မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကာရန်:အင်္ဂလိက်/æ-

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

» ကာရန် » အင်္ဂလိက်ဂမၠိုင် » -æ-

Rhymes stressed on /æ/

[ပလေဝ်ဒါန်]
  • In some accents, the BATH vowel is pronounced /æ/, making words stressed on /ɑː/ rhymes for words found by following the links on this page. Rhymes obtained by following the links below assume the trap-bath split (that is, the vowel in "bath" is treated as being pronounced /ɑː/, not /æ/).
  • Rhymes obtained by following the links below do not take the bad-lad split into consideration (that is, the vowel in both "bad" and "lad" is taken to be /æ/ rather than /æː/, as it is heard in some varieties of British and Australian English).
Rhymes ending in Examples Longer endings
/æ/ nah (one pronunciation)
/æb/ cab /æb.../
/æbd/ stabbed
/æbz/ abs
/ætʃ/ batch /ætʃ.../
/ætʃt/ matched
/æd/ add /æd.../
/ædz/ adz(e)
/æf/ gaff /æf.../
/æfs/ gaffs
/æft/ faffed
/æɡ/ bag /æɡ.../
/æɡd/ smaragd
/æɡz/ bags
/ædʒ/ badge /ædʒ.../
/æk/ back /æk.../
/æks/ fax /æks.../
/ækst/ axed /ækst.../
/ækt/ act /ækt.../
/æl/ pal /æl.../
/ælk/ talc /ælk.../
/ælks/ calx
/ælp/ scalp /ælp.../
/ælz/ pals
/æm/ dam /æm.../
/æmd/ damned
/æmp/ amp /æmp.../
/æmpt/ stamped /æmpt.../
/æmz/ dams
/æn/ ban /æn.../
/ænd/ band /ænd.../
/ændʒ/ flange /ændʒ.../
/æns/ Vance /æns.../
/ænt/ rant /ænt.../
/ænts/ bants /ænts.../
/ænz/ banns /ænz.../
/æŋ/ bang /æŋ.../
/æŋk/ bank /æŋk.../
/æŋks/ thanks
/æŋkst/ angst
/æŋkt/ banked
/æŋz/ bangs
/æp/ cap /æp.../
/æps/ caps /æps.../
/æpt/ apt /æpt.../
arrow, etc /æɹ.../
/æs/ gas /æs.../
/æsk/ ask (one pronunciation)
/æsp/ asp /æsp.../
/æst/ hast /æst.../
/æʃ/ bash /æʃ.../
/æʃt/ smashed /æʃt.../
/æt/ bat /æt.../
/æts/ bats /æts.../
/æθ/ Cath /æθ.../
/æθs/ maths
gather, etc /æð.../
/æv/ have /æv.../
/ævz/ haves
/æz/ as /æz.../