မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ရူနေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အဝ်ကမ်

ရူနေတ်

တာဂါလံက် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ရူနေတ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+16A0 to U+16FF.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+16A0 (5792) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FEHU FEOH FE F
U+16A1 (5793) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER V
U+16A2 (5794) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER URUZ UR U
U+16A3 (5795) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER YR
U+16A4 (5796) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER Y
U+16A5 (5797) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER W
U+16A6 (5798) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER THURISAZ THURS THORN
U+16A7 (5799) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ETH
U+16A8 (5800) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ANSUZ A
U+16A9 (5801) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER OS O
U+16AA (5802) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER AC A
U+16AB (5803) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER AESC
U+16AC (5804) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LONG-BRANCH-OSS O
U+16AD (5805) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-OSS O
U+16AE (5806) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER O
U+16AF (5807) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER OE
U+16B0 (5808) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ON
U+16B1 (5809) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER RAIDO RAD REID R
U+16B2 (5810) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER KAUNA
U+16B3 (5811) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER CEN
U+16B4 (5812) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER KAUN K
U+16B5 (5813) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER G
U+16B6 (5814) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ENG
U+16B7 (5815) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER GEBO GYFU G
U+16B8 (5816) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER GAR
U+16B9 (5817) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER WUNJO WYNN W
U+16BA (5818) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER HAGLAZ H
U+16BB (5819) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER HAEGL H
U+16BC (5820) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LONG-BRANCH-HAGALL H
U+16BD (5821) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-HAGALL H
U+16BE (5822) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER NAUDIZ NYD NAUD N
U+16BF (5823) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-NAUD N
U+16C0 (5824) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER DOTTED-N
U+16C1 (5825) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ISAZ IS ISS I
U+16C2 (5826) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER E
U+16C3 (5827) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER JERAN J
U+16C4 (5828) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER GER
U+16C5 (5829) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LONG-BRANCH-AR AE
U+16C6 (5830) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-AR A
U+16C7 (5831) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER IWAZ EOH
U+16C8 (5832) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER PERTHO PEORTH P
U+16C9 (5833) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ALGIZ EOLHX
U+16CA (5834) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SOWILO S
U+16CB (5835) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SIGEL LONG-BRANCH-SOL S
U+16CC (5836) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-SOL S
U+16CD (5837) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER C
U+16CE (5838) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER Z
U+16CF (5839) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER TIWAZ TIR TYR T
U+16D0 (5840) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-TYR T
U+16D1 (5841) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER D
U+16D2 (5842) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER BERKANAN BEORC BJARKAN B
U+16D3 (5843) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-BJARKAN B
U+16D4 (5844) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER DOTTED-P
U+16D5 (5845) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER OPEN-P
U+16D6 (5846) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER EHWAZ EH E
U+16D7 (5847) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER MANNAZ MAN M
U+16D8 (5848) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LONG-BRANCH-MADR M
U+16D9 (5849) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-MADR M
U+16DA (5850) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LAUKAZ LAGU LOGR L
U+16DB (5851) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER DOTTED-L
U+16DC (5852) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER INGWAZ
U+16DD (5853) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ING
U+16DE (5854) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER DAGAZ DAEG D
U+16DF (5855) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER OTHALAN ETHEL O
U+16E0 (5856) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER EAR
U+16E1 (5857) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER IOR
U+16E2 (5858) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER CWEORTH
U+16E3 (5859) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER CALC
U+16E4 (5860) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER CEALC
U+16E5 (5861) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER STAN
U+16E6 (5862) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER LONG-BRANCH-YR
U+16E7 (5863) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SHORT-TWIG-YR
U+16E8 (5864) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER ICELANDIC-YR
U+16E9 (5865) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER Q
U+16EA (5866) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER X
U+16EB (5867) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
RUNIC SINGLE PUNCTUATION
U+16EC (5868) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
RUNIC MULTIPLE PUNCTUATION
U+16ED (5869) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
RUNIC CROSS PUNCTUATION
U+16EE (5870) Nl
(Letter Number)
Runr
(Runic)
RUNIC ARLAUG SYMBOL
U+16EF (5871) Nl
(Letter Number)
Runr
(Runic)
RUNIC TVIMADUR SYMBOL
U+16F0 (5872) Nl
(Letter Number)
Runr
(Runic)
RUNIC BELGTHOR SYMBOL
U+16F1 (5873) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER K
U+16F2 (5874) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER SH
U+16F3 (5875) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER OO
U+16F4 (5876) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FRANKS CASKET OS
U+16F5 (5877) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FRANKS CASKET IS
U+16F6 (5878) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FRANKS CASKET EH
U+16F7 (5879) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FRANKS CASKET AC
U+16F8 (5880) Lo
(Other Letter)
Runr
(Runic)
RUNIC LETTER FRANKS CASKET AESC