အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖါဝ်ပွမသၠဲပတိတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဝေါဟာကြုက်အရာမပ္ကတ်ပ္ကေင်

ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖါဝ်ပွမသၠဲပတိတ်

ခရက်စုက်နကဵုCJKဂမၠိုင် ⟶

This page lists the characters in the “ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖါဝ်ပွမသၠဲပတိတ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+31A0 to U+31BF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Bopo (Bopomofo).

Code point Image Character Name
U+31A0 (12704) BOPOMOFO LETTER BU
U+31A1 (12705) BOPOMOFO LETTER ZI
U+31A2 (12706) BOPOMOFO LETTER JI
U+31A3 (12707) BOPOMOFO LETTER GU
U+31A4 (12708) BOPOMOFO LETTER EE
U+31A5 (12709) BOPOMOFO LETTER ENN
U+31A6 (12710) BOPOMOFO LETTER OO
U+31A7 (12711) BOPOMOFO LETTER ONN
U+31A8 (12712) BOPOMOFO LETTER IR
U+31A9 (12713) BOPOMOFO LETTER ANN
U+31AA (12714) BOPOMOFO LETTER INN
U+31AB (12715) BOPOMOFO LETTER UNN
U+31AC (12716) BOPOMOFO LETTER IM
U+31AD (12717) BOPOMOFO LETTER NGG
U+31AE (12718) BOPOMOFO LETTER AINN
U+31AF (12719) BOPOMOFO LETTER AUNN
U+31B0 (12720) BOPOMOFO LETTER AM
U+31B1 (12721) BOPOMOFO LETTER OM
U+31B2 (12722) BOPOMOFO LETTER ONG
U+31B3 (12723) BOPOMOFO LETTER INNN
U+31B4 (12724) BOPOMOFO FINAL LETTER P
U+31B5 (12725) BOPOMOFO FINAL LETTER T
U+31B6 (12726) BOPOMOFO FINAL LETTER K
U+31B7 (12727) BOPOMOFO FINAL LETTER H
U+31B8 (12728) BOPOMOFO LETTER GH
U+31B9 (12729) BOPOMOFO LETTER LH
U+31BA (12730) BOPOMOFO LETTER ZY
U+31BB (12731) BOPOMOFO FINAL LETTER G
U+31BC (12732) BOPOMOFO LETTER GW
U+31BD (12733) BOPOMOFO LETTER KW
U+31BE (12734) BOPOMOFO LETTER OE
U+31BF (12735) BOPOMOFO LETTER AH