ခိုၚ်ကၠိုက်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

မန် [ပလေဝ်ဒါန်]

နာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

ခိုၚ်ကၠိုက်

 1. မနွံပွမဗိုန်ဗတ်ကၟောန်ကၟောန်၊
 2. စိုတ်ဓါတ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဂွံပြိုၚ်ကဵုပြသၞာနာနာမာန်၊
 3. သိုၚ်သ္ၚိခိုၚ်ကၠိုက် မၞုံကဵုပွမကၟောန်ခိုၚ် ဟွံလီုအာလောဲလောဲမာန်။

ဖဵု[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ယဝ်ညးသိုၚ်သ္ၚိကီု သိုၚ်ရုၚ်ဒါန်ကီု ဒးခိုၚ်ကၠိုက်ဒးကၟောန်ခိုၚ်ဂှ်ဒှ်အဓိကမွဲတုဲ သွက်ညးကၠုၚ်ဇူဒီုဂ္ဇံမံၚ်တံဂှ် ဓဝိၚ်ဂွံၜိုဟ်တုဲ ဟွံမွယ်ကဵုပွမပိုတ်ကဝ်သရိုဟ်။
 2. စိုတ်ဓါတ်ဒးခိုၚ်ကၠိုက်ဒၟံၚ်ညံၚ်ရဴတၟံဟီုစသာ်ဏံတုဲ အရာလဵုမွဲဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာဏောၚ်ဟီုတှ်ေ စိုတ်ဓါတ်မွဲခိုၚ်ကၟောန်မံၚ်တုဲ ပြသၞာတံဂှ် ဟွံလအ်လီုအောန်ကၠုၚ်သိုက်က်မာန်ရ။
 3. ကၟာၚ်ဍုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက်ကၟောန်ခိုၚ်ဏောၚ်တှ်ေ သၟိၚ်တၠတံကီု ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု သွက်ဂွံဒးဘဲပၞာန်သၞတံဂှ်ဟွံမွယ်ဓဝိၚ်စံၚ်တူတုဲ သီုသၟိၚ်တၠသီုညးဍုၚ်ကွာန်တံ သုၚ်စောဲဘွလေဝ်နွံတသိုက်စိုတ်ဂၠိုၚ်ရ၊ ဆဂးတှ်ေ ယဝ်ရဍုၚ်လဵုမွဲအခေတ်ကၠာတေံတှ်ေ ဟွံခိုၚ်ကၠိုက်ဟွံကၟောန်ဏောၚ်တှ်ေ သၞတံသရိုဟ်ပလီုဂွံလောဲလောဲတုဲ စဵုကဵုဒးပအပ်ထောံဍုၚ်ကဵုသၞတံတုဲ ဒးဂြိပ်ဒဴအာအိုတ်လေဝ်နွံရ။

ဝေါဟာတၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ခိုၚ်ကၟောန်
 2. ခိုၚ်ဗိုန်ဗတ်
 3. မ္ၚိုဟ်ကၟောန်
 4. မ္ၚိုဟ်ကြံၚ်
 5. မ္ၚိုဟ်ညံၚ်တၟံ

ဝေါဟာလွာ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကၟာၚ်ဍုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက်
 2. သ္ၚိရုၚ်ဒါန်ခိုၚ်
 3. နာဲခိုၚ်ကၠိုက်၊ ဂွံအဓိပ္ပါဲ ပူဂဵုဂှ် ဒှ်ညးကၟောန်ခိုၚ်မွဲ ခိုၚ်ကၠိုက်မွဲတုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ဂွံဆဵုယၟုကောန်ပၞာန်ဂၠိုၚ်နူညးကွာန်သာမညရ။

ဝေါဟာဒစး[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. လာဲ
 2. ကဝ်ပိုတ်
 3. သရိုဟ်လီု


တြာဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. မြန်မာ
 2. သေံ
 3. အေၚ်္ဂလိခ်