မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်ဂျဝ်ဂျဳယာန်သၠဲပတိတ်အခိင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-ဂ

အက္ခရ်ဂျဝ်ဂျဳယာန်သၠဲပတိတ်အခိင်

သာန်ဓနဳအဆက်တၞဟ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “အက္ခရ်ဂျဝ်ဂျဳယာန်သၠဲပတိတ်အခိင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1C90 to U+1CBF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lu (Uppercase Letter). and have the Script value Geor (Georgian).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် ယၟု
U+1C90 (7312) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AN
U+1C91 (7313) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER BAN
U+1C92 (7314) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER GAN
U+1C93 (7315) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER DON
U+1C94 (7316) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER EN
U+1C95 (7317) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER VIN
U+1C96 (7318) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ZEN
U+1C97 (7319) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TAN
U+1C98 (7320) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER IN
U+1C99 (7321) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER KAN
U+1C9A (7322) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER LAS
U+1C9B (7323) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER MAN
U+1C9C (7324) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER NAR
U+1C9D (7325) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ON
U+1C9E (7326) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER PAR
U+1C9F (7327) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ZHAR
U+1CA0 (7328) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER RAE
U+1CA1 (7329) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER SAN
U+1CA2 (7330) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TAR
U+1CA3 (7331) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER UN
U+1CA4 (7332) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER PHAR
U+1CA5 (7333) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER KHAR
U+1CA6 (7334) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER GHAN
U+1CA7 (7335) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER QAR
U+1CA8 (7336) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER SHIN
U+1CA9 (7337) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CHIN
U+1CAA (7338) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CAN
U+1CAB (7339) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER JIL
U+1CAC (7340) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CIL
U+1CAD (7341) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CHAR
U+1CAE (7342) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER XAN
U+1CAF (7343) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER JHAN
U+1CB0 (7344) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HAE
U+1CB1 (7345) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HE
U+1CB2 (7346) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HIE
U+1CB3 (7347) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER WE
U+1CB4 (7348) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HAR
U+1CB5 (7349) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HOE
U+1CB6 (7350) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER FI
U+1CB7 (7351) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER YN
U+1CB8 (7352) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ELIFI
U+1CB9 (7353) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TURNED GAN
U+1CBA (7354) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AIN
U+1CBD (7357) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AEN
U+1CBE (7358) GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HARD SIGN
U+1CBF (7359) Ჿ GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER LABIAL SIGN