အဆက်လက္ကရဴ:ဗီုပြၚ်နာနာသာ်မဆေၚ်စပ်ကဵု "m"

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အဆက်လက္ကရဴ: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
(space) - . ? ^
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ en

အက္ခရ် “m” တဏအ်ဝွံ သဒ္ဒါနကဵုပြေၚ်စွံလဝ်မသၠဲလးမဆေၚ်စပ်ကဵုအစောန်အပြံက်ဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်ပွမထပ်ပံၚ်စုတ်နကဵုဗီုပတိတ်ရမျာၚ်၊ ပွမသုၚ်စောဲမအခဝ်ဇၞော်၊ သၚ်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ ပွမသုၚ်စောဲမအခဝ်ဇၞော်၊ သၚ်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ ကဵု သုၚ်စောဲအက္ခရ်တၞဟ်ဂမၠိုၚ်။ ပရေၚ်တဏအ်လုပ်အဝေါၚ်ကဵု:

ပွမသုၚ်စောဲမလိက်ဇၞော်ဍောတ်ကဵုလက္ခဏပတိတ်ရမျာၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]

လက္ခဏပတပ်ဗၠိုဟ်ရမျာၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ပွမလုပ်ကုဒ်တၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

မဆင်ကဵုဝေါဟာအခဝ် Mသီုဖအိုတ်:

မအခဝ်တၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]


အာရဗဳ[ပလေဝ်ဒါန်]

အာမေနဳယာန်[ပလေဝ်ဒါန်]

  • Մ - majuscule
  • մ - minuscule

သဳရဳလိ[ပလေဝ်ဒါန်]

ဂဠာဂဝ်လေတ်တေတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဂရေတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဟဳဗရဝ်[ပလေဝ်ဒါန်]

  • מ (mem)
  • מ־ (mem + maqaf)
  • ם (mem sofit — the final form)
  • ־ם (maqaf + mem sofit)

အဝ်ဟါမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ကိုဝ်ရဳယျာ[ပလေဝ်ဒါန်]

ဖေန်အိန်[ပလေဝ်ဒါန်]

သံသကြိုတ်[ပလေဝ်ဒါန်]

တၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

  • ၊ မဆေၚ်စပ်ကဵု mill လက်သဏ (ယူနေတ်အယုက်အိုတ်အာမဆေၚ်စပ်ကဵုဩန်မရပ်စကာ)

ဖရာတ်တူ[ပလေဝ်ဒါန်]

  • ဗီုချူမအခဝ်ဇၞော်: 𝔐 (ပကတိ)၊ 𝕸 (မအခဝ်ပြာကတ်)
  • ဗီုချူမအခဝ်ဍောတ်: 𝔪 (ပကတိ)၊ 𝖒 (မအခဝ်ပြာကတ်)

ဗျဉ်IPAဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဗျဉ်ကွတ်ဗေဒသဒ္ဒဟွံသေၚ်-IPAဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ပွမပံၚ်စပ်ကဵုဂၞန်သၚ်္ချာဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန်]