မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မစှ်ေကဵုဗီုပြင် CJK

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်ကဵုဂိတုတ္ၚဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာCJKဂမၠိုင်

မစှ်ေကဵုဗီုပြင် CJK

သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(က) ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “မစှ်ေကဵုဗီုပြင် CJK” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+3300 to U+33FF. All assigned characters in this block belong to the General Category So (Other Symbol)..

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် အက္ခရ် ယၟု
U+3300 (13056) Kana
(Katakana)
SQUARE APAATO
U+3301 (13057) Kana
(Katakana)
SQUARE ARUHUA
U+3302 (13058) Kana
(Katakana)
SQUARE ANPEA
U+3303 (13059) Kana
(Katakana)
SQUARE AARU
U+3304 (13060) Kana
(Katakana)
SQUARE ININGU
U+3305 (13061) Kana
(Katakana)
SQUARE INTI
U+3306 (13062) Kana
(Katakana)
SQUARE UON
U+3307 (13063) Kana
(Katakana)
SQUARE ESUKUUDO
U+3308 (13064) Kana
(Katakana)
SQUARE EEKAA
U+3309 (13065) Kana
(Katakana)
SQUARE ONSU
U+330A (13066) Kana
(Katakana)
SQUARE OOMU
U+330B (13067) Kana
(Katakana)
SQUARE KAIRI
U+330C (13068) Kana
(Katakana)
SQUARE KARATTO
U+330D (13069) Kana
(Katakana)
SQUARE KARORII
U+330E (13070) Kana
(Katakana)
SQUARE GARON
U+330F (13071) Kana
(Katakana)
SQUARE GANMA
U+3310 (13072) Kana
(Katakana)
SQUARE GIGA
U+3311 (13073) Kana
(Katakana)
SQUARE GINII
U+3312 (13074) Kana
(Katakana)
SQUARE KYURII
U+3313 (13075) Kana
(Katakana)
SQUARE GIRUDAA
U+3314 (13076) Kana
(Katakana)
SQUARE KIRO
U+3315 (13077) Kana
(Katakana)
SQUARE KIROGURAMU
U+3316 (13078) Kana
(Katakana)
SQUARE KIROMEETORU
U+3317 (13079) Kana
(Katakana)
SQUARE KIROWATTO
U+3318 (13080) Kana
(Katakana)
SQUARE GURAMU
U+3319 (13081) Kana
(Katakana)
SQUARE GURAMUTON
U+331A (13082) Kana
(Katakana)
SQUARE KURUZEIRO
U+331B (13083) Kana
(Katakana)
SQUARE KUROONE
U+331C (13084) Kana
(Katakana)
SQUARE KEESU
U+331D (13085) Kana
(Katakana)
SQUARE KORUNA
U+331E (13086) Kana
(Katakana)
SQUARE KOOPO
U+331F (13087) Kana
(Katakana)
SQUARE SAIKURU
U+3320 (13088) Kana
(Katakana)
SQUARE SANTIIMU
U+3321 (13089) Kana
(Katakana)
SQUARE SIRINGU
U+3322 (13090) Kana
(Katakana)
SQUARE SENTI
U+3323 (13091) Kana
(Katakana)
SQUARE SENTO
U+3324 (13092) Kana
(Katakana)
SQUARE DAASU
U+3325 (13093) Kana
(Katakana)
SQUARE DESI
U+3326 (13094) Kana
(Katakana)
SQUARE DORU
U+3327 (13095) Kana
(Katakana)
SQUARE TON
U+3328 (13096) Kana
(Katakana)
SQUARE NANO
U+3329 (13097) Kana
(Katakana)
SQUARE NOTTO
U+332A (13098) Kana
(Katakana)
SQUARE HAITU
U+332B (13099) Kana
(Katakana)
SQUARE PAASENTO
U+332C (13100) Kana
(Katakana)
SQUARE PAATU
U+332D (13101) Kana
(Katakana)
SQUARE BAARERU
U+332E (13102) Kana
(Katakana)
SQUARE PIASUTORU
U+332F (13103) Kana
(Katakana)
SQUARE PIKURU
U+3330 (13104) Kana
(Katakana)
SQUARE PIKO
U+3331 (13105) Kana
(Katakana)
SQUARE BIRU
U+3332 (13106) Kana
(Katakana)
SQUARE HUARADDO
U+3333 (13107) Kana
(Katakana)
SQUARE HUIITO
U+3334 (13108) Kana
(Katakana)
SQUARE BUSSYERU
U+3335 (13109) Kana
(Katakana)
SQUARE HURAN
U+3336 (13110) Kana
(Katakana)
SQUARE HEKUTAARU
U+3337 (13111) Kana
(Katakana)
SQUARE PESO
U+3338 (13112) Kana
(Katakana)
SQUARE PENIHI
U+3339 (13113) Kana
(Katakana)
SQUARE HERUTU
U+333A (13114) Kana
(Katakana)
SQUARE PENSU
U+333B (13115) Kana
(Katakana)
SQUARE PEEZI
U+333C (13116) Kana
