မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အက္ခရ်ဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ စှ်ေဗီုပြင်CJKအာဲဒဳအဝ်ဂရာန်ဂမၠိုင်

ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အက္ခရ်ဂမၠိုင်

ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အခဝ်အာရဗဳ-က ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အက္ခရ်ဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+FB00 to U+FB4F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+FB00 (64256) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE FF
U+FB01 (64257) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE FI
U+FB02 (64258) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE FL
U+FB03 (64259) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE FFI
U+FB04 (64260) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE FFL
U+FB05 (64261) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE LONG S T
U+FB06 (64262) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LIGATURE ST
U+FB13 (64275) Ll
(Lowercase Letter)
Armn
(Armenian)
ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN NOW
U+FB14 (64276) Ll
(Lowercase Letter)
Armn
(Armenian)
ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN ECH
U+FB15 (64277) Ll
(Lowercase Letter)
Armn
(Armenian)
ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN INI
U+FB16 (64278) Ll
(Lowercase Letter)
Armn
(Armenian)
ARMENIAN SMALL LIGATURE VEW NOW
U+FB17 (64279) Ll
(Lowercase Letter)
Armn
(Armenian)
ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN XEH
U+FB1D (64285) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER YOD WITH HIRIQ
U+FB1E (64286) ◌ﬞ Mn
(Nonspacing Mark)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW POINT JUDEO-SPANISH VARIKA
U+FB1F (64287) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LIGATURE YIDDISH YOD YOD PATAH
U+FB20 (64288) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ALTERNATIVE AYIN
U+FB21 (64289) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE ALEF
U+FB22 (64290) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE DALET
U+FB23 (64291) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE HE
U+FB24 (64292) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE KAF
U+FB25 (64293) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE LAMED
U+FB26 (64294) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE FINAL MEM
U+FB27 (64295) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE RESH
U+FB28 (64296) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER WIDE TAV
U+FB29 (64297) Sm
(Math Symbol)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ALTERNATIVE PLUS SIGN
U+FB2A (64298) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SHIN WITH SHIN DOT
U+FB2B (64299) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SHIN WITH SIN DOT
U+FB2C (64300) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SHIN DOT
U+FB2D (64301) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SIN DOT
U+FB2E (64302) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ALEF WITH PATAH
U+FB2F (64303) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ALEF WITH QAMATS
U+FB30 (64304) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ALEF WITH MAPIQ
U+FB31 (64305) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER BET WITH DAGESH
U+FB32 (64306) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER GIMEL WITH DAGESH
U+FB33 (64307) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER DALET WITH DAGESH
U+FB34 (64308) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER HE WITH MAPIQ
U+FB35 (64309) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER VAV WITH DAGESH
U+FB36 (64310) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER ZAYIN WITH DAGESH
U+FB38 (64312) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER TET WITH DAGESH
U+FB39 (64313) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER YOD WITH DAGESH
U+FB3A (64314) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER FINAL KAF WITH DAGESH
U+FB3B (64315) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER KAF WITH DAGESH
U+FB3C (64316) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER LAMED WITH DAGESH
U+FB3E (64318) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER MEM WITH DAGESH
U+FB40 (64320) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER NUN WITH DAGESH
U+FB41 (64321) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SAMEKH WITH DAGESH
U+FB43 (64323) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER FINAL PE WITH DAGESH
U+FB44 (64324) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER PE WITH DAGESH
U+FB46 (64326) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER TSADI WITH DAGESH
U+FB47 (64327) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER QOF WITH DAGESH
U+FB48 (64328) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER RESH WITH DAGESH
U+FB49 (64329) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH
U+FB4A (64330) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER TAV WITH DAGESH
U+FB4B (64331) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER VAV WITH HOLAM
U+FB4C (64332) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER BET WITH RAFE
U+FB4D (64333) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER KAF WITH RAFE
U+FB4E (64334) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LETTER PE WITH RAFE
U+FB4F (64335) Lo
(Other Letter)
Hebr
(Hebrew)
HEBREW LIGATURE ALEF LAMED