အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ စဳရယ်လ်

အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ်

အာမေနဳယျာ ⟶

This page lists the characters in the “အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+0500 to U+052F. All assigned characters in this block have the Script value Cyrl (Cyrillic).

Code point Image Character General
Category
Name
U+0500 (1280) Ԁ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DE
U+0501 (1281) ԁ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE
U+0502 (1282) Ԃ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DJE
U+0503 (1283) ԃ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DJE
U+0504 (1284) Ԅ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI ZJE
U+0505 (1285) ԅ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI ZJE
U+0506 (1286) Ԇ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DZJE
U+0507 (1287) ԇ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DZJE
U+0508 (1288) Ԉ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI LJE
U+0509 (1289) ԉ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI LJE
U+050A (1290) Ԋ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI NJE
U+050B (1291) ԋ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI NJE
U+050C (1292) Ԍ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI SJE
U+050D (1293) ԍ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI SJE
U+050E (1294) Ԏ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI TJE
U+050F (1295) ԏ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER KOMI TJE
U+0510 (1296) Ԑ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER REVERSED ZE
U+0511 (1297) ԑ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED ZE
U+0512 (1298) Ԓ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH HOOK
U+0513 (1299) ԓ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH HOOK
U+0514 (1300) Ԕ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER LHA
U+0515 (1301) ԕ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER LHA
U+0516 (1302) Ԗ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER RHA
U+0517 (1303) ԗ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER RHA
U+0518 (1304) Ԙ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YAE
U+0519 (1305) ԙ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER YAE
U+051A (1306) Ԛ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER QA
U+051B (1307) ԛ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER QA
U+051C (1308) Ԝ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER WE
U+051D (1309) ԝ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER WE
U+051E (1310) Ԟ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ALEUT KA
U+051F (1311) ԟ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER ALEUT KA
U+0520 (1312) Ԡ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
U+0521 (1313) ԡ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
U+0522 (1314) Ԣ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
U+0523 (1315) ԣ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
U+0524 (1316) Ԥ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH DESCENDER
U+0525 (1317) ԥ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH DESCENDER
U+0526 (1318) Ԧ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA WITH DESCENDER
U+0527 (1319) ԧ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER SHHA WITH DESCENDER
U+0528 (1320) Ԩ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH LEFT HOOK
U+0529 (1321) ԩ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH LEFT HOOK
U+052A (1322) Ԫ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZZHE
U+052B (1323) ԫ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER DZZHE
U+052C (1324) Ԭ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DCHE
U+052D (1325) ԭ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER DCHE
U+052E (1326) Ԯ Lu
(Uppercase Letter)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH DESCENDER
U+052F (1327) ԯ Ll
(Lowercase Letter)
CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH DESCENDER