(Katakana)
SQUARE BEETA
U+333D (13117) Kana
(Katakana)
SQUARE POINTO
U+333E (13118) Kana
(Katakana)
SQUARE BORUTO
U+333F (13119) Kana
(Katakana)
SQUARE HON
U+3340 (13120) Kana
(Katakana)
SQUARE PONDO
U+3341 (13121) Kana
(Katakana)
SQUARE HOORU
U+3342 (13122) Kana
(Katakana)
SQUARE HOON
U+3343 (13123) Kana
(Katakana)
SQUARE MAIKURO
U+3344 (13124) Kana
(Katakana)
SQUARE MAIRU
U+3345 (13125) Kana
(Katakana)
SQUARE MAHHA
U+3346 (13126) Kana
(Katakana)
SQUARE MARUKU
U+3347 (13127) Kana
(Katakana)
SQUARE MANSYON
U+3348 (13128) Kana
(Katakana)
SQUARE MIKURON
U+3349 (13129) Kana
(Katakana)
SQUARE MIRI
U+334A (13130) Kana
(Katakana)
SQUARE MIRIBAARU
U+334B (13131) Kana
(Katakana)
SQUARE MEGA
U+334C (13132) Kana
(Katakana)
SQUARE MEGATON
U+334D (13133) Kana
(Katakana)
SQUARE MEETORU
U+334E (13134) Kana
(Katakana)
SQUARE YAADO
U+334F (13135) Kana
(Katakana)
SQUARE YAARU
U+3350 (13136) Kana
(Katakana)
SQUARE YUAN
U+3351 (13137) Kana
(Katakana)
SQUARE RITTORU
U+3352 (13138) Kana
(Katakana)
SQUARE RIRA
U+3353 (13139) Kana
(Katakana)
SQUARE RUPII
U+3354 (13140) Kana
(Katakana)
SQUARE RUUBURU
U+3355 (13141) Kana
(Katakana)
SQUARE REMU
U+3356 (13142) Kana
(Katakana)
SQUARE RENTOGEN
U+3357 (13143) Kana
(Katakana)
SQUARE WATTO
U+3358 (13144) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO
U+3359 (13145) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ONE
U+335A (13146) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWO
U+335B (13147) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THREE
U+335C (13148) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOUR
U+335D (13149) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIVE
U+335E (13150) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIX
U+335F (13151) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVEN
U+3360 (13152) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHT
U+3361 (13153) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINE
U+3362 (13154) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TEN
U+3363 (13155) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ELEVEN
U+3364 (13156) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWELVE
U+3365 (13157) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THIRTEEN
U+3366 (13158) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOURTEEN
U+3367 (13159) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIFTEEN
U+3368 (13160) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIXTEEN
U+3369 (13161) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVENTEEN
U+336A (13162) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHTEEN
U+336B (13163) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINETEEN
U+336C (13164) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY
U+336D (13165) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-ONE
U+336E (13166) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-TWO
U+336F (13167) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-THREE
U+3370 (13168) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-FOUR
U+3371 (13169) Zyyy
(Common)
SQUARE HPA
U+3372 (13170) Zyyy
(Common)
SQUARE DA
U+3373 (13171) Zyyy
(Common)
SQUARE AU
U+3374 (13172) Zyyy
(Common)
SQUARE BAR
U+3375 (13173) Zyyy
(Common)
SQUARE OV
U+3376 (13174) Zyyy
(Common)
SQUARE PC
U+3377 (13175) Zyyy
(Common)
