အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ)

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ Specials

သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ)

ဨဒဳယာန်ဂရာန် လေန်နဳယျာ (ခ) ⟶

This page lists the characters in the “သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ)” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10000 to U+1007F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Linb (Linear B).

Code point Image Character Name
U+10000 (65536) 𐀀 LINEAR B SYLLABLE B008 A
U+10001 (65537) 𐀁 LINEAR B SYLLABLE B038 E
U+10002 (65538) 𐀂 LINEAR B SYLLABLE B028 I
U+10003 (65539) 𐀃 LINEAR B SYLLABLE B061 O
U+10004 (65540) 𐀄 LINEAR B SYLLABLE B010 U
U+10005 (65541) 𐀅 LINEAR B SYLLABLE B001 DA
U+10006 (65542) 𐀆 LINEAR B SYLLABLE B045 DE
U+10007 (65543) 𐀇 LINEAR B SYLLABLE B007 DI
U+10008 (65544) 𐀈 LINEAR B SYLLABLE B014 DO
U+10009 (65545) 𐀉 LINEAR B SYLLABLE B051 DU
U+1000A (65546) 𐀊 LINEAR B SYLLABLE B057 JA
U+1000B (65547) 𐀋 LINEAR B SYLLABLE B046 JE
U+1000D (65549) 𐀍 LINEAR B SYLLABLE B036 JO
U+1000E (65550) 𐀎 LINEAR B SYLLABLE B065 JU
U+1000F (65551) 𐀏 LINEAR B SYLLABLE B077 KA
U+10010 (65552) 𐀐 LINEAR B SYLLABLE B044 KE
U+10011 (65553) 𐀑 LINEAR B SYLLABLE B067 KI
U+10012 (65554) 𐀒 LINEAR B SYLLABLE B070 KO
U+10013 (65555) 𐀓 LINEAR B SYLLABLE B081 KU
U+10014 (65556) 𐀔 LINEAR B SYLLABLE B080 MA
U+10015 (65557) 𐀕 LINEAR B SYLLABLE B013 ME
U+10016 (65558) 𐀖 LINEAR B SYLLABLE B073 MI
U+10017 (65559) 𐀗 LINEAR B SYLLABLE B015 MO
U+10018 (65560) 𐀘 LINEAR B SYLLABLE B023 MU
U+10019 (65561) 𐀙 LINEAR B SYLLABLE B006 NA
U+1001A (65562) 𐀚 LINEAR B SYLLABLE B024 NE
U+1001B (65563) 𐀛 LINEAR B SYLLABLE B030 NI
U+1001C (65564) 𐀜 LINEAR B SYLLABLE B052 NO
U+1001D (65565) 𐀝 LINEAR B SYLLABLE B055 NU
U+1001E (65566) 𐀞 LINEAR B SYLLABLE B003 PA
U+1001F (65567) 𐀟 LINEAR B SYLLABLE B072 PE
U+10020 (65568) 𐀠 LINEAR B SYLLABLE B039 PI
U+10021 (65569) 𐀡 LINEAR B SYLLABLE B011 PO
U+10022 (65570) 𐀢 LINEAR B SYLLABLE B050 PU
U+10023 (65571) 𐀣 LINEAR B SYLLABLE B016 QA
U+10024 (65572) 𐀤 LINEAR B SYLLABLE B078 QE
U+10025 (65573) 𐀥 LINEAR B SYLLABLE B021 QI
U+10026 (65574) 𐀦 LINEAR B SYLLABLE B032 QO
U+10028 (65576) 𐀨 LINEAR B SYLLABLE B060 RA
U+10029 (65577) 𐀩 LINEAR B SYLLABLE B027 RE
U+1002A (65578) 𐀪 LINEAR B SYLLABLE B053 RI
U+1002B (65579) 𐀫 LINEAR B SYLLABLE B002 RO
U+1002C (65580) 𐀬 LINEAR B SYLLABLE B026 RU
U+1002D (65581) 𐀭 LINEAR B SYLLABLE B031 SA
U+1002E (65582) 𐀮 LINEAR B SYLLABLE B009 SE
U+1002F (65583) 𐀯 LINEAR B SYLLABLE B041 SI
U+10030 (65584) 𐀰 LINEAR B SYLLABLE B012 SO
U+10031 (65585) 𐀱 LINEAR B SYLLABLE B058 SU
U+10032 (65586) 𐀲 LINEAR B SYLLABLE B059 TA
U+10033 (65587) 𐀳 LINEAR B SYLLABLE B004 TE
U+10034 (65588) 𐀴 LINEAR B SYLLABLE B037 TI
U+10035 (65589) 𐀵 LINEAR B SYLLABLE B005 TO
U+10036 (65590) 𐀶 LINEAR B SYLLABLE B069 TU
U+10037 (65591) 𐀷 LINEAR B SYLLABLE B054 WA
U+10038 (65592) 𐀸 LINEAR B SYLLABLE B075 WE
U+10039 (65593) 𐀹 LINEAR B SYLLABLE B040 WI
U+1003A (65594) 𐀺 LINEAR B SYLLABLE B042 WO
U+1003C (65596) 𐀼 LINEAR B SYLLABLE B017 ZA
U+1003D (65597) 𐀽 LINEAR B SYLLABLE B074 ZE
U+1003F (65599) 𐀿 LINEAR B SYLLABLE B020 ZO
U+10040 (65600) 𐁀 LINEAR B SYLLABLE B025 A2
U+10041 (65601) 𐁁 LINEAR B SYLLABLE B043 A3
U+10042 (65602) 𐁂 LINEAR B SYLLABLE B085 AU
U+10043 (65603) 𐁃 LINEAR B SYLLABLE B071 DWE
U+10044 (65604) 𐁄 LINEAR B SYLLABLE B090 DWO
U+10045 (65605) 𐁅 LINEAR B SYLLABLE B048 NWA
U+10046 (65606) 𐁆 LINEAR B SYLLABLE B029 PU2
U+10047 (65607) 𐁇 LINEAR B SYLLABLE B062 PTE
U+10048 (65608) 𐁈 LINEAR B SYLLABLE B076 RA2
U+10049 (65609) 𐁉 LINEAR B SYLLABLE B033 RA3
U+1004A (65610) 𐁊 LINEAR B SYLLABLE B068 RO2
U+1004B (65611) 𐁋 LINEAR B SYLLABLE B066 TA2
U+1004C (65612) 𐁌 LINEAR B SYLLABLE B087 TWE
U+1004D (65613) 𐁍 LINEAR B SYLLABLE B091 TWO
U+10050 (65616) 𐁐 LINEAR B SYMBOL B018
U+10051 (65617) 𐁑 LINEAR B SYMBOL B019
U+10052 (65618) 𐁒 LINEAR B SYMBOL B022
U+10053 (65619) 𐁓 LINEAR B SYMBOL B034
U+10054 (65620) 𐁔 LINEAR B SYMBOL B047
U+10055 (65621) 𐁕 LINEAR B SYMBOL B049
U+10056 (65622) 𐁖 LINEAR B SYMBOL B056
U+10057 (65623) 𐁗 LINEAR B SYMBOL B063
U+10058 (65624) 𐁘 LINEAR B SYMBOL B064
U+10059 (65625) 𐁙 LINEAR B SYMBOL B079
U+1005A (65626) 𐁚 LINEAR B SYMBOL B082
U+1005B (65627) 𐁛 LINEAR B SYMBOL B083
U+1005C (65628) 𐁜 LINEAR B SYMBOL B086
U+1005D (65629) 𐁝 LINEAR B SYMBOL B089