မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/နူသျှူ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ သၠဲပတိတ်ကာနာမဍောတ်

နူသျှူ

ဒူဖလှါန်ယာန် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “နူသျှူ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1B170 to U+1B2FF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Nshu (Nüshu).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် ယၟု
U+1B170 (110960) 𛅰 NUSHU CHARACTER-1B170
U+1B171 (110961) 𛅱 NUSHU CHARACTER-1B171
U+1B172 (110962) 𛅲 NUSHU CHARACTER-1B172
U+1B173 (110963) 𛅳 NUSHU CHARACTER-1B173
U+1B174 (110964) 𛅴 NUSHU CHARACTER-1B174
U+1B175 (110965) 𛅵 NUSHU CHARACTER-1B175
U+1B176 (110966) 𛅶 NUSHU CHARACTER-1B176
U+1B177 (110967) 𛅷 NUSHU CHARACTER-1B177
U+1B178 (110968) 𛅸 NUSHU CHARACTER-1B178
U+1B179 (110969) 𛅹 NUSHU CHARACTER-1B179
U+1B17A (110970) 𛅺 NUSHU CHARACTER-1B17A
U+1B17B (110971) 𛅻 NUSHU CHARACTER-1B17B
U+1B17C (110972) 𛅼 NUSHU CHARACTER-1B17C
U+1B17D (110973) 𛅽 NUSHU CHARACTER-1B17D
U+1B17E (110974) 𛅾 NUSHU CHARACTER-1B17E
U+1B17F (110975) 𛅿 NUSHU CHARACTER-1B17F
U+1B180 (110976) 𛆀 NUSHU CHARACTER-1B180
U+1B181 (110977) 𛆁 NUSHU CHARACTER-1B181
U+1B182 (110978) 𛆂 NUSHU CHARACTER-1B182
U+1B183 (110979) 𛆃 NUSHU CHARACTER-1B183
U+1B184 (110980) 𛆄 NUSHU CHARACTER-1B184
U+1B185 (110981) 𛆅 NUSHU CHARACTER-1B185
U+1B186 (110982) 𛆆 NUSHU CHARACTER-1B186
U+1B187 (110983) 𛆇 NUSHU CHARACTER-1B187
U+1B188 (110984) 𛆈 NUSHU CHARACTER-1B188
U+1B189 (110985) 𛆉 NUSHU CHARACTER-1B189
U+1B18A (110986) 𛆊 NUSHU CHARACTER-1B18A
U+1B18B (110987) 𛆋 NUSHU CHARACTER-1B18B
U+1B18C (110988) 𛆌 NUSHU CHARACTER-1B18C
U+1B18D (110989) 𛆍 NUSHU CHARACTER-1B18D
U+1B18E (110990) 𛆎 NUSHU CHARACTER-1B18E
U+1B18F (110991) 𛆏 NUSHU CHARACTER-1B18F
U+1B190 (110992) 𛆐 NUSHU CHARACTER-1B190
U+1B191 (110993) 𛆑 NUSHU CHARACTER-1B191
U+1B192 (110994) 𛆒 NUSHU CHARACTER-1B192
U+1B193 (110995) 𛆓 NUSHU CHARACTER-1B193
U+1B194 (110996) 𛆔 NUSHU CHARACTER-1B194
U+1B195 (110997) 𛆕 NUSHU CHARACTER-1B195
U+1B196 (110998) 𛆖 NUSHU CHARACTER-1B196
U+1B197 (110999) 𛆗 NUSHU CHARACTER-1B197
U+1B198 (111000) 𛆘 NUSHU CHARACTER-1B198
