အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မကာသာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ

မကာသာ

ခါဝဳ ⟶

This page lists the characters in the “မကာသာ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+11EE0 to U+11EFF. All assigned characters in this block have the Script value Maka (Makasar).

Code point Image Character General
Category
Name
U+11EE0 (73440) 𑻠 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER KA
U+11EE1 (73441) 𑻡 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER GA
U+11EE2 (73442) 𑻢 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER NGA
U+11EE3 (73443) 𑻣 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER PA
U+11EE4 (73444) 𑻤 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER BA
U+11EE5 (73445) 𑻥 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER MA
U+11EE6 (73446) 𑻦 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER TA
U+11EE7 (73447) 𑻧 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER DA
U+11EE8 (73448) 𑻨 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER NA
U+11EE9 (73449) 𑻩 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER CA
U+11EEA (73450) 𑻪 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER JA
U+11EEB (73451) 𑻫 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER NYA
U+11EEC (73452) 𑻬 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER YA
U+11EED (73453) 𑻭 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER RA
U+11EEE (73454) 𑻮 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER LA
U+11EEF (73455) 𑻯 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER VA
U+11EF0 (73456) 𑻰 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER SA
U+11EF1 (73457) 𑻱 Lo
(Other Letter)
MAKASAR LETTER A
U+11EF2 (73458) 𑻲 Lo
(Other Letter)
MAKASAR ANGKA
U+11EF3 (73459) 𑻳 Mn
(Nonspacing Mark)
MAKASAR VOWEL SIGN I
U+11EF4 (73460) 𑻴 Mn
(Nonspacing Mark)
MAKASAR VOWEL SIGN U
U+11EF5 (73461) 𑻵 Mc
(Spacing Mark)
MAKASAR VOWEL SIGN E
U+11EF6 (73462) 𑻶 Mc
(Spacing Mark)
MAKASAR VOWEL SIGN O
U+11EF7 (73463) 𑻷 Po
(Other Punctuation)
MAKASAR PASSIMBANG
U+11EF8 (73464) 𑻸 Po
(Other Punctuation)
MAKASAR END OF SECTION