ကဏ္ဍ:ဝေါဟာအရေဝ်ဘာသာတဏဟ်နွံပ္ဍဲအဘိဓာန်ဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာအရေဝ်ဘာသာတဏဟ်နွံပ္ဍဲအဘိဓာန်ဂမၠိုင်"

ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်လၟိဟ် မုက်လိက်ဂမၠိုၚ် ၂၀၀ စပ် ကုကဏ္ဍဏအ်ရ၊၊ သီုဖအိုတ် နွံ ၇၈၁၃

(မုက်လိက် ကြဴ) (မုက်လိက် ဂတ)

!

&

'

(

)

*

+

-

2

=

I

L

~

€



‚

ƒ

„

…

†

‡

ˆ

‰

Š

‹

Œ



Ž





‘

’

“

”

•

–

—

˜

™

š

›

œ



ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

(မုက်လိက် ကြဴ) (မုက်လိက် ဂတ)