U+1B199 (111001) 𛆙 NUSHU CHARACTER-1B199
U+1B19A (111002) 𛆚 NUSHU CHARACTER-1B19A
U+1B19B (111003) 𛆛 NUSHU CHARACTER-1B19B
U+1B19C (111004) 𛆜 NUSHU CHARACTER-1B19C
U+1B19D (111005) 𛆝 NUSHU CHARACTER-1B19D
U+1B19E (111006) 𛆞 NUSHU CHARACTER-1B19E
U+1B19F (111007) 𛆟 NUSHU CHARACTER-1B19F
U+1B1A0 (111008) 𛆠 NUSHU CHARACTER-1B1A0
U+1B1A1 (111009) 𛆡 NUSHU CHARACTER-1B1A1
U+1B1A2 (111010) 𛆢 NUSHU CHARACTER-1B1A2
U+1B1A3 (111011) 𛆣 NUSHU CHARACTER-1B1A3
U+1B1A4 (111012) 𛆤 NUSHU CHARACTER-1B1A4
U+1B1A5 (111013) 𛆥 NUSHU CHARACTER-1B1A5
U+1B1A6 (111014) 𛆦 NUSHU CHARACTER-1B1A6
U+1B1A7 (111015) 𛆧 NUSHU CHARACTER-1B1A7
U+1B1A8 (111016) 𛆨 NUSHU CHARACTER-1B1A8
U+1B1A9 (111017) 𛆩 NUSHU CHARACTER-1B1A9
U+1B1AA (111018) 𛆪 NUSHU CHARACTER-1B1AA
U+1B1AB (111019) 𛆫 NUSHU CHARACTER-1B1AB
U+1B1AC (111020) 𛆬 NUSHU CHARACTER-1B1AC
U+1B1AD (111021) 𛆭 NUSHU CHARACTER-1B1AD
U+1B1AE (111022) 𛆮 NUSHU CHARACTER-1B1AE
U+1B1AF (111023) 𛆯 NUSHU CHARACTER-1B1AF
U+1B1B0 (111024) 𛆰 NUSHU CHARACTER-1B1B0
U+1B1B1 (111025) 𛆱 NUSHU CHARACTER-1B1B1
U+1B1B2 (111026) 𛆲 NUSHU CHARACTER-1B1B2
U+1B1B3 (111027) 𛆳 NUSHU CHARACTER-1B1B3
U+1B1B4 (111028) 𛆴 NUSHU CHARACTER-1B1B4
U+1B1B5 (111029) 𛆵 NUSHU CHARACTER-1B1B5
U+1B1B6 (111030) 𛆶 NUSHU CHARACTER-1B1B6
U+1B1B7 (111031) 𛆷 NUSHU CHARACTER-1B1B7
U+1B1B8 (111032) 𛆸 NUSHU CHARACTER-1B1B8
U+1B1B9 (111033) 𛆹 NUSHU CHARACTER-1B1B9
U+1B1BA (111034) 𛆺 NUSHU CHARACTER-1B1BA
U+1B1BB (111035) 𛆻 NUSHU CHARACTER-1B1BB
U+1B1BC (111036) 𛆼 NUSHU CHARACTER-1B1BC
U+1B1BD (111037) 𛆽 NUSHU CHARACTER-1B1BD
U+1B1BE (111038) 𛆾 NUSHU CHARACTER-1B1BE
U+1B1BF (111039) 𛆿 NUSHU CHARACTER-1B1BF
U+1B1C0 (111040) 𛇀 NUSHU CHARACTER-1B1C0
U+1B1C1 (111041) 𛇁 NUSHU CHARACTER-1B1C1
U+1B1C2 (111042) 𛇂 NUSHU CHARACTER-1B1C2
U+1B1C3 (111043) 𛇃 NUSHU CHARACTER-1B1C3
U+1B1C4 (111044) 𛇄 NUSHU CHARACTER-1B1C4
U+1B1C5 (111045) 𛇅 NUSHU CHARACTER-1B1C5
U+1B1C6 (111046) 𛇆 NUSHU CHARACTER-1B1C6
U+1B1C7 (111047) 𛇇 NUSHU CHARACTER-1B1C7
U+1B1C8 (111048) 𛇈 NUSHU CHARACTER-1B1C8
U+1B1C9 (111049) 𛇉 NUSHU CHARACTER-1B1C9
U+1B1CA (111050) 𛇊 NUSHU CHARACTER-1B1CA
U+1B1CB (111051) 𛇋 NUSHU CHARACTER-1B1CB
