အရာမဆက်စပ် ကု အပြံင်အလှာဲ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

စုတ် ယၟု မုက်လိက်မွဲ သွက်ဂွံဆဵု အရာမပြံင်လှာဲ ပ္ဍဲ လေန်မုက်လိက် ဟွံသေင်မ္ဂး နူကဵု မုက်လိက်ဏအ်၊၊ (သွက်ဂွံ ဆဵု ကောန်ဂကောံဂမၠိုင် ပ္ဍဲကဏ္ဍမွဲ၊ စုတ် ကဏ္ဍ:ယၟု ကဏ္ဍ). သၠာဲ ပ္ဍဲမုက်လိက် ပ္ဍဲ your Watchlist ဒှ် ပ္ဍဲ bold.

အရာမရုဲစှ် မပြံင်လှာဲ ပြဟ်ဟ်ဏအ် ထ္ၜး အောန်အိုတ် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ပြံင်လှာဲလဝ် မတုဲကၠုင် | | | ၁၄ | ၃၀ တ္ၚဲ
ဗဒန် ညးလွပ် မစၟတ်သမ္တီလဝ်တုဲဂမၠိုင် | ဗဒန် ညးလွပ် ဟွံဗမံက်ယၟု | ဗဒန် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် နကဵုအဲ | ထ္ၜး bots | ဗဒန် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် ညိည | ထ္ၜး မုက်လိက် မသ္ပကၠောန်ကဏ္ဍ | ထ္ၜး ဝဳကဳဒါတာ
ထ္ၜး အရာမပြံင်လှာဲတၟိတၟိ စနူ ၀၅:၅၄, ၁ အံက်တဝ်ဗါ ၂၀၂၂
   
ယၟု မုက်လိက်-
စရေၚ်ဗွဲဒမၠေံ:
ပလေဝ်
ဝဳကဳဒါတာ ပလေဝ်ဒါန်
တၟိ
ပလေဝ်ဒါန်ဏအ် ခၞံဗဒှ်လဝ် မုက်လိက်တၟိ (ကျောဝ် စရင် မုက်လိက် တၟိဂမၠိုင်)
ကိစ္စဟွံဇၞော်
ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ မပလေဝ်ဒါန် ညိည
စက် နကဵုဗတ်
ပရေင်ပလေဝ်ပလေတ်ဏအ် ကၠောန်လဝ် နကဵု စက်ဗတ်
(±၁၂၃)
ဇမၞော် မုက်လိက်ဏအ် သၠာဲအာ နကဵု လၟိဟ်လျိုင်ဗာက်
မုက်လိက်ရံၚ်စံၚ်မွဲချိန်ခဏ

၂၉ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

  • တၟိ ipse ၀၀:၀၆ +၅၂၅咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အေန်တာလိင်ဂဝ်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{der|ia|la|ipse}} ===သဗ္ဗနာမ်=== {{head|ia|သဗ္ဗနာမ်}} # ဇကုဍေံ၊ ဇကုညး။ ---- ==လပ်တေန်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{der|la|ine-pro|-}} ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{la-IPA}} ===...")

၂၈ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

၂၆ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

  • တၟိ baca ၁၇:၃၁ +၃၃၁咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|Baca|bacá|bacă|bacą|baća|bača|baça|bàca}} ==လပ်တေန်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{inh|la|ine-pro|-}} ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{la-IPA|bāca}} ===နာမ်=== {{la-noun|bāca<1>}} # သတ်ဗာရဳ၊ သတ်ဆု။ # ဗၠဲ။")
  • တၟိ modo ၁၅:၅၈ +၄၁၉咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|mōdo|mōdō|mōdõ|mödo|mödö|mö'dö}} ==လပ်တေန်== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{la-IPA|ann=1}} * {{la-IPA|modō|ann=1}} ===ကြိယာဝိသေသန=== {{la-adv|modo|-}} # ဆၜိုတ်ဏံဟေၚ်၊ ဟေၚ်၊ ဆၜိုတ်ဂှ်၊ ကၠိုဟ်ခၠၚ်မာန်။ # ဟွံလံဏီ၊ ဟွံလံအှ်ေဏီ။")