မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဍုင်မန်ဂဝ်လဳယျာ

ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်

လေန်ၜေါအ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+18B0 to U+18FF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Cans (Canadian Aboriginal).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် ယၟု
U+18B0 (6320) CANADIAN SYLLABICS OY
U+18B1 (6321) CANADIAN SYLLABICS AY
U+18B2 (6322) CANADIAN SYLLABICS AAY
U+18B3 (6323) CANADIAN SYLLABICS WAY
U+18B4 (6324) CANADIAN SYLLABICS POY
U+18B5 (6325) CANADIAN SYLLABICS PAY
U+18B6 (6326) CANADIAN SYLLABICS PWOY
U+18B7 (6327) CANADIAN SYLLABICS TAY
U+18B8 (6328) CANADIAN SYLLABICS KAY
U+18B9 (6329) CANADIAN SYLLABICS KWAY
U+18BA (6330) CANADIAN SYLLABICS MAY
U+18BB (6331) CANADIAN SYLLABICS NOY
U+18BC (6332) CANADIAN SYLLABICS NAY
U+18BD (6333) CANADIAN SYLLABICS LAY
U+18BE (6334) CANADIAN SYLLABICS SOY
U+18BF (6335) CANADIAN SYLLABICS SAY
U+18C0 (6336) CANADIAN SYLLABICS SHOY
U+18C1 (6337) CANADIAN SYLLABICS SHAY
U+18C2 (6338) CANADIAN SYLLABICS SHWOY
U+18C3 (6339) CANADIAN SYLLABICS YOY
U+18C4 (6340) CANADIAN SYLLABICS YAY
U+18C5 (6341) CANADIAN SYLLABICS RAY
U+18C6 (6342) CANADIAN SYLLABICS NWI
U+18C7 (6343) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWI
U+18C8 (6344) CANADIAN SYLLABICS NWII
U+18C9 (6345) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWII
U+18CA (6346) CANADIAN SYLLABICS NWO
U+18CB (6347) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWO
U+18CC (6348) CANADIAN SYLLABICS NWOO
U+18CD (6349) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWOO
U+18CE (6350) CANADIAN SYLLABICS RWEE
U+18CF (6351) CANADIAN SYLLABICS RWI
U+18D0 (6352) CANADIAN SYLLABICS RWII
U+18D1 (6353) CANADIAN SYLLABICS RWO
U+18D2 (6354) CANADIAN SYLLABICS RWOO
U+18D3 (6355) CANADIAN SYLLABICS RWA
U+18D4 (6356) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY P
U+18D5 (6357) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY T
U+18D6 (6358) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY K
U+18D7 (6359) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY C
U+18D8 (6360) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY M
U+18D9 (6361) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY N
U+18DA (6362) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY S
U+18DB (6363) CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY SH
U+18DC (6364) CANADIAN SYLLABICS EASTERN W
U+18DD (6365) CANADIAN SYLLABICS WESTERN W
U+18DE (6366) CANADIAN SYLLABICS FINAL SMALL RING
U+18DF (6367) CANADIAN SYLLABICS FINAL RAISED DOT
U+18E0 (6368) CANADIAN SYLLABICS R-CREE RWE
U+18E1 (6369) CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LOO
U+18E2 (6370) CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LAA
U+18E3 (6371) CANADIAN SYLLABICS THWE
U+18E4 (6372) CANADIAN SYLLABICS THWA
U+18E5 (6373) CANADIAN SYLLABICS TTHWE
U+18E6 (6374) CANADIAN SYLLABICS TTHOO
U+18E7 (6375) CANADIAN SYLLABICS TTHAA
U+18E8 (6376) CANADIAN SYLLABICS TLHWE
U+18E9 (6377) CANADIAN SYLLABICS TLHOO
U+18EA (6378) CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHWE
U+18EB (6379) CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHOO
U+18EC (6380) CANADIAN SYLLABICS SAYISI HOO
U+18ED (6381) CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWU
U+18EE (6382) CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENE GEE
U+18EF (6383) CANADIAN SYLLABICS CARRIER GAA
U+18F0 (6384) CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWA
U+18F1 (6385) CANADIAN SYLLABICS SAYISI JUU
U+18F2 (6386) CANADIAN SYLLABICS CARRIER JWA
U+18F3 (6387) CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE L
U+18F4 (6388) CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE R
U+18F5 (6389) CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENTAL S