မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သင်္ကေတမဗီုတုပ်ကဵုအက္ခရ်ဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ Combining Diacritical Marks for Symbols

သင်္ကေတမဗီုတုပ်ကဵုအက္ခရ်ဂမၠိုင်

ဗီုဂၞန်ဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သင်္ကေတမဗီုတုပ်ကဵုအက္ခရ်ဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+2100 to U+214F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+2100 (8448) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
ACCOUNT OF
U+2101 (8449) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
ADDRESSED TO THE SUBJECT
U+2102 (8450) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL C
U+2103 (8451) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
DEGREE CELSIUS
U+2104 (8452) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
CENTRE LINE SYMBOL
U+2105 (8453) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
CARE OF
U+2106 (8454) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
CADA UNA
U+2107 (8455) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
EULER CONSTANT
U+2108 (8456) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
SCRUPLE
U+2109 (8457) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
DEGREE FAHRENHEIT
U+210A (8458) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT SMALL G
U+210B (8459) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL H
U+210C (8460) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
BLACK-LETTER CAPITAL H
U+210D (8461) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL H
U+210E (8462) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
PLANCK CONSTANT
U+210F (8463) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
U+2110 (8464) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL I
U+2111 (8465) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
BLACK-LETTER CAPITAL I
U+2112 (8466) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL L
U+2113 (8467) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT SMALL L
U+2114 (8468) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
L B BAR SYMBOL
U+2115 (8469) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
U+2116 (8470) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
NUMERO SIGN
U+2117 (8471) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
SOUND RECORDING COPYRIGHT
U+2118 (8472) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL P
Corrected name: WEIERSTRASS ELLIPTIC FUNCTION
U+2119 (8473) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL P
U+211A (8474) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q
U+211B (8475) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL R
U+211C (8476) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
BLACK-LETTER CAPITAL R
U+211D (8477) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL R
U+211E (8478) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
PRESCRIPTION TAKE
U+211F (8479) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
RESPONSE
U+2120 (8480) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
SERVICE MARK
U+2121 (8481) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
TELEPHONE SIGN
U+2122 (8482) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
TRADE MARK SIGN
U+2123 (8483) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
VERSICLE
U+2124 (8484) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
U+2125 (8485) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
OUNCE SIGN
U+2126 (8486) Lu
(Uppercase Letter)
Grek
(Greek)
OHM SIGN
U+2127 (8487) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
INVERTED OHM SIGN
U+2128 (8488) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
BLACK-LETTER CAPITAL Z
U+2129 (8489) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA
U+212A (8490) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
KELVIN SIGN
U+212B (8491) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
ANGSTROM SIGN
U+212C (8492) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL B
U+212D (8493) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
BLACK-LETTER CAPITAL C
U+212E (8494) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
ESTIMATED SYMBOL
U+212F (8495) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT SMALL E
U+2130 (8496) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL E
U+2131 (8497) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL F
U+2132 (8498) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
TURNED CAPITAL F
U+2133 (8499) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT CAPITAL M
U+2134 (8500) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
SCRIPT SMALL O
U+2135 (8501) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
ALEF SYMBOL
U+2136 (8502) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
BET SYMBOL
U+2137 (8503) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
GIMEL SYMBOL
U+2138 (8504) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
DALET SYMBOL
U+2139 (8505) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
INFORMATION SOURCE
U+213A (8506) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
ROTATED CAPITAL Q
U+213B (8507) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
FACSIMILE SIGN
U+213C (8508) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK SMALL PI
U+213D (8509) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA
U+213E (8510) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL GAMMA
U+213F (8511) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK CAPITAL PI
U+2140 (8512) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION
U+2141 (8513) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED SANS-SERIF CAPITAL G
U+2142 (8514) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2143 (8515) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2144 (8516) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y
U+2145 (8517) Lu
(Uppercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D
U+2146 (8518) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D
U+2147 (8519) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E
U+2148 (8520) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I
U+2149 (8521) Ll
(Lowercase Letter)
Zyyy
(Common)
DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J
U+214A (8522) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
PROPERTY LINE
U+214B (8523) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED AMPERSAND
U+214C (8524) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
PER SIGN
U+214D (8525) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
AKTIESELSKAB
U+214E (8526) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
TURNED SMALL F
U+214F (8527) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
SYMBOL FOR SAMARITAN SOURCE