U+1B1CC (111052) 𛇌 NUSHU CHARACTER-1B1CC
U+1B1CD (111053) 𛇍 NUSHU CHARACTER-1B1CD
U+1B1CE (111054) 𛇎 NUSHU CHARACTER-1B1CE
U+1B1CF (111055) 𛇏 NUSHU CHARACTER-1B1CF
U+1B1D0 (111056) 𛇐 NUSHU CHARACTER-1B1D0
U+1B1D1 (111057) 𛇑 NUSHU CHARACTER-1B1D1
U+1B1D2 (111058) 𛇒 NUSHU CHARACTER-1B1D2
U+1B1D3 (111059) 𛇓 NUSHU CHARACTER-1B1D3
U+1B1D4 (111060) 𛇔 NUSHU CHARACTER-1B1D4
U+1B1D5 (111061) 𛇕 NUSHU CHARACTER-1B1D5
U+1B1D6 (111062) 𛇖 NUSHU CHARACTER-1B1D6
U+1B1D7 (111063) 𛇗 NUSHU CHARACTER-1B1D7
U+1B1D8 (111064) 𛇘 NUSHU CHARACTER-1B1D8
U+1B1D9 (111065) 𛇙 NUSHU CHARACTER-1B1D9
U+1B1DA (111066) 𛇚 NUSHU CHARACTER-1B1DA
U+1B1DB (111067) 𛇛 NUSHU CHARACTER-1B1DB
U+1B1DC (111068) 𛇜 NUSHU CHARACTER-1B1DC
U+1B1DD (111069) 𛇝 NUSHU CHARACTER-1B1DD
U+1B1DE (111070) 𛇞 NUSHU CHARACTER-1B1DE
U+1B1DF (111071) 𛇟 NUSHU CHARACTER-1B1DF
U+1B1E0 (111072) 𛇠 NUSHU CHARACTER-1B1E0
U+1B1E1 (111073) 𛇡 NUSHU CHARACTER-1B1E1
U+1B1E2 (111074) 𛇢 NUSHU CHARACTER-1B1E2
U+1B1E3 (111075) 𛇣 NUSHU CHARACTER-1B1E3
U+1B1E4 (111076) 𛇤 NUSHU CHARACTER-1B1E4
U+1B1E5 (111077) 𛇥 NUSHU CHARACTER-1B1E5
U+1B1E6 (111078) 𛇦 NUSHU CHARACTER-1B1E6
U+1B1E7 (111079) 𛇧 NUSHU CHARACTER-1B1E7
U+1B1E8 (111080) 𛇨 NUSHU CHARACTER-1B1E8
U+1B1E9 (111081) 𛇩 NUSHU CHARACTER-1B1E9
U+1B1EA (111082) 𛇪 NUSHU CHARACTER-1B1EA
U+1B1EB (111083) 𛇫 NUSHU CHARACTER-1B1EB
U+1B1EC (111084) 𛇬 NUSHU CHARACTER-1B1EC
U+1B1ED (111085) 𛇭 NUSHU CHARACTER-1B1ED
U+1B1EE (111086) 𛇮 NUSHU CHARACTER-1B1EE
U+1B1EF (111087) 𛇯 NUSHU CHARACTER-1B1EF
U+1B1F0 (111088) 𛇰 NUSHU CHARACTER-1B1F0
U+1B1F1 (111089) 𛇱 NUSHU CHARACTER-1B1F1
U+1B1F2 (111090) 𛇲 NUSHU CHARACTER-1B1F2
U+1B1F3 (111091) 𛇳 NUSHU CHARACTER-1B1F3
U+1B1F4 (111092) 𛇴 NUSHU CHARACTER-1B1F4
U+1B1F5 (111093) 𛇵 NUSHU CHARACTER-1B1F5
U+1B1F6 (111094) 𛇶 NUSHU CHARACTER-1B1F6
U+1B1F7 (111095) 𛇷 NUSHU CHARACTER-1B1F7
U+1B1F8 (111096) 𛇸 NUSHU CHARACTER-1B1F8
U+1B1F9 (111097) 𛇹 NUSHU CHARACTER-1B1F9
U+1B1FA (111098) 𛇺 NUSHU CHARACTER-1B1FA
U+1B1FB (111099) 𛇻 NUSHU CHARACTER-1B1FB
U+1B1FC (111100) 𛇼 NUSHU CHARACTER-1B1FC
U+1B1FD (111101) 𛇽 NUSHU CHARACTER-1B1FD