SQUARE DM
U+3378 (13176) Zyyy
(Common)
SQUARE DM SQUARED
U+3379 (13177) Zyyy
(Common)
SQUARE DM CUBED
U+337A (13178) Zyyy
(Common)
SQUARE IU
U+337B (13179) Zyyy
(Common)
SQUARE ERA NAME HEISEI
U+337C (13180) Zyyy
(Common)
SQUARE ERA NAME SYOUWA
U+337D (13181) Zyyy
(Common)
SQUARE ERA NAME TAISYOU
U+337E (13182) Zyyy
(Common)
SQUARE ERA NAME MEIZI
U+337F (13183) Zyyy
(Common)
SQUARE CORPORATION
U+3380 (13184) Zyyy
(Common)
SQUARE PA AMPS
U+3381 (13185) Zyyy
(Common)
SQUARE NA
U+3382 (13186) Zyyy
(Common)
SQUARE MU A
U+3383 (13187) Zyyy
(Common)
SQUARE MA
U+3384 (13188) Zyyy
(Common)
SQUARE KA
U+3385 (13189) Zyyy
(Common)
SQUARE KB
U+3386 (13190) Zyyy
(Common)
SQUARE MB
U+3387 (13191) Zyyy
(Common)
SQUARE GB
U+3388 (13192) Zyyy
(Common)
SQUARE CAL
U+3389 (13193) Zyyy
(Common)
SQUARE KCAL
U+338A (13194) Zyyy
(Common)
SQUARE PF
U+338B (13195) Zyyy
(Common)
SQUARE NF
U+338C (13196) Zyyy
(Common)
SQUARE MU F
U+338D (13197) Zyyy
(Common)
SQUARE MU G
U+338E (13198) Zyyy
(Common)
SQUARE MG
U+338F (13199) Zyyy
(Common)
SQUARE KG
U+3390 (13200) Zyyy
(Common)
SQUARE HZ
U+3391 (13201) Zyyy
(Common)
SQUARE KHZ
U+3392 (13202) Zyyy
(Common)
SQUARE MHZ
U+3393 (13203) Zyyy
(Common)
SQUARE GHZ
U+3394 (13204) Zyyy
(Common)
SQUARE THZ
U+3395 (13205) Zyyy
(Common)
SQUARE MU L
U+3396 (13206) Zyyy
(Common)
SQUARE ML
U+3397 (13207) Zyyy
(Common)
SQUARE DL
U+3398 (13208) Zyyy
(Common)
SQUARE KL
U+3399 (13209) Zyyy
(Common)
SQUARE FM
U+339A (13210) Zyyy
(Common)
SQUARE NM
U+339B (13211) Zyyy
(Common)
SQUARE MU M
U+339C (13212) Zyyy
(Common)
SQUARE MM
U+339D (13213) Zyyy
(Common)
SQUARE CM
U+339E (13214) Zyyy
(Common)
SQUARE KM
U+339F (13215) Zyyy
(Common)
SQUARE MM SQUARED
U+33A0 (13216) Zyyy
(Common)
SQUARE CM SQUARED
U+33A1 (13217) Zyyy
(Common)
SQUARE M SQUARED
U+33A2 (13218) Zyyy
(Common)
SQUARE KM SQUARED
U+33A3 (13219) Zyyy
(Common)
SQUARE MM CUBED
U+33A4 (13220) Zyyy
(Common)
SQUARE CM CUBED
U+33A5 (13221) Zyyy
(Common)
SQUARE M CUBED
U+33A6 (13222) Zyyy
(Common)
SQUARE KM CUBED
U+33A7 (13223) Zyyy
(Common)
SQUARE M OVER S
U+33A8 (13224) Zyyy
(Common)
SQUARE M OVER S SQUARED
U+33A9 (13225) Zyyy
(Common)
SQUARE PA
U+33AA (13226) Zyyy
(Common)
SQUARE KPA
U+33AB (13227) Zyyy
(Common)
SQUARE MPA
U+33AC (13228) Zyyy
(Common)
SQUARE GPA
U+33AD (13229) Zyyy
(Common)
SQUARE RAD
U+33AE (13230) Zyyy
(Common)
SQUARE RAD OVER S
U+33AF (13231) Zyyy
(Common)
SQUARE RAD OVER S SQUARED
U+33B0 (13232) Zyyy
(Common)
SQUARE PS
U+33B1 (13233) Zyyy
(Common)
SQUARE NS
U+33B2 (13234) Zyyy
(Common)
SQUARE MU S
U+33B3 (13235) Zyyy
(Common)
SQUARE MS
U+33B4 (13236) Zyyy
(Common)
SQUARE PV
U+33B5 (13237) Zyyy
(Common)
SQUARE NV
U+33B6 (13238) Zyyy
(Common)
SQUARE MU V
U+33B7 (13239) Zyyy
(Common)
SQUARE MV
U+33B8 (13240) Zyyy
(Common)
SQUARE KV
U+33B9 (13241) Zyyy
(Common)
SQUARE MV MEGA
U+33BA (13242) Zyyy
(Common)
SQUARE PW
U+33BB (13243) Zyyy
(Common)
SQUARE NW
U+33BC (13244) Zyyy
(Common)
SQUARE MU W
U+33BD (13245) Zyyy
(Common)
SQUARE MW
U+33BE (13246) Zyyy
(Common)
SQUARE KW
U+33BF (13247) Zyyy
(Common)
SQUARE MW MEGA
U+33C0 (13248) Zyyy
(Common)
SQUARE K OHM
U+33C1 (13249) Zyyy
(Common)
SQUARE M OHM
U+33C2 (13250) Zyyy
(Common)
SQUARE AM
U+33C3 (13251) Zyyy
(Common)
SQUARE BQ
U+33C4 (13252) Zyyy
(Common)
SQUARE CC
U+33C5 (13253) Zyyy
(Common)
SQUARE CD
U+33C6 (13254) Zyyy
(Common)
