အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/တဂ်ဗါန်ဝါ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ၜေါအ်ဟေက်

တဂ်ဗါန်ဝါ

ဍုင်ခမေန် ⟶

This page lists the characters in the “တဂ်ဗါန်ဝါ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1760 to U+177F. All assigned characters in this block have the Script value Tagb (Tagbanwa).

Code point Image Character General
Category
Name
U+1760 (5984) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER A
U+1761 (5985) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER I
U+1762 (5986) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER U
U+1763 (5987) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER KA
U+1764 (5988) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER GA
U+1765 (5989) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER NGA
U+1766 (5990) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER TA
U+1767 (5991) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER DA
U+1768 (5992) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER NA
U+1769 (5993) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER PA
U+176A (5994) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER BA
U+176B (5995) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER MA
U+176C (5996) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER YA
U+176E (5998) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER LA
U+176F (5999) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER WA
U+1770 (6000) Lo
(Other Letter)
TAGBANWA LETTER SA
U+1772 (6002) Mn
(Nonspacing Mark)
TAGBANWA VOWEL SIGN I
U+1773 (6003) Mn
(Nonspacing Mark)
TAGBANWA VOWEL SIGN U