မဝ်ဂျူ:Unicode data/blocks

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မဝ်ဂျူ:Unicode data/blocks/doc

-- Compiled from http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/Blocks.txt.
local blocks = {
	{ 0x000000, 0x00007F, "သ္ဇိုင်လပ်တေန်‎"                   },
	{ 0x000080, 0x0000FF, "လပ်တေန်ဗပေင်စုတ်အဆက်တၞဟ်-မွဲ"                },
	{ 0x000100, 0x00017F, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ"                 },
	{ 0x000180, 0x00024F, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ"                 },
	{ 0x000250, 0x0002AF, "အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်"                  },
	{ 0x0002B0, 0x0002FF, "အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင်"             },
	{ 0x000300, 0x00036F, "ပံင်စပ်ခရက်သက်လဝ်ကဵုရမျာင်ဂမၠိုင်"           },
	{ 0x000370, 0x0003FF, "ဂရေတ်ကဵုကော့ပ်တိ"                 },
	{ 0x000400, 0x0004FF, "စဳရယ်လ်"                     },
	{ 0x000500, 0x00052F, "အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ်"               },
	{ 0x000530, 0x00058F, "အာမေနဳယျာ"                     },
	{ 0x000590, 0x0005FF, "ဟဳဘရဝ်"                      },
	{ 0x000600, 0x0006FF, "ဍုင်အာရဗဳ"                      },
	{ 0x000700, 0x00074F, "သဳရဳယျာ"                      },
	{ 0x000750, 0x00077F, "အဆက်တၞဟ်အခဝ်အာရဗဳ"                },
	{ 0x000780, 0x0007BF, "ထဏး"                      },
	{ 0x0007C0, 0x0007FF, "အိန်'ဂဝ်"                       },
	{ 0x000800, 0x00083F, "သျမာရိဠူ"                    },
	{ 0x000840, 0x00085F, "မာန်ဒိုင်"                     },
	{ 0x000860, 0x00086F, "Syriac Supplement"                },
	{ 0x000870, 0x00089F, "အက္ခရ်အာရဗဳသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ"                },
	{ 0x0008A0, 0x0008FF, "အက္ခရ်အာရဗဳသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ"                },
	{ 0x000900, 0x00097F, "ထေဝနာခရေဝ်"                    },
	{ 0x000980, 0x0009FF, "ဘင်္ဂါလဳ"                     },
	{ 0x000A00, 0x000A7F, "ဂူမူခဳ"                     },
	{ 0x000A80, 0x000AFF, "ဂုဂျာရတဳ"                     },
	{ 0x000B00, 0x000B7F, "အဝ်ရေဝ်ယာ"                      },
	{ 0x000B80, 0x000BFF, "တမဳလ်"                      },
	{ 0x000C00, 0x000C7F, "တေလုဂု‎"                      },
	{ 0x000C80, 0x000CFF, "ကန်နာဒါ"                     },
	{ 0x000D00, 0x000D7F, "မလေဝ်ယျလာမ်"                    },
	{ 0x000D80, 0x000DFF, "သိၚ်ဃဵု"                     },
	{ 0x000E00, 0x000E7F, "ဍုင်သေံ"                       },
	{ 0x000E80, 0x000EFF, "ဍုင်သေံလဴ"                       },
	{ 0x000F00, 0x000FFF, "တဳဗဝ်"                     },
	{ 0x001000, 0x00109F, "ဍုင်ဗၟာ"                     },
	{ 0x0010A0, 0x0010FF, "ဂျဝ်ဂျဳယာန်"                     },
	{ 0x001100, 0x0011FF, "ဟာန်ဂူစာမဝ်"                   },
	{ 0x001200, 0x00137F, "အာန်တဳအဝ်ဖေန်"                     },
	{ 0x001380, 0x00139F, "အာန်တဳအဝ်ဖေန်အဆက်တၞဟ်"               },
	{ 0x0013A0, 0x0013FF, "ချေဝ်ရဝ်ကဳ"                     },
	{ 0x001400, 0x00167F, "ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ"      },
	{ 0x001680, 0x00169F, "အဝ်ကမ်"                      },
	{ 0x0016A0, 0x0016FF, "ရူနေတ်"                      },
	{ 0x001700, 0x00171F, "တာဂါလံက်"                     },
	{ 0x001720, 0x00173F, "ဟာန်နနူ"                     },
	{ 0x001740, 0x00175F, "ၜေါအ်ဟေက်"                      },
	{ 0x001760, 0x00177F, "တဂ်ဗါန်ဝါ"                     },
	{ 0x001780, 0x0017FF, "ဍုင်ခမေန်"                      },
	{ 0x001800, 0x0018AF, "ဍုင်မန်ဂဝ်လဳယျာ"                    },
	{ 0x0018B0, 0x0018FF, "ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်"  },
	{ 0x001900, 0x00194F, "လေန်ၜေါအ်"                      },
	{ 0x001950, 0x00197F, "သေံလဳ"                      },
	{ 0x001980, 0x0019DF, "သေံလုတၟိ"                   },
	{ 0x0019E0, 0x0019FF, "သင်္ကေတခမေန်ဂမၠိုင်"                  },
	{ 0x001A00, 0x001A1F, "ၜေါအ်ဂဳနဳ"                     },
	{ 0x001A20, 0x001AAF, "သေံဃိန်"                     },
	{ 0x001AB0, 0x001AFF, "ပၞောန်တတ်သက်လဝ်မသၠဲခြာပတိတ်ပံင်ကောံဂမၠိုင်"       },
	{ 0x001B00, 0x001B7F, "ပါလဳနဳ"                     },
	{ 0x001B80, 0x001BBF, "သာန်ဓနဳ"                    },
	{ 0x001BC0, 0x001BFF, "ပါတေတ်"                      },
	{ 0x001C00, 0x001C4F, "လပ်ချာ"                      },
	{ 0x001C50, 0x001C7F, "အဝ်ချဳကဳ"                     },
	{ 0x001C80, 0x001C8F, "အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-ဂ"               },
	{ 0x001C90, 0x001CBF, "အက္ခရ်ဂျဝ်ဂျဳယာန်သၠဲပတိတ်အခိင်"                },
	{ 0x001CC0, 0x001CCF, "သာန်ဓနဳအဆက်တၞဟ်"               },
	{ 0x001CD0, 0x001CFF, "Vedic Extensions"                 },
	{ 0x001D00, 0x001D7F, "လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်"               },
	{ 0x001D80, 0x001DBF, "သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်"          },
	{ 0x001DC0, 0x001DFF, "Combining Diacritical Marks Supplement"      },
	{ 0x001E00, 0x001EFF, "လပ်တေန်မထပ်ဗပေင်စုတ်အပဵု"            },
	{ 0x001F00, 0x001FFF, "အက္ခရ်ဂရေတ်သၠဲပတိတ်အခိင်"                  },
	{ 0x002000, 0x00206F, "General Punctuation"               },
	{ 0x002070, 0x00209F, "အခဝ်ခစိုဟ်ကဵုအခဝ်ဇမၞော်ဂမၠိုင်"           },
	{ 0x0020A0, 0x0020CF, "သင်္ကေတမရပ်စပ်ဩန်ဂမၠိုင်"                 },
	{ 0x0020D0, 0x0020FF, "Combining Diacritical Marks for Symbols"     },
	{ 0x002100, 0x00214F, "သင်္ကေတမဗီုတုပ်ကဵုအက္ခရ်ဂမၠိုင်"                },
	{ 0x002150, 0x00218F, "ဗီုဂၞန်ဂမၠိုင်"                   },
	{ 0x002190, 0x0021FF, "Arrows"                      },
	{ 0x002200, 0x0022FF, "Mathematical Operators"              },
	{ 0x002300, 0x0023FF, "Miscellaneous Technical"             },
	{ 0x002400, 0x00243F, "ထိင်ဒက်လဝ်ဗီုရုပ်ဂမၠိုင်"                 },
	{ 0x002440, 0x00245F, "Optical Character Recognition"          },
	{ 0x002460, 0x0024FF, "Enclosed Alphanumerics"              },
	{ 0x002500, 0x00257F, "Box Drawing"                   },
	{ 0x002580, 0x00259F, "Block Elements"                  },
	{ 0x0025A0, 0x0025FF, "Geometric Shapes"                 },
	{ 0x002600, 0x0026FF, "သင်္ကေတတၞဟ်ဟ်သာ်ဂမၠိုင်"              },
	{ 0x002700, 0x0027BF, "သင်္ကေတကျိုၚ်ကြာဲဂမၠိုင်"                     },
	{ 0x0027C0, 0x0027EF, "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"       },
	{ 0x0027F0, 0x0027FF, "Supplemental Arrows-A"              },
