𑜊 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER JA
U+1170B (71435) 𑜋 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER CHA
U+1170C (71436) 𑜌 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER THA
U+1170D (71437) 𑜍 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER RA
U+1170E (71438) 𑜎 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER LA
U+1170F (71439) 𑜏 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER SA
U+11710 (71440) 𑜐 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER NYA
U+11711 (71441) 𑜑 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER HA
U+11712 (71442) 𑜒 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER A
U+11713 (71443) 𑜓 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER DA
U+11714 (71444) 𑜔 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER DHA
U+11715 (71445) 𑜕 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER GA
U+11716 (71446) 𑜖 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER ALTERNATE GA
U+11717 (71447) 𑜗 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER GHA
U+11718 (71448) 𑜘 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER BHA
U+11719 (71449) 𑜙 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER JHA
U+1171A (71450) 𑜚 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER ALTERNATE BA
U+1171D (71453) 𑜝 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM CONSONANT SIGN MEDIAL LA
U+1171E (71454) 𑜞 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM CONSONANT SIGN MEDIAL RA
U+1171F (71455) 𑜟 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM CONSONANT SIGN MEDIAL LIGATING RA
U+11720 (71456) 𑜠 Mc
(Spacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN A
U+11721 (71457) 𑜡 Mc
(Spacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN AA
U+11722 (71458) 𑜢 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN I
U+11723 (71459) 𑜣 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN II
U+11724 (71460) 𑜤 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN U
U+11725 (71461) 𑜥 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN UU
U+11726 (71462) 𑜦 Mc
(Spacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN E
U+11727 (71463) 𑜧 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN AW
U+11728 (71464) 𑜨 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN O
U+11729 (71465) 𑜩 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN AI
U+1172A (71466) 𑜪 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM VOWEL SIGN AM
U+1172B (71467) ◌𑜫 Mn
(Nonspacing Mark)
AHOM SIGN KILLER
U+11730 (71472) 𑜰 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT ZERO
U+11731 (71473) 𑜱 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT ONE
U+11732 (71474) 𑜲 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT TWO
U+11733 (71475) 𑜳 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT THREE
U+11734 (71476) 𑜴 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT FOUR
U+11735 (71477) 𑜵 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT FIVE
U+11736 (71478) 𑜶 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT SIX
U+11737 (71479) 𑜷 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT SEVEN
U+11738 (71480) 𑜸 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT EIGHT
U+11739 (71481) 𑜹 Nd
(Decimal Number)
AHOM DIGIT NINE
U+1173A (71482) 𑜺 No
(Other Number)
AHOM NUMBER TEN
U+1173B (71483) 𑜻 No
(Other Number)
AHOM NUMBER TWENTY
U+1173C (71484) 𑜼 Po
(Other Punctuation)
AHOM SIGN SMALL SECTION
U+1173D (71485) 𑜽 Po
(Other Punctuation)
AHOM SIGN SECTION
U+1173E (71486) 𑜾 Po
(Other Punctuation)
AHOM SIGN RULAI
U+1173F (71487) 𑜿 So
(Other Symbol)
AHOM SYMBOL VI
U+11740 (71488) 𑝀 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER CA
U+11741 (71489) 𑝁 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER TTA
U+11742 (71490) 𑝂 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER TTHA
U+11743 (71491) 𑝃 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER DDA
U+11744 (71492) 𑝄 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER DDHA
U+11745 (71493) 𑝅 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER NNA
U+11746 (71494) 𑝆 Lo
(Other Letter)
AHOM LETTER LLA