အခေါၚ်အရာ ညးလွပ်ဂမၠိုၚ်

ရုဲ ညးလွပ်  
ရံၚ်ညးလွပ် ဂကောံဂမၠိုၚ်ဗဵုရံၚ်ဒၟံၚ်အခေါၚ်အရာဂကောံညးလွပ် ညးလွပ် Praxidicae (ဓရီုကျာ | တြးပတိတ်)

ဒဒှ် ကောန်ဂကောံ ဟွံမံက်ပြာကတ်: မသ္ပဒတန် ညးလွပ်တအ် အလဵုအလဵု

တင်စၟတ်သမ္တီ အခေါင်အရာ ညးလွပ်

အရာမကိတ်ညဳ ပ္ဍဲ တင်စၟတ်သမ္တီ ဟွံမဲ၊၊