မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကွတ်ပညာနာနာသာ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ရပ်စပ်စက်ဂၞန်သၚ်္ချာဂမၠိုင်

ကွတ်ပညာနာနာသာ်

ထိင်ဒက်လဝ်ဗီုရုပ်ဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ကွတ်ပညာနာနာသာ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+2300 to U+23FF. All assigned characters in this block have the Script value Zyyy (Common).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+2300 (8960) So
(Other Symbol)
DIAMETER SIGN
U+2301 (8961) So
(Other Symbol)
ELECTRIC ARROW
U+2302 (8962) So
(Other Symbol)
HOUSE
U+2303 (8963) So
(Other Symbol)
UP ARROWHEAD
U+2304 (8964) So
(Other Symbol)
DOWN ARROWHEAD
U+2305 (8965) So
(Other Symbol)
PROJECTIVE
U+2306 (8966) So
(Other Symbol)
PERSPECTIVE
U+2307 (8967) So
(Other Symbol)
WAVY LINE
U+2308 (8968) Ps
(Open Punctuation)
LEFT CEILING
U+2309 (8969) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT CEILING
U+230A (8970) Ps
(Open Punctuation)
LEFT FLOOR
U+230B (8971) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT FLOOR
U+230C (8972) So
(Other Symbol)
BOTTOM RIGHT CROP
U+230D (8973) So
(Other Symbol)
BOTTOM LEFT CROP
U+230E (8974) So
(Other Symbol)
TOP RIGHT CROP
U+230F (8975) So
(Other Symbol)
TOP LEFT CROP
U+2310 (8976) So
(Other Symbol)
REVERSED NOT SIGN
U+2311 (8977) So
(Other Symbol)
SQUARE LOZENGE
U+2312 (8978) So
(Other Symbol)
ARC
U+2313 (8979) So
(Other Symbol)
SEGMENT
U+2314 (8980) So
(Other Symbol)
SECTOR
U+2315 (8981) So
(Other Symbol)
TELEPHONE RECORDER
U+2316 (8982) So
(Other Symbol)
POSITION INDICATOR
U+2317 (8983) So
(Other Symbol)
VIEWDATA SQUARE
U+2318 (8984) So
(Other Symbol)
PLACE OF INTEREST SIGN
U+2319 (8985) So
(Other Symbol)
TURNED NOT SIGN
U+231A (8986) So
(Other Symbol)
WATCH
U+231B (8987) So
(Other Symbol)
HOURGLASS
U+231C (8988) So
(Other Symbol)
TOP LEFT CORNER
U+231D (8989) So
(Other Symbol)
TOP RIGHT CORNER
U+231E (8990) So
(Other Symbol)
BOTTOM LEFT CORNER
U+231F (8991) So
(Other Symbol)
BOTTOM RIGHT CORNER
U+2320 (8992) Sm
(Math Symbol)
TOP HALF INTEGRAL
U+2321 (8993) Sm
(Math Symbol)
BOTTOM HALF INTEGRAL
U+2322 (8994) So
(Other Symbol)
FROWN
U+2323 (8995) So
(Other Symbol)
SMILE
U+2324 (8996) So
(Other Symbol)
UP ARROWHEAD BETWEEN TWO HORIZONTAL BARS
U+2325 (8997) So
(Other Symbol)
OPTION KEY
U+2326 (8998) So
(Other Symbol)
ERASE TO THE RIGHT
U+2327 (8999) So
(Other Symbol)
X IN A RECTANGLE BOX
U+2328 (9000) So
(Other Symbol)
KEYBOARD
U+2329 (9001) Ps
(Open Punctuation)
LEFT-POINTING ANGLE BRACKET
U+232A (9002) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET
U+232B (9003) So
(Other Symbol)
ERASE TO THE LEFT
U+232C (9004) So
(Other Symbol)
BENZENE RING
U+232D (9005) So
(Other Symbol)
CYLINDRICITY
U+232E (9006) So
(Other Symbol)
ALL AROUND-PROFILE
U+232F (9007) So
(Other Symbol)
SYMMETRY
U+2330 (9008) So
(Other Symbol)
TOTAL RUNOUT
U+2331 (9009) So
(Other Symbol)
DIMENSION ORIGIN
U+2332 (9010) So
(Other Symbol)
CONICAL TAPER
U+2333 (9011) So
(Other Symbol)
SLOPE
U+2334 (9012) So
(Other Symbol)
COUNTERBORE
U+2335 (9013) So
(Other Symbol)
COUNTERSINK
U+2336 (9014) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM
U+2337 (9015) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL SQUISH QUAD
U+2338 (9016) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD EQUAL
U+2339 (9017) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIVIDE
U+233A (9018) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIAMOND
U+233B (9019) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD JOT
U+233C (9020) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD CIRCLE
U+233D (9021) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE
U+233E (9022) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE JOT
U+233F (9023) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR
U+2340 (9024) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL BACKSLASH BAR
U+2341 (9025) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD SLASH
U+2342 (9026) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD BACKSLASH
U+2343 (9027) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LESS-THAN
U+2344 (9028) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD GREATER-THAN