U+1B1FE (111102) 𛇾 NUSHU CHARACTER-1B1FE
U+1B1FF (111103) 𛇿 NUSHU CHARACTER-1B1FF
U+1B200 (111104) 𛈀 NUSHU CHARACTER-1B200
U+1B201 (111105) 𛈁 NUSHU CHARACTER-1B201
U+1B202 (111106) 𛈂 NUSHU CHARACTER-1B202
U+1B203 (111107) 𛈃 NUSHU CHARACTER-1B203
U+1B204 (111108) 𛈄 NUSHU CHARACTER-1B204
U+1B205 (111109) 𛈅 NUSHU CHARACTER-1B205
U+1B206 (111110) 𛈆 NUSHU CHARACTER-1B206
U+1B207 (111111) 𛈇 NUSHU CHARACTER-1B207
U+1B208 (111112) 𛈈 NUSHU CHARACTER-1B208
U+1B209 (111113) 𛈉 NUSHU CHARACTER-1B209
U+1B20A (111114) 𛈊 NUSHU CHARACTER-1B20A
U+1B20B (111115) 𛈋 NUSHU CHARACTER-1B20B
U+1B20C (111116) 𛈌 NUSHU CHARACTER-1B20C
U+1B20D (111117) 𛈍 NUSHU CHARACTER-1B20D
U+1B20E (111118) 𛈎 NUSHU CHARACTER-1B20E
U+1B20F (111119) 𛈏 NUSHU CHARACTER-1B20F
U+1B210 (111120) 𛈐 NUSHU CHARACTER-1B210
U+1B211 (111121) 𛈑 NUSHU CHARACTER-1B211
U+1B212 (111122) 𛈒 NUSHU CHARACTER-1B212
U+1B213 (111123) 𛈓 NUSHU CHARACTER-1B213
U+1B214 (111124) 𛈔 NUSHU CHARACTER-1B214
U+1B215 (111125) 𛈕 NUSHU CHARACTER-1B215
U+1B216 (111126) 𛈖 NUSHU CHARACTER-1B216
U+1B217 (111127) 𛈗 NUSHU CHARACTER-1B217
U+1B218 (111128) 𛈘 NUSHU CHARACTER-1B218
U+1B219 (111129) 𛈙 NUSHU CHARACTER-1B219
U+1B21A (111130) 𛈚 NUSHU CHARACTER-1B21A
U+1B21B (111131) 𛈛 NUSHU CHARACTER-1B21B
U+1B21C (111132) 𛈜 NUSHU CHARACTER-1B21C
U+1B21D (111133) 𛈝 NUSHU CHARACTER-1B21D
U+1B21E (111134) 𛈞 NUSHU CHARACTER-1B21E
U+1B21F (111135) 𛈟 NUSHU CHARACTER-1B21F
U+1B220 (111136) 𛈠 NUSHU CHARACTER-1B220
U+1B221 (111137) 𛈡 NUSHU CHARACTER-1B221
U+1B222 (111138) 𛈢 NUSHU CHARACTER-1B222
U+1B223 (111139) 𛈣 NUSHU CHARACTER-1B223
U+1B224 (111140) 𛈤 NUSHU CHARACTER-1B224
U+1B225 (111141) 𛈥 NUSHU CHARACTER-1B225
U+1B226 (111142) 𛈦 NUSHU CHARACTER-1B226
U+1B227 (111143) 𛈧 NUSHU CHARACTER-1B227
U+1B228 (111144) 𛈨 NUSHU CHARACTER-1B228
U+1B229 (111145) 𛈩 NUSHU CHARACTER-1B229
U+1B22A (111146) 𛈪 NUSHU CHARACTER-1B22A
U+1B22B (111147) 𛈫 NUSHU CHARACTER-1B22B
U+1B22C (111148) 𛈬 NUSHU CHARACTER-1B22C
U+1B22D (111149) 𛈭 NUSHU CHARACTER-1B22D
U+1B22E (111150) 𛈮 NUSHU CHARACTER-1B22E
U+1B22F (111151) 𛈯 NUSHU CHARACTER-1B22F
U+1B230 (111152) 𛈰 NUSHU CHARACTER-1B230
