မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သေံဗဳယေတ်နာမ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ

သေံဗဳယေတ်နာမ်

Meetei Mayek Extensions ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သေံဗဳယေတ်နာမ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+AA80 to U+AADF. All assigned characters in this block have the Script value Tavt (Tai Viet).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+AA80 (43648) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW KO
U+AA81 (43649) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH KO
U+AA82 (43650) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW KHO
U+AA83 (43651) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH KHO
U+AA84 (43652) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW KHHO
U+AA85 (43653) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH KHHO
U+AA86 (43654) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW GO
U+AA87 (43655) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH GO
U+AA88 (43656) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW NGO
U+AA89 (43657) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH NGO
U+AA8A (43658) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW CO
U+AA8B (43659) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH CO
U+AA8C (43660) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW CHO
U+AA8D (43661) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH CHO
U+AA8E (43662) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW SO
U+AA8F (43663) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH SO
U+AA90 (43664) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW NYO
U+AA91 (43665) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH NYO
U+AA92 (43666) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW DO
U+AA93 (43667) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH DO
U+AA94 (43668) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW TO
U+AA95 (43669) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH TO
U+AA96 (43670) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW THO
U+AA97 (43671) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH THO
U+AA98 (43672) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW NO
U+AA99 (43673) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH NO
U+AA9A (43674) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW BO
U+AA9B (43675) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH BO
U+AA9C (43676) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW PO
U+AA9D (43677) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH PO
U+AA9E (43678) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW PHO
U+AA9F (43679) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH PHO
U+AAA0 (43680) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW FO
U+AAA1 (43681) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH FO
U+AAA2 (43682) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW MO
U+AAA3 (43683) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH MO
U+AAA4 (43684) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW YO
U+AAA5 (43685) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH YO
U+AAA6 (43686) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW RO
U+AAA7 (43687) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH RO
U+AAA8 (43688) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW LO
U+AAA9 (43689) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH LO
U+AAAA (43690) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW VO
U+AAAB (43691) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH VO
U+AAAC (43692) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW HO
U+AAAD (43693) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH HO
U+AAAE (43694) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER LOW O
U+AAAF (43695) Lo
(Other Letter)
TAI VIET LETTER HIGH O
U+AAB0 (43696) ◌ꪰ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET MAI KANG
U+AAB1 (43697) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL AA
U+AAB2 (43698) ◌ꪲ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET VOWEL I
U+AAB3 (43699) ◌ꪳ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET VOWEL UE
U+AAB4 (43700) ◌ꪴ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET VOWEL U
U+AAB5 (43701) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL E
U+AAB6 (43702) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL O
U+AAB7 (43703) ◌ꪷ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET MAI KHIT
U+AAB8 (43704) ◌ꪸ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET VOWEL IA
U+AAB9 (43705) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL UEA
U+AABA (43706) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL UA
U+AABB (43707) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL AUE
U+AABC (43708) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL AY
U+AABD (43709) Lo
(Other Letter)
TAI VIET VOWEL AN
U+AABE (43710) ◌ꪾ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET VOWEL AM
U+AABF (43711) ◌꪿ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET TONE MAI EK
U+AAC0 (43712) Lo
(Other Letter)
TAI VIET TONE MAI NUENG
U+AAC1 (43713) ◌꫁ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI VIET TONE MAI THO
U+AAC2 (43714) Lo
(Other Letter)
TAI VIET TONE MAI SONG
U+AADB (43739) Lo
(Other Letter)
TAI VIET SYMBOL KON
U+AADC (43740) Lo
(Other Letter)
TAI VIET SYMBOL NUENG
U+AADD (43741) Lm
(Modifier Letter)
TAI VIET SYMBOL SAM
U+AADE (43742) Po
(Other Punctuation)
TAI VIET SYMBOL HO HOI
U+AADF (43743) Po
(Other Punctuation)
TAI VIET SYMBOL KOI KOI