	{ 0x002800, 0x0028FF, "Braille Patterns"                 },
	{ 0x002900, 0x00297F, "Supplemental Arrows-B"              },
	{ 0x002980, 0x0029FF, "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"       },
	{ 0x002A00, 0x002AFF, "Supplemental Mathematical Operators"       },
	{ 0x002B00, 0x002BFF, "မထုဲနှဴရဴဒၟံင်သင်္ကေတကဵုလဴဂမၠိုင်"         },
	{ 0x002C00, 0x002C5F, "ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်"                    },
	{ 0x002C60, 0x002C7F, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-သဳ"                 },
	{ 0x002C80, 0x002CFF, "ကတ်ပတေတ်"                      },
	{ 0x002D00, 0x002D2F, "ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်"               },
	{ 0x002D30, 0x002D7F, "တဳဖဳနေတ်"                     },
	{ 0x002D80, 0x002DDF, "အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်"                },
	{ 0x002DE0, 0x002DFF, "အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-က"               },
	{ 0x002E00, 0x002E7F, "ဝါကျသင်္ကေတအဆက်တၞဟ်"             },
	{ 0x002E80, 0x002EFF, "ဗပေင်စုတ်လဝ်လိက်စှ်ေကဆံင်CJKဂမၠိုင်"             },
	{ 0x002F00, 0x002FDF, "ဌာနက္ဍိုပ်လိက်ခါမ်ယှဳဂမၠိုင်"                 },
	{ 0x002FF0, 0x002FFF, "Ideographic Description Characters"        },
	{ 0x003000, 0x00303F, "သင်္ကေတCJKကဵုသင်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ"           },
	{ 0x003040, 0x00309F, "ဟဳရာဂါနာဂျပါန်"                     },
	{ 0x0030A0, 0x0030FF, "ခတခဏဂျပါန်"                     },
	{ 0x003100, 0x00312F, "ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖဝ်"                     },
	{ 0x003130, 0x00318F, "လုပ်သုင်စောဲဂွံကဵုဝေါဟာဟာန်ဂူစာမောဂမၠိုင်"            },
	{ 0x003190, 0x00319F, "ဝေါဟာကြုက်အရာမပ္ကတ်ပ္ကေင်"                      },
	{ 0x0031A0, 0x0031BF, "Bopomofo Extended"                },
	{ 0x0031C0, 0x0031EF, "CJK Strokes"                   },
	{ 0x0031F0, 0x0031FF, "Katakana Phonetic Extensions"           },
	{ 0x003200, 0x0032FF, "အက္ခရ်ကဵုဂိတုတ္ၚဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာCJKဂမၠိုင်"         },
	{ 0x003300, 0x0033FF, "မစှ်ေကဵုဗီုပြင် CJK"                },
	{ 0x003400, 0x004DBF, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(က)"        },
	{ 0x004DC0, 0x004DFF, "Yijing Hexagram Symbols"             },
	{ 0x004E00, 0x009FFF, "လိက်ဗီုကောန်ရုပ်CJKဂမၠိုင်"              },
	{ 0x00A000, 0x00A48F, "ယဳဗျဥ်အၚ်္ဂ"                   },
	{ 0x00A490, 0x00A4CF, "ယဳဝေပ်ဒေတ်ခဝ်"                   },
	{ 0x00A4D0, 0x00A4FF, "လဳသေုန်"                       },
	{ 0x00A500, 0x00A63F, "ဝါဲ"                       },
	{ 0x00A640, 0x00A69F, "Cyrillic Extended-B"               },
	{ 0x00A6A0, 0x00A6FF, "ဗါမာတ်"                      },
	{ 0x00A700, 0x00A71F, "Modifier Tone Letters"              },
	{ 0x00A720, 0x00A7FF, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ"                 },
	{ 0x00A800, 0x00A82F, "သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ်"                   },
	{ 0x00A830, 0x00A83F, "Common Indic Number Forms"            },
	{ 0x00A840, 0x00A87F, "ဖှတ်-ပါ"                     },
	{ 0x00A880, 0x00A8DF, "သေဝ်ရာတ်သာတ်တရာ"                    },
