အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ခ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဗျဥ်ဟန်ဂူဂမၠိုင်

အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ခ

High Surrogates ⟶

This page lists the characters in the “အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ခ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+D7B0 to U+D7FF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Hang (Hangul).

Code point Image Character Name
U+D7B0 (55216) HANGUL JUNGSEONG O-YEO
U+D7B1 (55217) HANGUL JUNGSEONG O-O-I
U+D7B2 (55218) HANGUL JUNGSEONG YO-A
U+D7B3 (55219) HANGUL JUNGSEONG YO-AE
U+D7B4 (55220) HANGUL JUNGSEONG YO-EO
U+D7B5 (55221) HANGUL JUNGSEONG U-YEO
U+D7B6 (55222) HANGUL JUNGSEONG U-I-I
U+D7B7 (55223) HANGUL JUNGSEONG YU-AE
U+D7B8 (55224) HANGUL JUNGSEONG YU-O
U+D7B9 (55225) HANGUL JUNGSEONG EU-A
U+D7BA (55226) HANGUL JUNGSEONG EU-EO
U+D7BB (55227) HANGUL JUNGSEONG EU-E
U+D7BC (55228) HANGUL JUNGSEONG EU-O
U+D7BD (55229) HANGUL JUNGSEONG I-YA-O
U+D7BE (55230) HANGUL JUNGSEONG I-YAE
U+D7BF (55231) HANGUL JUNGSEONG I-YEO
U+D7C0 (55232) HANGUL JUNGSEONG I-YE
U+D7C1 (55233) HANGUL JUNGSEONG I-O-I
U+D7C2 (55234) HANGUL JUNGSEONG I-YO
U+D7C3 (55235) HANGUL JUNGSEONG I-YU
U+D7C4 (55236) HANGUL JUNGSEONG I-I
U+D7C5 (55237) HANGUL JUNGSEONG ARAEA-A
U+D7C6 (55238) HANGUL JUNGSEONG ARAEA-E
U+D7CB (55243) HANGUL JONGSEONG NIEUN-RIEUL
U+D7CC (55244) HANGUL JONGSEONG NIEUN-CHIEUCH
U+D7CD (55245) HANGUL JONGSEONG SSANGTIKEUT
U+D7CE (55246) HANGUL JONGSEONG SSANGTIKEUT-PIEUP
U+D7CF (55247) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-PIEUP
U+D7D0 (55248) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-SIOS
U+D7D1 (55249) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-SIOS-KIYEOK
U+D7D2 (55250) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-CIEUC
U+D7D3 (55251) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-CHIEUCH
U+D7D4 (55252) HANGUL JONGSEONG TIKEUT-THIEUTH
U+D7D5 (55253) HANGUL JONGSEONG RIEUL-SSANGKIYEOK
U+D7D6 (55254) HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-HIEUH
U+D7D7 (55255) HANGUL JONGSEONG SSANGRIEUL-KHIEUKH
U+D7D8 (55256) HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-HIEUH
U+D7D9 (55257) HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-TIKEUT
U+D7DA (55258) HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-PHIEUPH
U+D7DB (55259) HANGUL JONGSEONG RIEUL-YESIEUNG
U+D7DC (55260) HANGUL JONGSEONG RIEUL-YEORINHIEUH-HIEUH
U+D7DD (55261) HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNRIEUL
U+D7DE (55262) HANGUL JONGSEONG MIEUM-NIEUN
U+D7DF (55263) HANGUL JONGSEONG MIEUM-SSANGNIEUN
U+D7E0 (55264) HANGUL JONGSEONG SSANGMIEUM
U+D7E1 (55265) HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP-SIOS
U+D7E2 (55266) HANGUL JONGSEONG MIEUM-CIEUC
U+D7E3 (55267) HANGUL JONGSEONG PIEUP-TIKEUT
U+D7E4 (55268) HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL-PHIEUPH
U+D7E5 (55269) HANGUL JONGSEONG PIEUP-MIEUM
U+D7E6 (55270) HANGUL JONGSEONG SSANGPIEUP
U+D7E7 (55271) HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+D7E8 (55272) HANGUL JONGSEONG PIEUP-CIEUC
U+D7E9 (55273) HANGUL JONGSEONG PIEUP-CHIEUCH
U+D7EA (55274) HANGUL JONGSEONG SIOS-MIEUM
U+D7EB (55275) HANGUL JONGSEONG SIOS-KAPYEOUNPIEUP
U+D7EC (55276) HANGUL JONGSEONG SSANGSIOS-KIYEOK
U+D7ED (55277) HANGUL JONGSEONG SSANGSIOS-TIKEUT
U+D7EE (55278) HANGUL JONGSEONG SIOS-PANSIOS
U+D7EF (55279) HANGUL JONGSEONG SIOS-CIEUC
U+D7F0 (55280) HANGUL JONGSEONG SIOS-CHIEUCH
U+D7F1 (55281) HANGUL JONGSEONG SIOS-THIEUTH
U+D7F2 (55282) HANGUL JONGSEONG SIOS-HIEUH
U+D7F3 (55283) HANGUL JONGSEONG PANSIOS-PIEUP
U+D7F4 (55284) HANGUL JONGSEONG PANSIOS-KAPYEOUNPIEUP
U+D7F5 (55285) HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-MIEUM
U+D7F6 (55286) HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-HIEUH
U+D7F7 (55287) HANGUL JONGSEONG CIEUC-PIEUP
U+D7F8 (55288) HANGUL JONGSEONG CIEUC-SSANGPIEUP
U+D7F9 (55289) HANGUL JONGSEONG SSANGCIEUC
U+D7FA (55290) HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-SIOS
U+D7FB (55291) HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-THIEUTH