အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ချေဝ်ရဝ်ကဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အာန်တဳအဝ်ဖေန်အဆက်တၞဟ်

ချေဝ်ရဝ်ကဳ

ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ ⟶

This page lists the characters in the “ချေဝ်ရဝ်ကဳ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+13A0 to U+13FF. All assigned characters in this block have the Script value Cher (Cherokee).

Code point Image Character General
Category
Name
U+13A0 (5024) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER A
U+13A1 (5025) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER E
U+13A2 (5026) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER I
U+13A3 (5027) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER O
U+13A4 (5028) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER U
U+13A5 (5029) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER V
U+13A6 (5030) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GA
U+13A7 (5031) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER KA
U+13A8 (5032) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GE
U+13A9 (5033) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GI
U+13AA (5034) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GO
U+13AB (5035) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GU
U+13AC (5036) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER GV
U+13AD (5037) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HA
U+13AE (5038) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HE
U+13AF (5039) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HI
U+13B0 (5040) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HO
U+13B1 (5041) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HU
U+13B2 (5042) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HV
U+13B3 (5043) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LA
U+13B4 (5044) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LE
U+13B5 (5045) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LI
U+13B6 (5046) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LO
U+13B7 (5047) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LU
U+13B8 (5048) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER LV
U+13B9 (5049) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER MA
U+13BA (5050) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER ME
U+13BB (5051) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER MI
U+13BC (5052) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER MO
U+13BD (5053) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER MU
U+13BE (5054) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NA
U+13BF (5055) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER HNA
U+13C0 (5056) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NAH
U+13C1 (5057) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NE
U+13C2 (5058) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NI
U+13C3 (5059) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NO
U+13C4 (5060) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NU
U+13C5 (5061) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER NV
U+13C6 (5062) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUA
U+13C7 (5063) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUE
U+13C8 (5064) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUI
U+13C9 (5065) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUO
U+13CA (5066) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUU
U+13CB (5067) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER QUV
U+13CC (5068) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SA
U+13CD (5069) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER S
U+13CE (5070) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SE
U+13CF (5071) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SI
U+13D0 (5072) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SO
U+13D1 (5073) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SU
U+13D2 (5074) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER SV
U+13D3 (5075) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DA
U+13D4 (5076) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TA
U+13D5 (5077) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DE
U+13D6 (5078) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TE
U+13D7 (5079) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DI
U+13D8 (5080) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TI
U+13D9 (5081) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DO
U+13DA (5082) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DU
U+13DB (5083) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DV
U+13DC (5084) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER DLA
U+13DD (5085) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLA
U+13DE (5086) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLE
U+13DF (5087) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLI
U+13E0 (5088) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLO
U+13E1 (5089) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLU
U+13E2 (5090) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TLV
U+13E3 (5091) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSA
U+13E4 (5092) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSE
U+13E5 (5093) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSI
U+13E6 (5094) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSO
U+13E7 (5095) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSU
U+13E8 (5096) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER TSV
U+13E9 (5097) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WA
U+13EA (5098) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WE
U+13EB (5099) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WI
U+13EC (5100) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WO
U+13ED (5101) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WU
U+13EE (5102) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER WV
U+13EF (5103) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YA
U+13F0 (5104) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YE
U+13F1 (5105) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YI
U+13F2 (5106) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YO
U+13F3 (5107) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YU
U+13F4 (5108) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER YV
U+13F5 (5109) Lu
(Uppercase Letter)
CHEROKEE LETTER MV
U+13F8 (5112) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER YE
U+13F9 (5113) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER YI
U+13FA (5114) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER YO
U+13FB (5115) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER YU
U+13FC (5116) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER YV
U+13FD (5117) Ll
(Lowercase Letter)
CHEROKEE SMALL LETTER MV