U+2345 (9029) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFTWARDS VANE
U+2346 (9030) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL RIGHTWARDS VANE
U+2347 (9031) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LEFTWARDS ARROW
U+2348 (9032) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD RIGHTWARDS ARROW
U+2349 (9033) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE BACKSLASH
U+234A (9034) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK UNDERBAR
U+234B (9035) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA STILE
U+234C (9036) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWN CARET
U+234D (9037) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DELTA
U+234E (9038) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK JOT
U+234F (9039) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UPWARDS VANE
U+2350 (9040) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UPWARDS ARROW
U+2351 (9041) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK OVERBAR
U+2352 (9042) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL STILE
U+2353 (9043) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UP CARET
U+2354 (9044) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DEL
U+2355 (9045) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK JOT
U+2356 (9046) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWNWARDS VANE
U+2357 (9047) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWNWARDS ARROW
U+2358 (9048) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE UNDERBAR
U+2359 (9049) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA UNDERBAR
U+235A (9050) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DIAMOND UNDERBAR
U+235B (9051) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT UNDERBAR
U+235C (9052) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE UNDERBAR
U+235D (9053) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UP SHOE JOT
U+235E (9054) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE QUAD
U+235F (9055) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STAR
U+2360 (9056) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD COLON
U+2361 (9057) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK DIAERESIS
U+2362 (9058) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL DIAERESIS
U+2363 (9059) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL STAR DIAERESIS
U+2364 (9060) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT DIAERESIS
U+2365 (9061) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE DIAERESIS
U+2366 (9062) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN SHOE STILE
U+2367 (9063) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFT SHOE STILE
U+2368 (9064) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL TILDE DIAERESIS
U+2369 (9065) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL GREATER-THAN DIAERESIS
U+236A (9066) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL COMMA BAR
U+236B (9067) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL TILDE
U+236C (9068) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL ZILDE
U+236D (9069) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL STILE TILDE
U+236E (9070) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL SEMICOLON UNDERBAR
U+236F (9071) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD NOT EQUAL
U+2370 (9072) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD QUESTION
U+2371 (9073) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN CARET TILDE
U+2372 (9074) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL UP CARET TILDE
U+2373 (9075) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA
U+2374 (9076) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL RHO
U+2375 (9077) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA
U+2376 (9078) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA UNDERBAR
U+2377 (9079) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL EPSILON UNDERBAR
U+2378 (9080) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA UNDERBAR
U+2379 (9081) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA UNDERBAR
U+237A (9082) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA
U+237B (9083) So
(Other Symbol)
NOT CHECK MARK
U+237C (9084) Sm
(Math Symbol)
RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+237D (9085) So
(Other Symbol)
SHOULDERED OPEN BOX
U+237E (9086) So
(Other Symbol)
BELL SYMBOL
U+237F (9087) So
(Other Symbol)
VERTICAL LINE WITH MIDDLE DOT
U+2380 (9088) So
(Other Symbol)
INSERTION SYMBOL
U+2381 (9089) So
(Other Symbol)
CONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL
U+2382 (9090) So
(Other Symbol)
DISCONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL
U+2383 (9091) So
(Other Symbol)
EMPHASIS SYMBOL
U+2384 (9092) So
(Other Symbol)
COMPOSITION SYMBOL
U+2385 (9093) So
(Other Symbol)
WHITE SQUARE WITH CENTRE VERTICAL LINE
U+2386 (9094) So
(Other Symbol)
ENTER SYMBOL
U+2387 (9095) So
(Other Symbol)
ALTERNATIVE KEY SYMBOL
U+2388 (9096) So
(Other Symbol)
HELM SYMBOL
U+2389 (9097) So
(Other Symbol)
CIRCLED HORIZONTAL BAR WITH NOTCH
U+238A (9098) So
(Other Symbol)
CIRCLED TRIANGLE DOWN
U+238B (9099) So
(Other Symbol)
BROKEN CIRCLE WITH NORTHWEST ARROW
U+238C (9100) So
(Other Symbol)
UNDO SYMBOL
U+238D (9101) So
(Other Symbol)
MONOSTABLE SYMBOL
U+238E (9102) So
(Other Symbol)
HYSTERESIS SYMBOL
U+238F (9103) So
(Other Symbol)
OPEN-CIRCUIT-OUTPUT H-TYPE SYMBOL
U+2390 (9104) So
(Other Symbol)
OPEN-CIRCUIT-OUTPUT L-TYPE SYMBOL
U+2391 (9105) So
(Other Symbol)
PASSIVE-PULL-DOWN-OUTPUT SYMBOL
U+2392 (9106) So
(Other Symbol)
PASSIVE-PULL-UP-OUTPUT SYMBOL
U+2393 (9107) So
(Other Symbol)
DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO
U+2394 (9108) So
(Other Symbol)
SOFTWARE-FUNCTION SYMBOL
U+2395 (9109) So
(Other Symbol)
APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD
U+2396 (9110) So
(Other Symbol)
DECIMAL SEPARATOR KEY SYMBOL
U+2397 (9111) So
(Other Symbol)
PREVIOUS PAGE
U+2398 (9112) So
(Other Symbol)
NEXT PAGE
U+2399 (9113) So
(Other Symbol)
PRINT SCREEN SYMBOL
U+239A (9114) So
(Other Symbol)
CLEAR SCREEN SYMBOL
U+239B (9115) Sm
(Math Symbol)
LEFT PARENTHESIS UPPER HOOK
U+239C (9116) Sm
(Math Symbol)
LEFT PARENTHESIS EXTENSION
U+239D (9117) Sm
(Math Symbol)
LEFT PARENTHESIS LOWER HOOK
U+239E (9118) Sm
(Math Symbol)
RIGHT PARENTHESIS UPPER HOOK
U+239F (9119) Sm
(Math Symbol)
RIGHT PARENTHESIS EXTENSION
U+23A0 (9120) Sm
(Math Symbol)
RIGHT PARENTHESIS LOWER HOOK
U+23A1 (9121) Sm
(Math Symbol)
LEFT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A2 (9122) Sm
(Math Symbol)
LEFT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A3 (9123) Sm
(Math Symbol)
LEFT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+23A4 (9124) Sm
(Math Symbol)
RIGHT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A5 (9125) Sm
(Math Symbol)
RIGHT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A6 (9126) Sm
(Math Symbol)
RIGHT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+23A7 (9127) Sm
(Math Symbol)
LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23A8 (9128) Sm
(Math Symbol)
LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23A9 (9129) Sm
(Math Symbol)
LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23AA (9130) Sm
(Math Symbol)
CURLY BRACKET EXTENSION
U+23AB (9131) Sm
(Math Symbol)
RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23AC (9132) Sm
(Math Symbol)
RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23AD (9133) Sm
(Math Symbol)
RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23AE (9134) Sm
(Math Symbol)
INTEGRAL EXTENSION
U+23AF (9135) Sm
(Math Symbol)
HORIZONTAL LINE EXTENSION
U+23B0 (9136) Sm
(Math Symbol)
UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION
U+23B1 (9137) Sm
(Math Symbol)
UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION
U+23B2 (9138) Sm
(Math Symbol)
SUMMATION TOP
U+23B3 (9139) Sm
(Math Symbol)
SUMMATION BOTTOM
U+23B4 (9140) So
(Other Symbol)
TOP SQUARE BRACKET
U+23B5 (9141) So
(Other Symbol)
BOTTOM SQUARE BRACKET
U+23B6 (9142) So
(Other Symbol)
BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET
U+23B7 (9143) So
(Other Symbol)
RADICAL SYMBOL BOTTOM
U+23B8 (9144) So
(Other Symbol)
LEFT VERTICAL BOX LINE
U+23B9 (9145) So
(Other Symbol)
RIGHT VERTICAL BOX LINE
U+23BA (9146) So
(Other Symbol)
HORIZONTAL SCAN LINE-1
U+23BB (9147) So
(Other Symbol)
HORIZONTAL SCAN LINE-3
