အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ

သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ်

Common Indic Number Forms ⟶

This page lists the characters in the “သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+A800 to U+A82F. All assigned characters in this block have the Script value Sylo (Syloti Nagri).

Code point Image Character General
Category
Name
U+A800 (43008) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER A
U+A801 (43009) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER I
U+A802 (43010) Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI SIGN DVISVARA
U+A803 (43011) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER U
U+A804 (43012) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER E
U+A805 (43013) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER O
U+A806 (43014) ◌꠆ Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI SIGN HASANTA
U+A807 (43015) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER KO
U+A808 (43016) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER KHO
U+A809 (43017) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER GO
U+A80A (43018) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER GHO
U+A80B (43019) Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI SIGN ANUSVARA
U+A80C (43020) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER CO
U+A80D (43021) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER CHO
U+A80E (43022) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER JO
U+A80F (43023) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER JHO
U+A810 (43024) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER TTO
U+A811 (43025) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER TTHO
U+A812 (43026) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER DDO
U+A813 (43027) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER DDHO
U+A814 (43028) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER TO
U+A815 (43029) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER THO
U+A816 (43030) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER DO
U+A817 (43031) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER DHO
U+A818 (43032) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER NO
U+A819 (43033) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER PO
U+A81A (43034) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER PHO
U+A81B (43035) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER BO
U+A81C (43036) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER BHO
U+A81D (43037) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER MO
U+A81E (43038) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER RO
U+A81F (43039) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER LO
U+A820 (43040) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER RRO
U+A821 (43041) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER SO
U+A822 (43042) Lo
(Other Letter)
SYLOTI NAGRI LETTER HO
U+A823 (43043) Mc
(Spacing Mark)
SYLOTI NAGRI VOWEL SIGN A
U+A824 (43044) Mc
(Spacing Mark)
SYLOTI NAGRI VOWEL SIGN I
U+A825 (43045) Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI VOWEL SIGN U
U+A826 (43046) Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI VOWEL SIGN E
U+A827 (43047) Mc
(Spacing Mark)
SYLOTI NAGRI VOWEL SIGN OO
U+A828 (43048) So
(Other Symbol)
SYLOTI NAGRI POETRY MARK-1
U+A829 (43049) So
(Other Symbol)
SYLOTI NAGRI POETRY MARK-2
U+A82A (43050) So
(Other Symbol)
SYLOTI NAGRI POETRY MARK-3
U+A82B (43051) So
(Other Symbol)
SYLOTI NAGRI POETRY MARK-4
U+A82C (43052) ◌꠬ Mn
(Nonspacing Mark)
SYLOTI NAGRI SIGN ALTERNATE HASANTA