ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပညာရမျာင်ခမေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

These are the rules concerning transliteration in ခမေန် entries.

ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en

ဗျဥ်[ပလေဝ်ဒါန်]

Consonants Subscript form Class IPA (letter) IPA (before vowel) IPA (first in cluster) IPA (final) UNGEGN (letter) Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
្ក 1 /kɑː/ /k/ /k/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ខ 1 /kʰɑː/ /kʰ/ /k/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្គ 2 /kɔː/ /k/ /k/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឃ 2 /kʰɔː/ /kʰ/ /k/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ង 2 /ŋɔː/ /ŋ/ /ŋ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ច 1 /cɑː/ /c/ /c/ /c/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឆ 1 /cʰɑː/ /cʰ/ /c/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ជ 2 /cɔː/ /c/ /c/ /c/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឈ 2 /cʰɔː/ /cʰ/ /c/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ញ 2 /ɲɔː/ /ɲ/ /ɲ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ដ 1 /ɗɑː/ /ɗ/ /ɗ/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឋ 1 /tʰɑː/ /tʰ/ /t/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឌ 2 /ɗɔː/ /ɗ/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឍ 2 /tʰɔː/ /tʰ/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ណ 1 /nɑː/ /n/ /n/ /n/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ត 1 /tɑː/ /t/ /t/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ថ 1 /tʰɑː/ /tʰ/ /t/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ទ 2 /tɔː/ /t/ /t/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ធ 2 /tʰɔː/ /tʰ/ /t/ /t/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ន 2 /nɔː/ /n/ /n/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ប 1 /ɓɑː/ /ɓ/ /p/ /p/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ផ 1 /pʰɑː/ /pʰ/ /p/ /p/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ព 2 /pɔː/ /p/ /p/ /p/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ភ 2 /pʰɔː/ /pʰ/ /p/ /p/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ម 2 /mɔː/ /m/ /m/ /m/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្យ 2 /jɔː/ /j/ /j/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្រ 2 /rɔː/ /r/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ល 2 /lɔː/ /l/ /l/ /l/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្វ 2 /ʋɔː/ /ʋ/ /w/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឝ 1 ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឞ 2 ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ស 1 /sɑː/ /s/ /s/ /h/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ហ 1 /hɑː/ /h/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្ឡ 1 /lɑː/ /l/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
្អ 1 /ʔɑː/ /ʔ/ /ʔ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
Digraph consonants Subscript form Class IPA (letter) IPA (before vowel) IPA (first in cluster) IPA (final) UNGEGN (letter) Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
ហ្គ 1 /ɡɑː/ /ɡ/ /ɡ/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្គ៊ 2 /ɡɔː/ /ɡ/ /ɡ/ /k/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្ន 1 /nɑː/ /n/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ប៉ 1 /pɑː/ /p/ /p/ /p/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ប៊ 2 /ɓɔː/ /ɓ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្ម 1 /mɑː/ /m/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្ល 1 /lɑː/ /l/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្វ 1 /fɑː/
/ʋɑː/
/f/, /ʋ/ /f/ /f/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្វ៊ 2 /fɔː/
/ʋɔː/
/f/, /ʋ/ /f/ /f/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្ស 1 /ʒɑː/
/zɑː/
/ʒ/, /z/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ហ្ស៊ 2 /ʒɔː/
/zɔː/
/ʒ/, /z/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
Used in phonetic respellings
ញ៉ 1 /ɲɑː/ /ɲ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ម៉ 1 /mɑː/ /m/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
យ៉ ្យ៉ 1 /jɑː/ /j/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
រ៉ ្រ៉ 1 /rɑː/ /r/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ល៉ ្ល៉ 1 /lɑː/ /l/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
វ៉ ្វ៉ 1 /ʋɑː/ /ʋ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ស៊ ្ស៊ 2 /sɔː/ /s/ /s/ /h/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
Diacritics Examples IPA UN Romanization Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
a-series o-series a-series o-series a-series o-series a-series o-series
(none) /ɑː/
/ɑ/ (when unstressed in some words)
/ɔː/
/ɔ/ (when unstressed in some words)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កត់ ទប់
យល់
/ɑ/ /u/ (before labial finals)
/ŭə/ (elsewhere)
/ɔ/ (elsewhere, in codaless nonfinal syllables)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ស័ក ល័ខ
ទ័ព
/a/ /ĕə/ (before velar finals)
/ŏə/ (elsewhere)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
័យ សម័យ ជ័យ /aj/ /ɨj/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
័រ ជ័រ /ɔə/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
តា ជា /aː/ /iə/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ា់ កាត់ ទាក់
គាត់
/a/ /ĕə/ (before velar finals)
/ŏə/ (elsewhere)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
មតិ
កិរិយា
លទ្ធិ
និទាន
/eʔ/ (in stressed syllables)
/e/ (elsewhere)
/iʔ/ (in stressed syllables)
/i/ (elsewhere)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T

