မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကယျာလဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်ဒေဝနဂရေဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်

ကယျာလဳ

ရေဂျေန် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ကယျာလဳ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+A900 to U+A92F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+A900 (43264) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT ZERO
U+A901 (43265) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT ONE
U+A902 (43266) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT TWO
U+A903 (43267) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT THREE
U+A904 (43268) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT FOUR
U+A905 (43269) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT FIVE
U+A906 (43270) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT SIX
U+A907 (43271) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT SEVEN
U+A908 (43272) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT EIGHT
U+A909 (43273) Nd
(Decimal Number)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI DIGIT NINE
U+A90A (43274) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER KA
U+A90B (43275) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER KHA
U+A90C (43276) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER GA
U+A90D (43277) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER NGA
U+A90E (43278) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER SA
U+A90F (43279) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER SHA
U+A910 (43280) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER ZA
U+A911 (43281) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER NYA
U+A912 (43282) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER TA
U+A913 (43283) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER HTA
U+A914 (43284) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER NA
U+A915 (43285) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER PA
U+A916 (43286) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER PHA
U+A917 (43287) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER MA
U+A918 (43288) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER DA
U+A919 (43289) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER BA
U+A91A (43290) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER RA
U+A91B (43291) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER YA
U+A91C (43292) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER LA
U+A91D (43293) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER WA
U+A91E (43294) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER THA
U+A91F (43295) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER HA
U+A920 (43296) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER VA
U+A921 (43297) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER CA
U+A922 (43298) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER A
U+A923 (43299) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER OE
U+A924 (43300) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER I
U+A925 (43301) Lo
(Other Letter)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI LETTER OO
U+A926 (43302) Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI VOWEL UE
U+A927 (43303) Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI VOWEL E
U+A928 (43304) Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI VOWEL U
U+A929 (43305) Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI VOWEL EE
U+A92A (43306) Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI VOWEL O
U+A92B (43307) ◌꤫ Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI TONE PLOPHU
U+A92C (43308) ◌꤬ Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI TONE CALYA
U+A92D (43309) ◌꤭ Mn
(Nonspacing Mark)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI TONE CALYA PLOPHU
U+A92E (43310) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
KAYAH LI SIGN CWI
U+A92F (43311) Po
(Other Punctuation)
Kali
(Kayah Li)
KAYAH LI SIGN SHYA