ကၟကလဵုလိၚ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

မန် [ပလေဝ်ဒါန်]

နာမ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 • ကၟကလဵုလိၚ် (kmakaleuliṅ)
 1. စၟနွံကဵုလျးပ္ဍဲဍုတ်ဗတဍေံ၊ အခိၚ်ဗ္တံမ္ဂးတှ်ေ တၟးတုဲပၠိုတ်တၟးတုဲပၠိုတ်၊ အခိၚ်ရပ်နကဵုတဲမ္ဂးတှ်ေ ကျာပသနူစၟဂှ်နွံ။

ဖဵု[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. အရီုမတ်ၜါ ဂွံတီသဘာဝခိုဟ်ဍိုပ်ဍဴတဴဗွဲမလောန်၊

လဟီု[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ရပ်စၟကလဵုလိၚ်တုဲ ရပ်ပ္ၚာၚ်ပုၚ်တိုက်တှ်ေ ပ္ၚာၚ်ပုၚ်တိုက်ထ္ကး၊ ဂွံအဓိပ္ပါဲဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဇမၞော်ဇမၞော်တံ ဘပဠလဝ်ကောန်ၚာ်တံတုဲ အခိၚ်ကောန်ၚာ်တံဝေၚ်စၟကလဵုလိၚ် ယဝ်ရပ်ဒးစၟကလဵုလိၚ်မ္ဂးတှ်ေ တဲကောန်ၚာ်တံဂှ်ပသာကျာနူစၟကလဵုလိၚ်မာန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတုဲ ညးတံဘလဝ် ယဝ်ရရပ်ဒးစၟကလဵုလိၚ်မ္ဂးတှ်ေ စဴစိုပ်သ္ၚိ ရပ်ပ္ၚာၚ်တိုက်စပုၚ်မ္ဂး ပ္ၚာၚ်ပုၚ်တိုက်ထ္ၜး ပံက်လဝ်အဓိပ္ပါဲသာ်ဏံရ။


ပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲတၞဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. စၟကလဵုလိၚ်ဝွံ အခါပိုဲမဟီုအရေဝ်မ္ဂးတှ်ေ (စၟလဳလိၚ်)ဟီုတဴရ၊ ဂွံဆဵုစၟကလဵုလိၚ်ဏံမာန်တှ်ေ အခိၚ်ဥတုဂံက်ဆဵုဂၠိုၚ်တုဲ အခိၚ်ဂိတုဂၠုဂှ် စၟကလဵုကလိၚ်တံတိတ်ဝေၚ်ဂၠာဲစစၞအခိၚ်ဗ္တံတုဲ နွံအရီုမတ်ဇၟာပ်ညးမဆဵုညာတ်စၟကလဵုလိၚ်တံရ၊ ဘဝကောန်ၚာ်တံလေဝ် ဂြိုပ်ရပ်ဝေၚ်စၟကလဵုလိၚ်တံနွံရ၊ လဆောဝ်တှ်ေ စိုတ်ကောန်ၚာ်တံ ထေၚ်ဂးကလော်သရာဲတုဲ စၟကလဵုလိၚ်ပဝ်လုပ်အာဂြိုပ်တုဲ ဟွံဂံၚ်ဗက်ရပ် ဂြိပ်တိတ်ကၠုၚ်မ္ၚးသၠာတ်ဏံရ။


ဝေါဟာတၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. စၟနာၚ်လော်


ဝေါဟာလွာ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. စၟလဳလိၚ်
 2. စၟဍုတ်နွံသီုလျး
 3. စၟပသ

ဝေါဟာဒစး[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ကဝ
 2. ဂစေံကလော်
 3. ဂဂဳ


တြာဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. မြန်မာ: ပိုးစုန်းကြူး
 2. သေံ: หิ่งห้อย
 3. အေၚ်္ဂလိခ်: Firefly insect
 4. ကြုက်: 螢火蟲