ဝိက်ရှေန်နရဳ:ဗွဟ်ရမျာင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
  ဆက်ဗဵုအာပ္ဍဲWiktionary:သင်္ကေတရမျာင်ဂမၠိုင်

ရမျာင်(IPA)[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာကြုက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ zh


ဗျဥ်[ပလေဝ်ဒါန်]

The consonant sound file is generally the recording of /aCa/.

International phonetic chart of the consonants of airflow in the lungs(with pronunciation file)
Location → Lips In front of the tongue Back of tongue Base of tongue Glottis
↓ method Lips Lips and teeth tooth gums Behind the gums Roll tongue Hard jaw Soft palate uvula pharynx Epiglottis
nasal ရမျာင်/m/ ရမျာင်/ɱ/ ရမျာင်/n/ ရမျာင်/ɳ/ ရမျာင်/ɲ/ ရမျာင်/ŋ/ ရမျာင်/ɴ/
Stop ရမျာင်/p/ ရမျာင်/b/ ရမျာင်/t/ ရမျာင်/d/

ရမျာင်/ʈ/

ရမျာင်/ɖ/
ရမျာင်/c/ ရမျာင်/ɟ/ ရမျာင်/k/ ရမျာင်/ɡ/ ရမျာင်/q/

ရမျာင်/ɢ/
ရမျာင်/ʔ/
fricative ရမျာင်/ɸ/ ရမျာင်/β/ ရမျာင်/f/ ရမျာင်/v/ ရမျာင်/θ/ ရမျာင်/ð/ ရမျာင်/s/ ရမျာင်/z/ ရမျာင်/ʃ/ ရမျာင်/ʒ/ ရမျာင်/ʂ/ ရမျာင်/ʐ/ ရမျာင်/ç/ ရမျာင်/ʝ/ ရမျာင်/x/ ရမျာင်/ɣ/ ရမျာင်/χ/ ရမျာင်/ʁ/ ရမျာင်/ħ/ ရမျာင်/ʕ/

ရမျာင်/ʜ/

ရမျာင်/ʢ/
ရမျာင်/h/ ရမျာင်/ɦ/
Near tone ရမျာင်/ʋ/ ရမျာင်/ɹ/ ရမျာင်/ɻ/ ရမျာင်/j/
vibrato ရမျာင်/ʙ/ ရမျာင်/r/ ရမျာင်/ʀ/
Strumming ရမျာင်// ရမျာင်/ɾ/ ရမျာင်/ɽ/
Fricative ရမျာင်/ɬ/ ရမျာင်/ɮ/
Edge close tone ရမျာင်/l/ ရမျာင်/ɭ/ ရမျာင်/ʎ/ ရမျာင်/ʟ/
Side play

ရမျာင်/ɺ/
The phonetic symbols in the table above cannot be displayed normally on some computers. In the paired phonetic symbols, the left is unvoiced, and the right is voiced.


Non-pulmonary airflow consonants
Whistling
Implosion
Spray
Affricate
Co-pronunciation consonants
fricative
Near tone
ဒိုအ်

ရမျာင်သရ[ပလေဝ်ဒါန်]

The sound file is generally a recording of /V/.

 ဂလေင်ဗဵုရံင်  ဂမၠိုင်  ပလေဝ်ဒါန်  International phonetic symbols for vowels(With pronunciation file)
before Last time Central After Rear
close
ရမျာင်/i/
ရမျာင်/y/
ရမျာင်/ɨ/
ရမျာင်/ʉ/
ရမျာင်/ɯ/
ရမျာင်/u/
ရမျာင်/ɪ/
ရမျာင်/ʏ/
ရမျာင်/ʊ/
ရမျာင်/e/
ရမျာင်/ø/
ရမျာင်/ɘ/
ရမျာင်/ɵ/
ရမျာင်/ɤ/
ရမျာင်/o/
ရမျာင်/ə/
ရမျာင်/ɛ/
ရမျာင်/œ/
ရမျာင်/ɜ/
ရမျာင်/ɞ/
ရမျာင်/ʌ/
ရမျာင်/ɔ/
ရမျာင်/æ/
ရမျာင်/a/
ရမျာင်/ɶ/
ရမျာင်/ɑ/
ရမျာင်/ɒ/
Secondary closure
Half closed
ပ္ဍဲ
Half open
ပ္ၚံက်ၜါဝါ
ပ္ၚံက်

In pairs of vowels, the left is not rounded, and the right is rounded.