(with non-glottal coda)
ចិត្ត ជិត /ə/ /ɨ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ិយ ចេតិយ ឥន្ទ្រិយ /əj/ /iː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ិះ តិះដៀល ជិះ /eh/ /ih/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
បី ពីរ /əj/ /iː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ដឹក ទឹក /ə/ /ɨ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ឹះ ឆ្កឹះ គន្លឹះ /əh/ /ɨh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ដឺ គឺ /əɨ/ /ɨː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
វត្ថុ
កុមារ
វិទ្យុ
គុលិកា
/oʔ/ (in stressed syllables)
/o/ (elsewhere)
/uʔ/ (in stressed syllables)
/u/ (elsewhere)
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T

( with non-glottal coda)
កុន គុណ /o/ /u/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ុះ ចុះ ពុះ /oh/ /uh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កូរ គូ /ou/ /uː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ូវ ត្រូវ នូវ /əw/ /ɨw/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កួរ គួរ /uə/ /uə/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
បើ ឈើ /aə/ /əː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ើះ ចង្កើះ /əh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
តឿ ជឿ /ɨə/ /ɨə/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
តៀប ទៀប /iə/ /iə/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កិរ្តិ៍ គេ /eː/ /ei/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
េច
( before palatals)
ម៉េច
ចេញ
ភ្លេច
ពេញ
/ə/ (before palatals) /ɨ/ (before palatals) ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
េះ សេះ នេះ /eh/ /ih/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កែ គែ /ae/ /ɛː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ែះ កែះ /eh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ប្រៃ ព្រៃ /aj/ /ɨj/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
កោរ គោ /ao/ /oː/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ោះ កោះ គោះ /ɑh/ /ŭəh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
តៅ ទៅ /aw/ /ɨw/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ុំ ដុំ ទុំ /om/ /um/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ចំ ទំ /ɑm/ /um/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ាំ ចាំ ជាំ /am/ /ŏəm/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
ាំង តាំង ទាំង /aŋ/ /ĕəŋ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
តះ ទះ /ah/ /ĕəh/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
/aʔ/ /ĕəʔ/ ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T
Independent
vowels
UN romanization IPA
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔɑʔ/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔa/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔe/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔəj/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔ/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔu/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔɨw/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔrɨ/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔrɨː/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔlɨ/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔlɨː/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔeː/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔaj/
, ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔaːo/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T /ʔaw/
Diacritics Name Notes
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (និគ្គហិត) niggahita; nasalizes the inherent vowels and some of the dependent vowels, see anusvara, sometimes used to represent [aɲ] in Sanskrit loanwords
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (រះមុខ) "shining face"; adds final aspiration to dependent or inherent vowels, usually omitted, corresponds to the visarga diacritic, it maybe included as dependent vowel symbol
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (យុគលពិន្ទុ) yugala bindu ("pair of dots"); adds final glottalness to dependent or inherent vowels, usually omitted
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (មូសិកទន្ត) mūsikadanta ("mouse teeth"); used to convert some o-series consonants to the a-series
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (ត្រីសព្ទ) trīsabda; used to convert some a-series consonants to the o-series
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (ក្បៀសក្រោម) also known as bok cəəng (បុកជើង); used in place when the diacritics trəysap and muusekaʾtŏən impede with superscript vowels
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (បន្តក់) used to shorten some vowels
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (របាទ)
répheăk (រេផៈ)
rapāda, repha; behave similarly to the tŏəndĕəʾkhiət, corresponds to the Devanagari diacritic repha, however it lost its original function which was to represent a vocalic "r"
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (ទណ្ឌឃាដ) daṇḍaghāta; used to render some letters as unpronounced
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (កាកបាទ) kākapāda ("crow's foot"); more a punctuation mark than a diacritic; used in writing to indicate the rising intonation of an exclamation or interjection; often placed on grammatical particles such as /na/, /nɑː/, /nɛː/, /vəːj/, and the feminine response /cah/
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (អស្តា) denotes stressed intonation in some single-consonant words[၁]
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (សំយោគសញ្ញា) represents a short inherent vowel in Sanskrit and Pali words; usually omitted
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (វិរាម) a mostly obsolete diacritic, corresponds to the virāma
ဝိက်ရှေန်နရဳ:KM TR/T (ជើង) a.w. coeng; a sign developed by Unicode​ to input subscript consonants, appearance of this sign varies among fonts

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန်]