မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/စဳရယ်လ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဂရေတ်ကဵုကော့ပ်တိ

စဳရယ်လ်

အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “စဳရယ်လ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0400 to U+04FF.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+0400 (1024) Ѐ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
U+0401 (1025) Ё Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
U+0402 (1026) Ђ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
U+0403 (1027) Ѓ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
U+0404 (1028) Є Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
U+0405 (1029) Ѕ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
U+0406 (1030) І Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
U+0407 (1031) Ї Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
U+0408 (1032) Ј Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
U+0409 (1033) Љ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
U+040A (1034) Њ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
U+040B (1035) Ћ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
U+040C (1036) Ќ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
U+040D (1037) Ѝ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
U+040E (1038) Ў Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
U+040F (1039) Џ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
U+0410 (1040) А Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
U+0411 (1041) Б Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
U+0412 (1042) В Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
U+0413 (1043) Г Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
U+0414 (1044) Д Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
U+0415 (1045) Е Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
U+0416 (1046) Ж Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
U+0417 (1047) З Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
U+0418 (1048) И Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER I
U+0419 (1049) Й Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
U+041A (1050) К Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
U+041B (1051) Л Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
U+041C (1052) М Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
U+041D (1053) Н Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
U+041E (1054) О Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER O
U+041F (1055) П Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
U+0420 (1056) Р Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
U+0421 (1057) С Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
U+0422 (1058) Т Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
U+0423 (1059) У Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER U
U+0424 (1060) Ф Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
U+0425 (1061) Х Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
U+0426 (1062) Ц Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
U+0427 (1063) Ч Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
U+0428 (1064) Ш Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
U+0429 (1065) Щ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
U+042A (1066) Ъ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
U+042B (1067) Ы Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
U+042C (1068) Ь Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
U+042D (1069) Э Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER E
U+042E (1070) Ю Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
U+042F (1071) Я Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
U+0430 (1072) а Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER A
U+0431 (1073) б Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BE
U+0432 (1074) в Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER VE
U+0433 (1075) г Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE
U+0434 (1076) д Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER DE
U+0435 (1077) е Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IE
U+0436 (1078) ж Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
U+0437 (1079) з Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZE
U+0438 (1080) и Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER I
U+0439 (1081) й Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
U+043A (1082) к Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KA
U+043B (1083) л Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EL
U+043C (1084) м Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EM
U+043D (1085) н Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EN
U+043E (1086) о Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER O
U+043F (1087) п Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER PE
U+0440 (1088) р Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ER
U+0441 (1089) с Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ES
U+0442 (1090) т Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER TE
U+0443 (1091) у Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER U
U+0444 (1092) ф Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EF
U+0445 (1093) х Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER HA
U+0446 (1094) ц Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER TSE
U+0447 (1095) ч Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER CHE
U+0448 (1096) ш Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHA
U+0449 (1097) щ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
U+044A (1098) ъ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
U+044B (1099) ы Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YERU
U+044C (1100) ь Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
U+044D (1101) э Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER E
U+044E (1102) ю Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YU
U+044F (1103) я Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YA
U+0450 (1104) ѐ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
U+0451 (1105) ё Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IO
U+0452 (1106) ђ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER DJE
U+0453 (1107) ѓ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GJE
U+0454 (1108) є Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
U+0455 (1109) ѕ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER DZE
U+0456 (1110) і Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
U+0457 (1111) ї Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YI
U+0458 (1112) ј Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER JE
U+0459 (1113) љ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER LJE
U+045A (1114) њ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER NJE
U+045B (1115) ћ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
U+045C (1116) ќ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KJE
U+045D (1117) ѝ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
U+045E (1118) ў Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
U+045F (1119) џ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
U+0460 (1120) Ѡ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA
U+0461 (1121) ѡ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA
U+0462 (1122) Ѣ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT
U+0463 (1123) ѣ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YAT
U+0464 (1124) Ѥ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED E
U+0465 (1125) ѥ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E
U+0466 (1126) Ѧ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER LITTLE YUS
U+0467 (1127) ѧ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS
U+0468 (1128) Ѩ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
U+0469 (1129) ѩ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
U+046A (1130) Ѫ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS
U+046B (1131) ѫ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS
U+046C (1132) Ѭ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED BIG YUS
U+046D (1133) ѭ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS
U+046E (1134) Ѯ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KSI
U+046F (1135) ѯ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KSI
U+0470 (1136) Ѱ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER PSI
U+0471 (1137) ѱ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER PSI
U+0472 (1138) Ѳ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA
U+0473 (1139) ѳ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER FITA
U+0474 (1140) Ѵ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA
U+0475 (1141) ѵ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
U+0476 (1142) Ѷ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT
U+0477 (1143) ѷ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT
U+0478 (1144) Ѹ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER UK
U+0479 (1145) ѹ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER UK
U+047A (1146) Ѻ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ROUND OMEGA
U+047B (1147) ѻ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA
U+047C (1148) Ѽ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA WITH TITLO
U+047D (1149) ѽ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA WITH TITLO
U+047E (1150) Ѿ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER OT
