မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဖှတ်-ပါ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ Common Indic Number Forms

ဖှတ်-ပါ

သေဝ်ရာတ်သာတ်တရာ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဖှတ်-ပါ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+A840 to U+A87F. All assigned characters in this block have the Script value Phag (Phags Pa).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+A840 (43072) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER KA
U+A841 (43073) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER KHA
U+A842 (43074) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER GA
U+A843 (43075) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER NGA
U+A844 (43076) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER CA
U+A845 (43077) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER CHA
U+A846 (43078) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER JA
U+A847 (43079) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER NYA
U+A848 (43080) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER TA
U+A849 (43081) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER THA
U+A84A (43082) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER DA
U+A84B (43083) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER NA
U+A84C (43084) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER PA
U+A84D (43085) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER PHA
U+A84E (43086) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER BA
U+A84F (43087) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER MA
U+A850 (43088) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER TSA
U+A851 (43089) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER TSHA
U+A852 (43090) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER DZA
U+A853 (43091) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER WA
U+A854 (43092) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER ZHA
U+A855 (43093) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER ZA
U+A856 (43094) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER SMALL A
U+A857 (43095) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER YA
U+A858 (43096) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER RA
U+A859 (43097) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER LA
U+A85A (43098) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER SHA
U+A85B (43099) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER SA
U+A85C (43100) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER HA
U+A85D (43101) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER A
U+A85E (43102) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER I
U+A85F (43103) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER U
U+A860 (43104) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER E
U+A861 (43105) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER O
U+A862 (43106) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER QA
U+A863 (43107) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER XA
U+A864 (43108) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER FA
U+A865 (43109) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER GGA
U+A866 (43110) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER EE
U+A867 (43111) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA SUBJOINED LETTER WA
U+A868 (43112) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA SUBJOINED LETTER YA
U+A869 (43113) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER TTA
U+A86A (43114) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER TTHA
U+A86B (43115) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER DDA
U+A86C (43116) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER NNA
U+A86D (43117) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER ALTERNATE YA
U+A86E (43118) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER VOICELESS SHA
U+A86F (43119) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER VOICED HA
U+A870 (43120) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER ASPIRATED FA
U+A871 (43121) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA SUBJOINED LETTER RA
U+A872 (43122) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA SUPERFIXED LETTER RA
U+A873 (43123) Lo
(Other Letter)
PHAGS-PA LETTER CANDRABINDU
U+A874 (43124) Po
(Other Punctuation)
PHAGS-PA SINGLE HEAD MARK
U+A875 (43125) Po
(Other Punctuation)
PHAGS-PA DOUBLE HEAD MARK
U+A876 (43126) Po
(Other Punctuation)
PHAGS-PA MARK SHAD
U+A877 (43127) Po
(Other Punctuation)
PHAGS-PA MARK DOUBLE SHAD