U+23BC (9148) So
(Other Symbol)
HORIZONTAL SCAN LINE-7
U+23BD (9149) So
(Other Symbol)
HORIZONTAL SCAN LINE-9
U+23BE (9150) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP RIGHT
U+23BF (9151) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM RIGHT
U+23C0 (9152) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH CIRCLE
U+23C1 (9153) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH CIRCLE
U+23C2 (9154) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH CIRCLE
U+23C3 (9155) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH TRIANGLE
U+23C4 (9156) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE
U+23C5 (9157) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE
U+23C6 (9158) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND WAVE
U+23C7 (9159) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH WAVE
U+23C8 (9160) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH WAVE
U+23C9 (9161) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
U+23CA (9162) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL
U+23CB (9163) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP LEFT
U+23CC (9164) So
(Other Symbol)
DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM LEFT
U+23CD (9165) So
(Other Symbol)
SQUARE FOOT
U+23CE (9166) So
(Other Symbol)
RETURN SYMBOL
U+23CF (9167) So
(Other Symbol)
EJECT SYMBOL
U+23D0 (9168) So
(Other Symbol)
VERTICAL LINE EXTENSION
U+23D1 (9169) So
(Other Symbol)
METRICAL BREVE
U+23D2 (9170) So
(Other Symbol)
METRICAL LONG OVER SHORT
U+23D3 (9171) So
(Other Symbol)
METRICAL SHORT OVER LONG
U+23D4 (9172) So
(Other Symbol)
METRICAL LONG OVER TWO SHORTS
U+23D5 (9173) So
(Other Symbol)
METRICAL TWO SHORTS OVER LONG
U+23D6 (9174) So
(Other Symbol)
METRICAL TWO SHORTS JOINED
U+23D7 (9175) So
(Other Symbol)
METRICAL TRISEME
U+23D8 (9176) So
(Other Symbol)
METRICAL TETRASEME
U+23D9 (9177) So
(Other Symbol)
METRICAL PENTASEME
U+23DA (9178) So
(Other Symbol)
EARTH GROUND
U+23DB (9179) So
(Other Symbol)
FUSE
U+23DC (9180) Sm
(Math Symbol)
TOP PARENTHESIS
U+23DD (9181) Sm
(Math Symbol)
BOTTOM PARENTHESIS
U+23DE (9182) Sm
(Math Symbol)
TOP CURLY BRACKET
U+23DF (9183) Sm
(Math Symbol)
BOTTOM CURLY BRACKET
U+23E0 (9184) Sm
(Math Symbol)
TOP TORTOISE SHELL BRACKET
U+23E1 (9185) Sm
(Math Symbol)
BOTTOM TORTOISE SHELL BRACKET
U+23E2 (9186) So
(Other Symbol)
WHITE TRAPEZIUM
U+23E3 (9187) So
(Other Symbol)
BENZENE RING WITH CIRCLE
U+23E4 (9188) So
(Other Symbol)
STRAIGHTNESS
U+23E5 (9189) So
(Other Symbol)
FLATNESS
U+23E6 (9190) So
(Other Symbol)
AC CURRENT
U+23E7 (9191) So
(Other Symbol)
ELECTRICAL INTERSECTION
U+23E8 (9192) So
(Other Symbol)
DECIMAL EXPONENT SYMBOL
U+23E9 (9193) So
(Other Symbol)
BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EA (9194) So
(Other Symbol)
BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EB (9195) So
(Other Symbol)
BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23EC (9196) So
(Other Symbol)
BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE
U+23ED (9197) So
(Other Symbol)
BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR
U+23EE (9198) So
(Other Symbol)
BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR
U+23EF (9199) So
(Other Symbol)
BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE WITH DOUBLE VERTICAL BAR
U+23F0 (9200) So
(Other Symbol)
ALARM CLOCK
U+23F1 (9201) So
(Other Symbol)
STOPWATCH
U+23F2 (9202) So
(Other Symbol)
TIMER CLOCK
U+23F3 (9203) So
(Other Symbol)
HOURGLASS WITH FLOWING SAND
U+23F4 (9204) So
(Other Symbol)
BLACK MEDIUM LEFT-POINTING TRIANGLE
U+23F5 (9205) So
(Other Symbol)
BLACK MEDIUM RIGHT-POINTING TRIANGLE
U+23F6 (9206) So
(Other Symbol)
BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE
U+23F7 (9207) So
(Other Symbol)
BLACK MEDIUM DOWN-POINTING TRIANGLE
U+23F8 (9208) So
(Other Symbol)
DOUBLE VERTICAL BAR
U+23F9 (9209) So
(Other Symbol)
BLACK SQUARE FOR STOP
U+23FA (9210) So
(Other Symbol)
BLACK CIRCLE FOR RECORD
U+23FB (9211) So
(Other Symbol)
POWER SYMBOL
U+23FC (9212) So
(Other Symbol)
POWER ON-OFF SYMBOL
U+23FD (9213) So
(Other Symbol)
POWER ON SYMBOL
U+23FE (9214) So
(Other Symbol)
POWER SLEEP SYMBOL
U+23FF (9215) So
(Other Symbol)
OBSERVER EYE SYMBOL