	{ 0x00A8E0, 0x00A8FF, "အက္ခရ်ဒေဝနဂရေဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်"               },
	{ 0x00A900, 0x00A92F, "ကယျာလဳ"                     },
	{ 0x00A930, 0x00A95F, "ရေဂျေန်"                      },
	{ 0x00A960, 0x00A97F, "အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ"              },
	{ 0x00A980, 0x00A9DF, "ဂျာဗာ"                     },
	{ 0x00A9E0, 0x00A9FF, "အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ"                },
	{ 0x00AA00, 0x00AA5F, "ကျေန်"                       },
	{ 0x00AA60, 0x00AA7F, "အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ"                },
	{ 0x00AA80, 0x00AADF, "သေံဗဳယေတ်နာမ်"                     },
	{ 0x00AAE0, 0x00AAFF, "Meetei Mayek Extensions"             },
	{ 0x00AB00, 0x00AB2F, "အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ"               },
	{ 0x00AB30, 0x00AB6F, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အဳ"                 },
	{ 0x00AB70, 0x00ABBF, "Cherokee Supplement"               },
	{ 0x00ABC0, 0x00ABFF, "မိတေဲသ်မေယျိတ်"                   },
	{ 0x00AC00, 0x00D7AF, "ဗျဥ်ဟန်ဂူဂမၠိုင်"                 },
	{ 0x00D7B0, 0x00D7FF, "အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ခ"              },
	{ 0x00D800, 0x00DB7F, "High Surrogates"                 },
	{ 0x00DB80, 0x00DBFF, "High Private Use Surrogates"           },
	{ 0x00DC00, 0x00DFFF, "Low Surrogates"                  },
	{ 0x00E000, 0x00F8FF, "Private Use Area"                 },
	{ 0x00F900, 0x00FAFF, "စှ်ေဗီုပြင်CJKအာဲဒဳအဝ်ဂရာန်ဂမၠိုင်"           },
	{ 0x00FB00, 0x00FB4F, "ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အက္ခရ်ဂမၠိုင်"          },
	{ 0x00FB50, 0x00FDFF, "ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အခဝ်အာရဗဳ-က"           },
	{ 0x00FE00, 0x00FE0F, "ရုဲစှ်လဝ်တၞဟ်ခြာဂမၠိုင်"               },
	{ 0x00FE10, 0x00FE1F, "ဗီုပြင်ဒၟံင်လက်ပ္ကဴဂမၠိုင်"                  },
	{ 0x00FE20, 0x00FE2F, "ပံင်စပ်ဟေန်မေတ်ဂမၠိုင်"               },
	{ 0x00FE30, 0x00FE4F, "CJK Compatibility Forms"             },
	{ 0x00FE50, 0x00FE6F, "ဗီုပြင်မြံက်မဍောတ်ဂမၠိုင်"               },
	{ 0x00FE70, 0x00FEFF, "ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အခဝ်အာရဗဳ-ခ"           },
	{ 0x00FF00, 0x00FFEF, "ဗီုအခဝ်မဇၞော်သၠဲကဵုမပေင်သၠဲဂမၠိုင်"          },
	{ 0x00FFF0, 0x00FFFF, "Specials"                     },
	{ 0x010000, 0x01007F, "သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ)"                },
	{ 0x010080, 0x0100FF, "ဨဒဳယာန်ဂရာန် လေန်နဳယျာ (ခ)"                },
	{ 0x010100, 0x01013F, "Aegean Numbers"                  },
	{ 0x010140, 0x01018F, "Ancient Greek Numbers"              },
	{ 0x010190, 0x0101CF, "Ancient Symbols"                 },
	{ 0x0101D0, 0x0101FF, "ဖာဲဆတေဝ်ဒေတ်"                  },
	{ 0x010280, 0x01029F, "လာဲသဳယာန်"                      },
	{ 0x0102A0, 0x0102DF, "ခါရေင်ယာန်"                      },
	{ 0x0102E0, 0x0102FF, "Coptic Epact Numbers"               },
	{ 0x010300, 0x01032F, "ခစေၚ်တြေံ"                    },
	{ 0x010330, 0x01034F, "ကာဒ်တေတ်"                      },
	{ 0x010350, 0x01037F, "ပါမေတ်တြေံ"                    },
