အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မာန်ဒိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ သျမာရိဠူ

မာန်ဒိုင်

သဳရဳယျာဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴ ⟶

This page lists the characters in the “မာန်ဒိုင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+0840 to U+085F. All assigned characters in this block have the Script value Mand (Mandaic).

Code point Image Character General
Category
Name
U+0840 (2112) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER HALQA
U+0841 (2113) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AB
U+0842 (2114) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AG
U+0843 (2115) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AD
U+0844 (2116) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AH
U+0845 (2117) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER USHENNA
U+0846 (2118) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AZ
U+0847 (2119) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER IT
U+0848 (2120) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER ATT
U+0849 (2121) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AKSA
U+084A (2122) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AK
U+084B (2123) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AL
U+084C (2124) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AM
U+084D (2125) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AN
U+084E (2126) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AS
U+084F (2127) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER IN
U+0850 (2128) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AP
U+0851 (2129) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER ASZ
U+0852 (2130) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AQ
U+0853 (2131) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AR
U+0854 (2132) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER ASH
U+0855 (2133) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AT
U+0856 (2134) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER DUSHENNA
U+0857 (2135) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER KAD
U+0858 (2136) Lo
(Other Letter)
MANDAIC LETTER AIN
U+0859 (2137) ◌࡙ Mn
(Nonspacing Mark)
MANDAIC AFFRICATION MARK
U+085A (2138) ◌࡚ Mn
(Nonspacing Mark)
MANDAIC VOCALIZATION MARK
U+085B (2139) ◌࡛ Mn
(Nonspacing Mark)
MANDAIC GEMINATION MARK
U+085E (2142) Po
(Other Punctuation)
MANDAIC PUNCTUATION