U+1B231 (111153) 𛈱 NUSHU CHARACTER-1B231
U+1B232 (111154) 𛈲 NUSHU CHARACTER-1B232
U+1B233 (111155) 𛈳 NUSHU CHARACTER-1B233
U+1B234 (111156) 𛈴 NUSHU CHARACTER-1B234
U+1B235 (111157) 𛈵 NUSHU CHARACTER-1B235
U+1B236 (111158) 𛈶 NUSHU CHARACTER-1B236
U+1B237 (111159) 𛈷 NUSHU CHARACTER-1B237
U+1B238 (111160) 𛈸 NUSHU CHARACTER-1B238
U+1B239 (111161) 𛈹 NUSHU CHARACTER-1B239
U+1B23A (111162) 𛈺 NUSHU CHARACTER-1B23A
U+1B23B (111163) 𛈻 NUSHU CHARACTER-1B23B
U+1B23C (111164) 𛈼 NUSHU CHARACTER-1B23C
U+1B23D (111165) 𛈽 NUSHU CHARACTER-1B23D
U+1B23E (111166) 𛈾 NUSHU CHARACTER-1B23E
U+1B23F (111167) 𛈿 NUSHU CHARACTER-1B23F
U+1B240 (111168) 𛉀 NUSHU CHARACTER-1B240
U+1B241 (111169) 𛉁 NUSHU CHARACTER-1B241
U+1B242 (111170) 𛉂 NUSHU CHARACTER-1B242
U+1B243 (111171) 𛉃 NUSHU CHARACTER-1B243
U+1B244 (111172) 𛉄 NUSHU CHARACTER-1B244
U+1B245 (111173) 𛉅 NUSHU CHARACTER-1B245
U+1B246 (111174) 𛉆 NUSHU CHARACTER-1B246
U+1B247 (111175) 𛉇 NUSHU CHARACTER-1B247
U+1B248 (111176) 𛉈 NUSHU CHARACTER-1B248
U+1B249 (111177) 𛉉 NUSHU CHARACTER-1B249
U+1B24A (111178) 𛉊 NUSHU CHARACTER-1B24A
U+1B24B (111179) 𛉋 NUSHU CHARACTER-1B24B
U+1B24C (111180) 𛉌 NUSHU CHARACTER-1B24C
U+1B24D (111181) 𛉍 NUSHU CHARACTER-1B24D
U+1B24E (111182) 𛉎 NUSHU CHARACTER-1B24E
U+1B24F (111183) 𛉏 NUSHU CHARACTER-1B24F
U+1B250 (111184) 𛉐 NUSHU CHARACTER-1B250
U+1B251 (111185) 𛉑 NUSHU CHARACTER-1B251
U+1B252 (111186) 𛉒 NUSHU CHARACTER-1B252
U+1B253 (111187) 𛉓 NUSHU CHARACTER-1B253
U+1B254 (111188) 𛉔 NUSHU CHARACTER-1B254
U+1B255 (111189) 𛉕 NUSHU CHARACTER-1B255
U+1B256 (111190) 𛉖 NUSHU CHARACTER-1B256
U+1B257 (111191) 𛉗 NUSHU CHARACTER-1B257
U+1B258 (111192) 𛉘 NUSHU CHARACTER-1B258
U+1B259 (111193) 𛉙 NUSHU CHARACTER-1B259
U+1B25A (111194) 𛉚 NUSHU CHARACTER-1B25A
U+1B25B (111195) 𛉛 NUSHU CHARACTER-1B25B
U+1B25C (111196) 𛉜 NUSHU CHARACTER-1B25C
U+1B25D (111197) 𛉝 NUSHU CHARACTER-1B25D
U+1B25E (111198) 𛉞 NUSHU CHARACTER-1B25E
U+1B25F (111199) 𛉟 NUSHU CHARACTER-1B25F
U+1B260 (111200) 𛉠 NUSHU CHARACTER-1B260
U+1B261 (111201) 𛉡 NUSHU CHARACTER-1B261
U+1B262 (111202) 𛉢 NUSHU CHARACTER-1B262
U+1B263 (111203) 𛉣 NUSHU CHARACTER-1B263