	{ 0x010380, 0x01039F, "ယူဂရေတ်တေတ်"                     },
	{ 0x0103A0, 0x0103DF, "ဖာသဳတြေံ"                   },
	{ 0x010400, 0x01044F, "ဒါတ်ဇရာန်"                     },
	{ 0x010450, 0x01047F, "သျှဗဳယာန်"                     },
	{ 0x010480, 0x0104AF, "အဝ်သမာန်ယာ"                     },
	{ 0x0104B0, 0x0104FF, "အဝ်ဇြဳ"                      },
	{ 0x010500, 0x01052F, "အယ်လ်ဗာသာန်"                     },
	{ 0x010530, 0x01056F, "ခါခေယှေန် အာယ်လ်ဘေနဳယာန်"                },
	{ 0x010570, 0x0105BF, "ဝိသကူကဳ"                     },
	{ 0x010600, 0x01077F, "လေန်နဳယျာ (က)"                     },
	{ 0x010780, 0x0107BF, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အေက်"                 },
	{ 0x010800, 0x01083F, "Cypriot Syllabary"                },
	{ 0x010840, 0x01085F, "အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ"                 },
	{ 0x010860, 0x01087F, "ပါမာဲရင်"                    },
	{ 0x010880, 0x0108AF, "နာၜထေင်"                    },
	{ 0x0108E0, 0x0108FF, "ဟေက်ထရာန်"                      },
	{ 0x010900, 0x01091F, "ဖဳနေတ်ယှေန်"                    },
	{ 0x010920, 0x01093F, "လဳဒဳဒါန်"                      },
	{ 0x010980, 0x01099F, "မဳရဝ်ဣတေတ် ဟာဲရဝ်ကလေတ်တေတ်"               },
	{ 0x0109A0, 0x0109FF, "မဳရဝ်ဣတေတ် ခဝ်သေတ်"                 },
	{ 0x010A00, 0x010A5F, "ခါရဝ်သတဳ"                    },
	{ 0x010A60, 0x010A7F, "အာရေဗဳယာန်သမၠုင်ကျာတြေံ"                },
	{ 0x010A80, 0x010A9F, "အာရေဗဳယာန်သၟဝ်ကျာတြေံ"                },
	{ 0x010AC0, 0x010AFF, "မာန်နေတ်ခဳယာန်"                    },
	{ 0x010B00, 0x010B3F, "အဗါတ်သတေန်"                     },
	{ 0x010B40, 0x010B5F, "ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ်"              },
	{ 0x010B60, 0x010B7F, "ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ်"              },
	{ 0x010B80, 0x010BAF, "ပါလာဝဳ သဝ်ဒါန်"                 },
	{ 0x010C00, 0x010C4F, "တာခ်ကေတ်တြေံ"                    },
	{ 0x010C80, 0x010CFF, "ဟာန်ဂါရေဝ်တြေံ"                  },
	{ 0x010D00, 0x010D3F, "ရဝ်ဟေင်ဂျာ ဟာဲနဳဖှဳ"                 },
	{ 0x010E60, 0x010E7F, "ဂၞန်သင်္ကေတရုမဳဂမၠိုင်"               },
	{ 0x010E80, 0x010EBF, "ယဵုသဳဒိ"                      },
	{ 0x010F00, 0x010F2F, "သတ်ဂျဳယာန်တြေံ"                   },
	{ 0x010F30, 0x010F6F, "သတ်ဂျဳယာန်"                     },
	{ 0x010F70, 0x010FAF, "ဝဳဂါယ်တြေံ"                    },
	{ 0x010FB0, 0x010FDF, "Chorasmian"                    },
	{ 0x010FE0, 0x010FFF, "အာန်လေပ်မေယာန်"                     },
	{ 0x011000, 0x01107F, "ဖရာမ်မဳလ်"                      },
	{ 0x011080, 0x0110CF, "ကေတဳ"                      },
	{ 0x0110D0, 0x0110FF, "ဆိုရာဆေမ်ပေန်"                   },
	{ 0x011100, 0x01114F, "ချေန်ကမာ"                      },
	{ 0x011150, 0x01117F, "မဟာဂျနဳ"                     },
	{ 0x011180, 0x0111DF, "ဃှဳဝါတာ"                     },
	{ 0x0111E0, 0x0111FF, "ဂၞန်သေန်ဟာလာတြေံတြဟ်ဂမၠိုင်"             },
	{ 0x011200, 0x01124F, "ခုဒ်သကဳ"                      },
	{ 0x011280, 0x0112AF, "မုတ္တနဳ"                     },
	{ 0x0112B0, 0x0112FF, "ဒူဒါဝါဒဳ"                    },
	{ 0x011300, 0x01137F, "ဂရေန်တာ"                     },
	{ 0x011400, 0x01147F, "နဳဝါ"                       },