SQUARE C OVER KG
U+33C7 (13255) Zyyy
(Common)
SQUARE CO
U+33C8 (13256) Zyyy
(Common)
SQUARE DB
U+33C9 (13257) Zyyy
(Common)
SQUARE GY
U+33CA (13258) Zyyy
(Common)
SQUARE HA
U+33CB (13259) Zyyy
(Common)
SQUARE HP
U+33CC (13260) Zyyy
(Common)
SQUARE IN
U+33CD (13261) Zyyy
(Common)
SQUARE KK
U+33CE (13262) Zyyy
(Common)
SQUARE KM CAPITAL
U+33CF (13263) Zyyy
(Common)
SQUARE KT
U+33D0 (13264) Zyyy
(Common)
SQUARE LM
U+33D1 (13265) Zyyy
(Common)
SQUARE LN
U+33D2 (13266) Zyyy
(Common)
SQUARE LOG
U+33D3 (13267) Zyyy
(Common)
SQUARE LX
U+33D4 (13268) Zyyy
(Common)
SQUARE MB SMALL
U+33D5 (13269) Zyyy
(Common)
SQUARE MIL
U+33D6 (13270) Zyyy
(Common)
SQUARE MOL
U+33D7 (13271) Zyyy
(Common)
SQUARE PH
U+33D8 (13272) Zyyy
(Common)
SQUARE PM
U+33D9 (13273) Zyyy
(Common)
SQUARE PPM
U+33DA (13274) Zyyy
(Common)
SQUARE PR
U+33DB (13275) Zyyy
(Common)
SQUARE SR
U+33DC (13276) Zyyy
(Common)
SQUARE SV
U+33DD (13277) Zyyy
(Common)
SQUARE WB
U+33DE (13278) Zyyy
(Common)
SQUARE V OVER M
U+33DF (13279) Zyyy
(Common)
SQUARE A OVER M
U+33E0 (13280) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE
U+33E1 (13281) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWO
U+33E2 (13282) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THREE
U+33E3 (13283) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOUR
U+33E4 (13284) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIVE
U+33E5 (13285) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIX
U+33E6 (13286) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVEN
U+33E7 (13287) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHT
U+33E8 (13288) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINE
U+33E9 (13289) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TEN
U+33EA (13290) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ELEVEN
U+33EB (13291) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWELVE
U+33EC (13292) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTEEN
U+33ED (13293) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOURTEEN
U+33EE (13294) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIFTEEN
U+33EF (13295) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIXTEEN
U+33F0 (13296) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVENTEEN
U+33F1 (13297) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHTEEN
U+33F2 (13298) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINETEEN
U+33F3 (13299) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY
U+33F4 (13300) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-ONE
U+33F5 (13301) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-TWO
U+33F6 (13302) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-THREE
U+33F7 (13303) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FOUR
U+33F8 (13304) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FIVE
U+33F9 (13305) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SIX
U+33FA (13306) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SEVEN
U+33FB (13307) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-EIGHT
U+33FC (13308) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-NINE
U+33FD (13309) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY
U+33FE (13310) Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY-ONE
U+33FF (13311) Zyyy
(Common)
SQUARE GAL