U+1B264 (111204) 𛉤 NUSHU CHARACTER-1B264
U+1B265 (111205) 𛉥 NUSHU CHARACTER-1B265
U+1B266 (111206) 𛉦 NUSHU CHARACTER-1B266
U+1B267 (111207) 𛉧 NUSHU CHARACTER-1B267
U+1B268 (111208) 𛉨 NUSHU CHARACTER-1B268
U+1B269 (111209) 𛉩 NUSHU CHARACTER-1B269
U+1B26A (111210) 𛉪 NUSHU CHARACTER-1B26A
U+1B26B (111211) 𛉫 NUSHU CHARACTER-1B26B
U+1B26C (111212) 𛉬 NUSHU CHARACTER-1B26C
U+1B26D (111213) 𛉭 NUSHU CHARACTER-1B26D
U+1B26E (111214) 𛉮 NUSHU CHARACTER-1B26E
U+1B26F (111215) 𛉯 NUSHU CHARACTER-1B26F
U+1B270 (111216) 𛉰 NUSHU CHARACTER-1B270
U+1B271 (111217) 𛉱 NUSHU CHARACTER-1B271
U+1B272 (111218) 𛉲 NUSHU CHARACTER-1B272
U+1B273 (111219) 𛉳 NUSHU CHARACTER-1B273
U+1B274 (111220) 𛉴 NUSHU CHARACTER-1B274
U+1B275 (111221) 𛉵 NUSHU CHARACTER-1B275
U+1B276 (111222) 𛉶 NUSHU CHARACTER-1B276
U+1B277 (111223) 𛉷 NUSHU CHARACTER-1B277
U+1B278 (111224) 𛉸 NUSHU CHARACTER-1B278
U+1B279 (111225) 𛉹 NUSHU CHARACTER-1B279
U+1B27A (111226) 𛉺 NUSHU CHARACTER-1B27A
U+1B27B (111227) 𛉻 NUSHU CHARACTER-1B27B
U+1B27C (111228) 𛉼 NUSHU CHARACTER-1B27C
U+1B27D (111229) 𛉽 NUSHU CHARACTER-1B27D
U+1B27E (111230) 𛉾 NUSHU CHARACTER-1B27E
U+1B27F (111231) 𛉿 NUSHU CHARACTER-1B27F
U+1B280 (111232) 𛊀 NUSHU CHARACTER-1B280
U+1B281 (111233) 𛊁 NUSHU CHARACTER-1B281
U+1B282 (111234) 𛊂 NUSHU CHARACTER-1B282
U+1B283 (111235) 𛊃 NUSHU CHARACTER-1B283
U+1B284 (111236) 𛊄 NUSHU CHARACTER-1B284
U+1B285 (111237) 𛊅 NUSHU CHARACTER-1B285
U+1B286 (111238) 𛊆 NUSHU CHARACTER-1B286
U+1B287 (111239) 𛊇 NUSHU CHARACTER-1B287
U+1B288 (111240) 𛊈 NUSHU CHARACTER-1B288
U+1B289 (111241) 𛊉 NUSHU CHARACTER-1B289
U+1B28A (111242) 𛊊 NUSHU CHARACTER-1B28A
U+1B28B (111243) 𛊋 NUSHU CHARACTER-1B28B
U+1B28C (111244) 𛊌 NUSHU CHARACTER-1B28C
U+1B28D (111245) 𛊍 NUSHU CHARACTER-1B28D
U+1B28E (111246) 𛊎 NUSHU CHARACTER-1B28E
U+1B28F (111247) 𛊏 NUSHU CHARACTER-1B28F
U+1B290 (111248) 𛊐 NUSHU CHARACTER-1B290
U+1B291 (111249) 𛊑 NUSHU CHARACTER-1B291
U+1B292 (111250) 𛊒 NUSHU CHARACTER-1B292
U+1B293 (111251) 𛊓 NUSHU CHARACTER-1B293
U+1B294 (111252) 𛊔 NUSHU CHARACTER-1B294
U+1B295 (111253) 𛊕 NUSHU CHARACTER-1B295
