အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ပါမာဲရင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ

ပါမာဲရင်

နာၜထေင် ⟶

This page lists the characters in the “ပါမာဲရင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10860 to U+1087F. All assigned characters in this block have the Script value Palm (Palmyrene).

Code point Image Character General
Category
Name
U+10860 (67680) 𐡠 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER ALEPH
U+10861 (67681) 𐡡 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER BETH
U+10862 (67682) 𐡢 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER GIMEL
U+10863 (67683) 𐡣 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER DALETH
U+10864 (67684) 𐡤 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER HE
U+10865 (67685) 𐡥 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER WAW
U+10866 (67686) 𐡦 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER ZAYIN
U+10867 (67687) 𐡧 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER HETH
U+10868 (67688) 𐡨 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER TETH
U+10869 (67689) 𐡩 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER YODH
U+1086A (67690) 𐡪 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER KAPH
U+1086B (67691) 𐡫 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER LAMEDH
U+1086C (67692) 𐡬 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER MEM
U+1086D (67693) 𐡭 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER FINAL NUN
U+1086E (67694) 𐡮 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER NUN
U+1086F (67695) 𐡯 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER SAMEKH
U+10870 (67696) 𐡰 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER AYIN
U+10871 (67697) 𐡱 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER PE
U+10872 (67698) 𐡲 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER SADHE
U+10873 (67699) 𐡳 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER QOPH
U+10874 (67700) 𐡴 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER RESH
U+10875 (67701) 𐡵 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER SHIN
U+10876 (67702) 𐡶 Lo
(Other Letter)
PALMYRENE LETTER TAW
U+10877 (67703) 𐡷 So
(Other Symbol)
PALMYRENE LEFT-POINTING FLEURON
U+10878 (67704) 𐡸 So
(Other Symbol)
PALMYRENE RIGHT-POINTING FLEURON
U+10879 (67705) 𐡹 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER ONE
U+1087A (67706) 𐡺 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER TWO
U+1087B (67707) 𐡻 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER THREE
U+1087C (67708) 𐡼 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER FOUR
U+1087D (67709) 𐡽 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER FIVE
U+1087E (67710) 𐡾 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER TEN
U+1087F (67711) 𐡿 No
(Other Number)
PALMYRENE NUMBER TWENTY