U+047F (1151) ѿ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER OT
U+0480 (1152) Ҁ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOPPA
U+0481 (1153) ҁ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA
U+0482 (1154) ҂ So
(Other Symbol)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC THOUSANDS SIGN
U+0483 (1155) ◌҃ Mn
(Nonspacing Mark)
Cyrl
(Cyrillic)
COMBINING CYRILLIC TITLO
U+0484 (1156) ◌҄ Mn
(Nonspacing Mark)
Cyrl
(Cyrillic)
COMBINING CYRILLIC PALATALIZATION
U+0485 (1157) ◌҅ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA
U+0486 (1158) ◌҆ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING CYRILLIC PSILI PNEUMATA
U+0487 (1159) ◌҇ Mn
(Nonspacing Mark)
Cyrl
(Cyrillic)
COMBINING CYRILLIC POKRYTIE
U+0488 (1160) ҈ Me
(Enclosing Mark)
Cyrl
(Cyrillic)
COMBINING CYRILLIC HUNDRED THOUSANDS SIGN
U+0489 (1161) ҉ Me
(Enclosing Mark)
Cyrl
(Cyrillic)
COMBINING CYRILLIC MILLIONS SIGN
U+048A (1162) Ҋ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I WITH TAIL
U+048B (1163) ҋ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I WITH TAIL
U+048C (1164) Ҍ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SEMISOFT SIGN
U+048D (1165) ҍ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SEMISOFT SIGN
U+048E (1166) Ҏ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER WITH TICK
U+048F (1167) ҏ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ER WITH TICK
U+0490 (1168) Ґ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN
U+0491 (1169) ґ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
U+0492 (1170) Ғ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE
U+0493 (1171) ғ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE
U+0494 (1172) Ҕ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
U+0495 (1173) ҕ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
U+0496 (1174) Җ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER
U+0497 (1175) җ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER
U+0498 (1176) Ҙ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER
U+0499 (1177) ҙ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER
U+049A (1178) Қ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER
U+049B (1179) қ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER
U+049C (1180) Ҝ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
U+049D (1181) ҝ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
U+049E (1182) Ҟ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE
U+049F (1183) ҟ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE
U+04A0 (1184) Ҡ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA
U+04A1 (1185) ҡ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA
U+04A2 (1186) Ң Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER
U+04A3 (1187) ң Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER
U+04A4 (1188) Ҥ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE
U+04A5 (1189) ҥ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE
U+04A6 (1190) Ҧ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
U+04A7 (1191) ҧ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
U+04A8 (1192) Ҩ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA
U+04A9 (1193) ҩ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA
U+04AA (1194) Ҫ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER
U+04AB (1195) ҫ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER
U+04AC (1196) Ҭ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER
U+04AD (1197) ҭ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER
U+04AE (1198) Ү Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U
U+04AF (1199) ү Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U
U+04B0 (1200) Ұ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
U+04B1 (1201) ұ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
U+04B2 (1202) Ҳ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER
U+04B3 (1203) ҳ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER
U+04B4 (1204) Ҵ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE
U+04B5 (1205) ҵ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE
U+04B6 (1206) Ҷ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER
U+04B7 (1207) ҷ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER
U+04B8 (1208) Ҹ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
U+04B9 (1209) ҹ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
U+04BA (1210) Һ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA
U+04BB (1211) һ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SHHA
U+04BC (1212) Ҽ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE
U+04BD (1213) ҽ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE
U+04BE (1214) Ҿ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
U+04BF (1215) ҿ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
U+04C0 (1216) Ӏ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC LETTER PALOCHKA
U+04C1 (1217) Ӂ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE
U+04C2 (1218) ӂ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE
U+04C3 (1219) Ӄ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK
U+04C4 (1220) ӄ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK
U+04C5 (1221) Ӆ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH TAIL
U+04C6 (1222) ӆ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH TAIL
U+04C7 (1223) Ӈ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK
U+04C8 (1224) ӈ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK
U+04C9 (1225) Ӊ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH TAIL
U+04CA (1226) ӊ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH TAIL
U+04CB (1227) Ӌ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE
U+04CC (1228) ӌ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE
U+04CD (1229) Ӎ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM WITH TAIL
U+04CE (1230) ӎ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER EM WITH TAIL
U+04CF (1231) ӏ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER PALOCHKA
U+04D0 (1232) Ӑ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE
U+04D1 (1233) ӑ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE
U+04D2 (1234) Ӓ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
U+04D3 (1235) ӓ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
U+04D4 (1236) Ӕ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE
U+04D5 (1237) ӕ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE
U+04D6 (1238) Ӗ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE
U+04D7 (1239) ӗ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE
U+04D8 (1240) Ә Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA
U+04D9 (1241) ә Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA
U+04DA (1242) Ӛ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
U+04DB (1243) ӛ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
U+04DC (1244) Ӝ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
U+04DD (1245) ӝ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
U+04DE (1246) Ӟ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS
U+04DF (1247) ӟ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS
U+04E0 (1248) Ӡ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE
U+04E1 (1249) ӡ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE
U+04E2 (1250) Ӣ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON
U+04E3 (1251) ӣ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON
U+04E4 (1252) Ӥ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
U+04E5 (1253) ӥ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
U+04E6 (1254) Ӧ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
U+04E7 (1255) ӧ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
U+04E8 (1256) Ө Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O
U+04E9 (1257) ө Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O
U+04EA (1258) Ӫ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
U+04EB (1259) ӫ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
U+04EC (1260) Ӭ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
U+04ED (1261) ӭ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
U+04EE (1262) Ӯ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON
U+04EF (1263) ӯ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON
U+04F0 (1264) Ӱ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
U+04F1 (1265) ӱ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
U+04F2 (1266) Ӳ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U+04F3 (1267) ӳ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U+04F4 (1268) Ӵ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS
U+04F5 (1269) ӵ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS
U+04F6 (1270) Ӷ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH DESCENDER
U+04F7 (1271) ӷ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH DESCENDER
U+04F8 (1272) Ӹ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS
U+04F9 (1273) ӹ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS
U+04FA (1274) Ӻ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE AND HOOK
U+04FB (1275) ӻ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE AND HOOK
U+04FC (1276) Ӽ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH HOOK
U+04FD (1277) ӽ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH HOOK
U+04FE (1278) Ӿ Lu
(Uppercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH STROKE
U+04FF (1279) ӿ Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH STROKE