U+1B296 (111254) 𛊖 NUSHU CHARACTER-1B296
U+1B297 (111255) 𛊗 NUSHU CHARACTER-1B297
U+1B298 (111256) 𛊘 NUSHU CHARACTER-1B298
U+1B299 (111257) 𛊙 NUSHU CHARACTER-1B299
U+1B29A (111258) 𛊚 NUSHU CHARACTER-1B29A
U+1B29B (111259) 𛊛 NUSHU CHARACTER-1B29B
U+1B29C (111260) 𛊜 NUSHU CHARACTER-1B29C
U+1B29D (111261) 𛊝 NUSHU CHARACTER-1B29D
U+1B29E (111262) 𛊞 NUSHU CHARACTER-1B29E
U+1B29F (111263) 𛊟 NUSHU CHARACTER-1B29F
U+1B2A0 (111264) 𛊠 NUSHU CHARACTER-1B2A0
U+1B2A1 (111265) 𛊡 NUSHU CHARACTER-1B2A1
U+1B2A2 (111266) 𛊢 NUSHU CHARACTER-1B2A2
U+1B2A3 (111267) 𛊣 NUSHU CHARACTER-1B2A3
U+1B2A4 (111268) 𛊤 NUSHU CHARACTER-1B2A4
U+1B2A5 (111269) 𛊥 NUSHU CHARACTER-1B2A5
U+1B2A6 (111270) 𛊦 NUSHU CHARACTER-1B2A6
U+1B2A7 (111271) 𛊧 NUSHU CHARACTER-1B2A7
U+1B2A8 (111272) 𛊨 NUSHU CHARACTER-1B2A8
U+1B2A9 (111273) 𛊩 NUSHU CHARACTER-1B2A9
U+1B2AA (111274) 𛊪 NUSHU CHARACTER-1B2AA
U+1B2AB (111275) 𛊫 NUSHU CHARACTER-1B2AB
U+1B2AC (111276) 𛊬 NUSHU CHARACTER-1B2AC
U+1B2AD (111277) 𛊭 NUSHU CHARACTER-1B2AD
U+1B2AE (111278) 𛊮 NUSHU CHARACTER-1B2AE
U+1B2AF (111279) 𛊯 NUSHU CHARACTER-1B2AF
U+1B2B0 (111280) 𛊰 NUSHU CHARACTER-1B2B0
U+1B2B1 (111281) 𛊱 NUSHU CHARACTER-1B2B1
U+1B2B2 (111282) 𛊲 NUSHU CHARACTER-1B2B2
U+1B2B3 (111283) 𛊳 NUSHU CHARACTER-1B2B3
U+1B2B4 (111284) 𛊴 NUSHU CHARACTER-1B2B4
U+1B2B5 (111285) 𛊵 NUSHU CHARACTER-1B2B5
U+1B2B6 (111286) 𛊶 NUSHU CHARACTER-1B2B6
U+1B2B7 (111287) 𛊷 NUSHU CHARACTER-1B2B7
U+1B2B8 (111288) 𛊸 NUSHU CHARACTER-1B2B8
U+1B2B9 (111289) 𛊹 NUSHU CHARACTER-1B2B9
U+1B2BA (111290) 𛊺 NUSHU CHARACTER-1B2BA
U+1B2BB (111291) 𛊻 NUSHU CHARACTER-1B2BB
U+1B2BC (111292) 𛊼 NUSHU CHARACTER-1B2BC
U+1B2BD (111293) 𛊽 NUSHU CHARACTER-1B2BD
U+1B2BE (111294) 𛊾 NUSHU CHARACTER-1B2BE
U+1B2BF (111295) 𛊿 NUSHU CHARACTER-1B2BF
U+1B2C0 (111296) 𛋀 NUSHU CHARACTER-1B2C0
U+1B2C1 (111297) 𛋁 NUSHU CHARACTER-1B2C1
U+1B2C2 (111298) 𛋂 NUSHU CHARACTER-1B2C2
U+1B2C3 (111299) 𛋃 NUSHU CHARACTER-1B2C3
U+1B2C4 (111300) 𛋄 NUSHU CHARACTER-1B2C4
U+1B2C5 (111301) 𛋅 NUSHU CHARACTER-1B2C5
U+1B2C6 (111302) 𛋆 NUSHU CHARACTER-1B2C6
U+1B2C7 (111303) 𛋇 NUSHU CHARACTER-1B2C7
U+1B2C8 (111304) 𛋈 NUSHU CHARACTER-1B2C8
