မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်

သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်

Combining Diacritical Marks Supplement ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1D80 to U+1DBF.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+1D80 (7552) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER B WITH PALATAL HOOK
U+1D81 (7553) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER D WITH PALATAL HOOK
U+1D82 (7554) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER F WITH PALATAL HOOK
U+1D83 (7555) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER G WITH PALATAL HOOK
U+1D84 (7556) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K WITH PALATAL HOOK
U+1D85 (7557) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER L WITH PALATAL HOOK
U+1D86 (7558) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER M WITH PALATAL HOOK
U+1D87 (7559) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER N WITH PALATAL HOOK
U+1D88 (7560) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH PALATAL HOOK
U+1D89 (7561) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R WITH PALATAL HOOK
U+1D8A (7562) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER S WITH PALATAL HOOK
U+1D8B (7563) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER ESH WITH PALATAL HOOK
U+1D8C (7564) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER V WITH PALATAL HOOK
U+1D8D (7565) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER X WITH PALATAL HOOK
U+1D8E (7566) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Z WITH PALATAL HOOK
U+1D8F (7567) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER A WITH RETROFLEX HOOK
U+1D90 (7568) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER ALPHA WITH RETROFLEX HOOK
U+1D91 (7569) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK AND TAIL
U+1D92 (7570) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER E WITH RETROFLEX HOOK
U+1D93 (7571) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
U+1D94 (7572) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
U+1D95 (7573) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH RETROFLEX HOOK
U+1D96 (7574) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER I WITH RETROFLEX HOOK
U+1D97 (7575) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH RETROFLEX HOOK
U+1D98 (7576) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER ESH WITH RETROFLEX HOOK
U+1D99 (7577) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER U WITH RETROFLEX HOOK
U+1D9A (7578) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER EZH WITH RETROFLEX HOOK
U+1D9B (7579) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED ALPHA
U+1D9C (7580) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL C
U+1D9D (7581) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL C WITH CURL
U+1D9E (7582) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL ETH
U+1D9F (7583) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL REVERSED OPEN E
U+1DA0 (7584) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL F
U+1DA1 (7585) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL DOTLESS J WITH STROKE
U+1DA2 (7586) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL SCRIPT G
U+1DA3 (7587) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED H
U+1DA4 (7588) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL I WITH STROKE
U+1DA5 (7589) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL IOTA
U+1DA6 (7590) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL I
U+1DA7 (7591) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL I WITH STROKE
U+1DA8 (7592) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL J WITH CROSSED-TAIL
U+1DA9 (7593) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL L WITH RETROFLEX HOOK
U+1DAA (7594) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL L WITH PALATAL HOOK
U+1DAB (7595) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL L
U+1DAC (7596) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL M WITH HOOK
U+1DAD (7597) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED M WITH LONG LEG
U+1DAE (7598) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL N WITH LEFT HOOK
U+1DAF (7599) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL N WITH RETROFLEX HOOK
U+1DB0 (7600) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL N
U+1DB1 (7601) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL BARRED O
U+1DB2 (7602) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL PHI
U+1DB3 (7603) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL S WITH HOOK
U+1DB4 (7604) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL ESH
U+1DB5 (7605) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL T WITH PALATAL HOOK
U+1DB6 (7606) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL U BAR
U+1DB7 (7607) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL UPSILON
U+1DB8 (7608) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL U
U+1DB9 (7609) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL V WITH HOOK
U+1DBA (7610) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED V
U+1DBB (7611) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL Z
U+1DBC (7612) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL Z WITH RETROFLEX HOOK
U+1DBD (7613) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL Z WITH CURL
U+1DBE (7614) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL EZH
U+1DBF (7615) ᶿ Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL THETA