	{ 0x011480, 0x0114DF, "တိရဟုတာ"                     },
	{ 0x011580, 0x0115FF, "သေတ်ဒေါန်"                     },
	{ 0x011600, 0x01165F, "မဝ်ဒဳ"                       },
	{ 0x011660, 0x01167F, "မန်ဂဝ်လဳယျာဆက်တၞဟ်"               },
	{ 0x011680, 0x0116CF, "Takri"                      },
	{ 0x011700, 0x01174F, "အာဟုမ်"                       },
	{ 0x011800, 0x01184F, "ဒဝ်ဂရာ"                      },
	{ 0x0118A0, 0x0118FF, "ဝါရာန်သဳတဳ"                   },
	{ 0x011900, 0x01195F, "ဒိုန်အာခုရုတ်"                   },
	{ 0x0119A0, 0x0119FF, "နာန်ဒဳနာဂါရေဝ်"                   },
	{ 0x011A00, 0x011A4F, "Zanabazar Square"                 },
	{ 0x011A50, 0x011AAF, "သဝ်ယွေန်ဗဝ်"                     },
	{ 0x011AB0, 0x011ABF, "ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ" },
	{ 0x011AC0, 0x011AFF, "ဖါဲသေင်အော"                   },
	{ 0x011C00, 0x011C6F, "လေတ်ရှုကဳ"                    },
	{ 0x011C70, 0x011CBF, "Marchen"                     },
	{ 0x011D00, 0x011D5F, "မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ"                  },
	{ 0x011D60, 0x011DAF, "ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ"                  },
	{ 0x011EE0, 0x011EFF, "မကာသာ"                     },
	{ 0x011FB0, 0x011FBF, "လဳသေုန်လိက်ဗပေင်စုတ်"                 },
	{ 0x011FC0, 0x011FFF, "တမဳလ်လိက်ဗပေင်စုတ်"                 },
	{ 0x012000, 0x0123FF, "ကြူနဳဖံင်"                    },
	{ 0x012400, 0x01247F, "ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်"        },
	{ 0x012480, 0x01254F, "Early Dynastic Cuneiform"             },
	{ 0x012F90, 0x012FFF, "Cypro-Minoan"                   },
	{ 0x013000, 0x01342F, "Egyptian Hieroglyphs"               },
	{ 0x013430, 0x01343F, "Egyptian Hieroglyph Format Controls"       },
	{ 0x014400, 0x01467F, "Anatolian Hieroglyphs"              },
	{ 0x016800, 0x016A3F, "ဘမာန်လိက်ဗပေင်စုတ်"                 },
	{ 0x016A40, 0x016A6F, "မရုန်သာ"                       },
	{ 0x016A70, 0x016ACF, "Tangsa"                      },
	{ 0x016AD0, 0x016AFF, "Bassa Vah"                    },
	{ 0x016B00, 0x016B8F, "Pahawh Hmong"                   },
	{ 0x016E40, 0x016E9F, "Medefaidrin"                   },
	{ 0x016F00, 0x016F9F, "Miao"                       },
	{ 0x016FE0, 0x016FFF, "Ideographic Symbols and Punctuation"       },
	{ 0x017000, 0x0187FF, "Tangut"                      },
	{ 0x018800, 0x018AFF, "Tangut Components"                },
	{ 0x018B00, 0x018CFF, "Khitan Small Script"               },
	{ 0x018D00, 0x018D7F, "Tangut Supplement"                },
	{ 0x01AFF0, 0x01AFFF, "Kana Extended-B"                 },
	{ 0x01B000, 0x01B0FF, "Kana Supplement"                 },
	{ 0x01B100, 0x01B12F, "Kana Extended-A"                 },
	{ 0x01B130, 0x01B16F, "Small Kana Extension"               },
	{ 0x01B170, 0x01B2FF, "Nushu"                      },
	{ 0x01BC00, 0x01BC9F, "Duployan"                     },
	{ 0x01BCA0, 0x01BCAF, "Shorthand Format Controls"            },
	{ 0x01CF00, 0x01CFCF, "Znamenny Musical Notation"            },
	{ 0x01D000, 0x01D0FF, "Byzantine Musical Symbols"            },
	{ 0x01D100, 0x01D1FF, "သင်္ကေတဂဳတဂမၠိုင်"                 },