U+1B2C9 (111305) 𛋉 NUSHU CHARACTER-1B2C9
U+1B2CA (111306) 𛋊 NUSHU CHARACTER-1B2CA
U+1B2CB (111307) 𛋋 NUSHU CHARACTER-1B2CB
U+1B2CC (111308) 𛋌 NUSHU CHARACTER-1B2CC
U+1B2CD (111309) 𛋍 NUSHU CHARACTER-1B2CD
U+1B2CE (111310) 𛋎 NUSHU CHARACTER-1B2CE
U+1B2CF (111311) 𛋏 NUSHU CHARACTER-1B2CF
U+1B2D0 (111312) 𛋐 NUSHU CHARACTER-1B2D0
U+1B2D1 (111313) 𛋑 NUSHU CHARACTER-1B2D1
U+1B2D2 (111314) 𛋒 NUSHU CHARACTER-1B2D2
U+1B2D3 (111315) 𛋓 NUSHU CHARACTER-1B2D3
U+1B2D4 (111316) 𛋔 NUSHU CHARACTER-1B2D4
U+1B2D5 (111317) 𛋕 NUSHU CHARACTER-1B2D5
U+1B2D6 (111318) 𛋖 NUSHU CHARACTER-1B2D6
U+1B2D7 (111319) 𛋗 NUSHU CHARACTER-1B2D7
U+1B2D8 (111320) 𛋘 NUSHU CHARACTER-1B2D8
U+1B2D9 (111321) 𛋙 NUSHU CHARACTER-1B2D9
U+1B2DA (111322) 𛋚 NUSHU CHARACTER-1B2DA
U+1B2DB (111323) 𛋛 NUSHU CHARACTER-1B2DB
U+1B2DC (111324) 𛋜 NUSHU CHARACTER-1B2DC
U+1B2DD (111325) 𛋝 NUSHU CHARACTER-1B2DD
U+1B2DE (111326) 𛋞 NUSHU CHARACTER-1B2DE
U+1B2DF (111327) 𛋟 NUSHU CHARACTER-1B2DF
U+1B2E0 (111328) 𛋠 NUSHU CHARACTER-1B2E0
U+1B2E1 (111329) 𛋡 NUSHU CHARACTER-1B2E1
U+1B2E2 (111330) 𛋢 NUSHU CHARACTER-1B2E2
U+1B2E3 (111331) 𛋣 NUSHU CHARACTER-1B2E3
U+1B2E4 (111332) 𛋤 NUSHU CHARACTER-1B2E4
U+1B2E5 (111333) 𛋥 NUSHU CHARACTER-1B2E5
U+1B2E6 (111334) 𛋦 NUSHU CHARACTER-1B2E6
U+1B2E7 (111335) 𛋧 NUSHU CHARACTER-1B2E7
U+1B2E8 (111336) 𛋨 NUSHU CHARACTER-1B2E8
U+1B2E9 (111337) 𛋩 NUSHU CHARACTER-1B2E9
U+1B2EA (111338) 𛋪 NUSHU CHARACTER-1B2EA
U+1B2EB (111339) 𛋫 NUSHU CHARACTER-1B2EB
U+1B2EC (111340) 𛋬 NUSHU CHARACTER-1B2EC
U+1B2ED (111341) 𛋭 NUSHU CHARACTER-1B2ED
U+1B2EE (111342) 𛋮 NUSHU CHARACTER-1B2EE
U+1B2EF (111343) 𛋯 NUSHU CHARACTER-1B2EF
U+1B2F0 (111344) 𛋰 NUSHU CHARACTER-1B2F0
U+1B2F1 (111345) 𛋱 NUSHU CHARACTER-1B2F1
U+1B2F2 (111346) 𛋲 NUSHU CHARACTER-1B2F2
U+1B2F3 (111347) 𛋳 NUSHU CHARACTER-1B2F3
U+1B2F4 (111348) 𛋴 NUSHU CHARACTER-1B2F4
U+1B2F5 (111349) 𛋵 NUSHU CHARACTER-1B2F5
U+1B2F6 (111350) 𛋶 NUSHU CHARACTER-1B2F6
U+1B2F7 (111351) 𛋷 NUSHU CHARACTER-1B2F7
U+1B2F8 (111352) 𛋸 NUSHU CHARACTER-1B2F8
U+1B2F9 (111353) 𛋹 NUSHU CHARACTER-1B2F9
U+1B2FA (111354) 𛋺 NUSHU CHARACTER-1B2FA
U+1B2FB (111355) 𛋻 NUSHU CHARACTER-1B2FB