	{ 0x01D200, 0x01D24F, "Ancient Greek Musical Notation"          },
	{ 0x01D2E0, 0x01D2FF, "Mayan Numerals"                  },
	{ 0x01D300, 0x01D35F, "Tai Xuan Jing Symbols"              },
	{ 0x01D360, 0x01D37F, "Counting Rod Numerals"              },
	{ 0x01D400, 0x01D7FF, "Mathematical Alphanumeric Symbols"        },
	{ 0x01D800, 0x01DAAF, "ဗီုပြၚ်ချူခရက်နကဵုတဲ"                },
	{ 0x01DF00, 0x01DFFF, "အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဆ"                 },
	{ 0x01E000, 0x01E02F, "ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်ဆက်တၞဟ်"              },
	{ 0x01E100, 0x01E14F, "Nyiakeng Puachue Hmong"              },
	{ 0x01E290, 0x01E2BF, "Toto"                       },
	{ 0x01E2C0, 0x01E2FF, "Wancho"                      },
	{ 0x01E7E0, 0x01E7FF, "အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ"               },
	{ 0x01E800, 0x01E8DF, "Mende Kikakui"                  },
	{ 0x01E900, 0x01E95F, "Adlam"                      },
	{ 0x01EC70, 0x01ECBF, "Indic Siyaq Numbers"               },
	{ 0x01ED00, 0x01ED4F, "Ottoman Siyaq Numbers"              },
	{ 0x01EE00, 0x01EEFF, "Arabic Mathematical Alphabetic Symbols"      },
	{ 0x01F000, 0x01F02F, "Mahjong Tiles"                  },
	{ 0x01F030, 0x01F09F, "Domino Tiles"                   },
	{ 0x01F0A0, 0x01F0FF, "Playing Cards"                  },
	{ 0x01F100, 0x01F1FF, "Enclosed Alphanumeric Supplement"         },
	{ 0x01F200, 0x01F2FF, "ကွေတ်ဝါဒဗပေင်စုတ်လဝ်တၟာတ်ဂမၠိုင်"         },
	{ 0x01F300, 0x01F5FF, "ဗီုရုပ်သင်္ကေတအဳမိုဂျဳဂမၠိုင်"      },
	{ 0x01F600, 0x01F64F, "Emoticons"                    },
	{ 0x01F650, 0x01F67F, "Ornamental Dingbats"               },
	{ 0x01F680, 0x01F6FF, "Transport and Map Symbols"            },
	{ 0x01F700, 0x01F77F, "Alchemical Symbols"                },
	{ 0x01F780, 0x01F7FF, "သၠဲပတိုန်ဗီုဂျဳဩမေတြဳ"            },
	{ 0x01F800, 0x01F8FF, "Supplemental Arrows-C"              },
	{ 0x01F900, 0x01F9FF, "သင်္ကေတဗီုစၞကဵုဗီုရုပ်ဂမၠိုင်"       },
	{ 0x01FA00, 0x01FA6F, "Chess Symbols"                  },
	{ 0x01FA70, 0x01FAFF, "Symbols and Pictographs Extended-A"        },
	{ 0x01FB00, 0x01FBFF, "Symbols for Legacy Computing"           },
	{ 0x020000, 0x02A6DF, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ခ)"        },
	{ 0x02A700, 0x02B73F, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဂ)"        },
	{ 0x02B740, 0x02B81F, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဃ)"        },
	{ 0x02B820, 0x02CEAF, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ၚ)"        },
	{ 0x02CEB0, 0x02EBEF, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(စ)"        },
	{ 0x02F800, 0x02FA1F, "CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်"     },
	{ 0x030000, 0x03134F, "သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ)"        },
	{ 0x0E0000, 0x0E007F, "Tags"                       },
	{ 0x0E0100, 0x0E01EF, "Variation Selectors Supplement"          },
	{ 0x0F0000, 0x0FFFFF, "Supplementary Private Use Area-A"         },
	{ 0x100000, 0x10FFFF, "Supplementary Private Use Area-B"         },
}


blocks.length = #blocks

return blocks