မဝ်ဂျူ:scripts/data

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မဝ်ဂျူ:scripts/data/doc

--[=[
	When adding new scripts to this file, please don't forget to add
	style definitons for the script in [[MediaWiki:Common.css]].
]=]

local u = mw.ustring.char
local m = {}

m["Adlm"] = {
	canonicalName = "အက်လန်",
	characters = "𞤀-𞥟",
	direction = "rtl",
}

m["Afak"] = {
	canonicalName = "အာပဲါကာ",
}

m["Aghb"] = {
	canonicalName = "ခါခေယှေန် အာယ်လ်ဘေနဳယာန်",
	characters = "𐔰-𐕣𐕯",
}

m["Ahom"] = {
	canonicalName = "အာဟုမ်",
	characters = "𑜀-𑜿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	varieties = {"Jawi", {"Nastaliq", "Nastaleeq"}},
	characters = "؀-ۿݐ-ݿࢠ-ࣿﭐ-﷽ﹰ-ﻼ",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},	-- more precisely, impure abjad
}

m["fa-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	otherNames = {"Perso-Arabic"},
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["kk-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ks-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ku-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ms-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["mzn-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ota-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["pa-Arab"] = {
	canonicalName = "ချာမူခဳ",
	otherNames = {"Arabic"},
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ps-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["sd-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["tt-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ug-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

m["ur-Arab"] = {
	canonicalName = "အာရဗဳ",
	characters = m["Arab"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Arab",
}

-- Aran (Nastaliq) is subsumed into Arab

m["Armi"] = {
	canonicalName = "အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ",
	characters = "𐡀-𐡟",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Armn"] = {
	canonicalName = "အာမေနဳယျာ",
	characters = "Ա-֏ﬓ-ﬗ",
}

m["Avst"] = {
	canonicalName = "အဗါတ်သတေန်",
	characters = "𐬀-𐬿",
	direction = "rtl",
}

m["pal-Avst"] = {
	canonicalName = "ပဲါသေံ",
	characters = m["Avst"].characters,
	direction = "rtl",
	parent = "Avst",
}

m["Bali"] = {
	canonicalName = "ပဲါလဳ",
	characters = "ᬀ-᭼",
	systems = {"abugida"},
}

m["Bamu"] = {
	canonicalName = "ဗာမာန်",
	characters = "ꚠ-꛷𖠀-𖨸",
}

m["Bass"] = {
	canonicalName = "ဗာသာ",
	aliases = {"Bassa Vah", "Vah"},
	characters = "𖫐-𖫵",
}

m["Batk"] = {
	canonicalName = "ပါတေတ်",
	characters = "ᯀ-᯿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Beng"] = {
	canonicalName = "ဘင်္ဂါလဳ",
	characters = "ঀ-ঃঅ-ঌএঐও-নপ-রললশ-হ়-ৄেৈো-ৎৗড়ঢ়য়়ৠ-ৣ০-৯",
	systems = {"abugida"},
}

m["as-Beng"] = {
	canonicalName = "အေက်စမဳ",
	otherNames = {"Bengali-Assamese", "Eastern Nagari"},
	characters = "ঁ-ঃঅ-ঌএঐও-নপ-যশ-হ়-ৄেৈো-ৎৗড়ঢ়য়়ৠ-ৣ০-ৱ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Bhks"] = {
	canonicalName = "လေတ်ရှုကဳ",
	characters = "𑰀-𑱬",
	systems = {"abugida"},
}

m["Bopo"] = {
	canonicalName = "Zhuyin",
	aliases = {"Zhuyin Fuhao", "Bopomofo"},
	characters = "ㄅ-ㄯㆠ-ㆿ",
}

m["Brah"] = {
	canonicalName = "ဖရာမ်မဳလ်",
	characters = "𑀀-𑁿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Brai"] = {
	canonicalName = "Braille",
	characters = "⠀-⣿",
}

m["Bugi"] = {
	canonicalName = "ၜေါအ်ဂဳနဳ",
	aliases = {"Lontara"},
	characters = "ᨀ-᨟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Buhd"] = {
	canonicalName = "Buhid",
	characters = "ᝀ-ᝓ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Cakm"] = {
	canonicalName = "ချေန်ကမာ",
	characters = "𑄀-𑅇",
	systems = {"abugida"},
}

m["Cans"] = {
	canonicalName = "ဝေါဟာရသဍုင်ခမ်နာဒါ",
	characters = "᐀-ᙿᢰ-ᣵ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Cari"] = {
	canonicalName = "ခါရေင်ယာန်",
	characters = "𐊠-𐋐",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Cham"] = {
	canonicalName = "ချေန်",
	characters = "ꨀ-꩟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Chrs"] = {
	canonicalName = "Chorasmian",
	characters = "𐾰-𐿋",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Cher"] = {
	canonicalName = "ချေဝ်ရဝ်ကဳ",
	characters = "Ꭰ-ᏽꭰ-ꮿ",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Copt"] = {
	canonicalName = "ကော့ပ်တိ",
	characters = "Ϣ-ϯⲀ-⳿𐋠-𐋻", -- this is mostly "Coptic", not unified "Greek and Coptic"
	systems = {"alphabet"},
}

m["Cprt"] = {
	canonicalName = "Cypriot",
	characters = "𐠀-𐠿",
	direction = "rtl",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Cyrl"] = {
	canonicalName = "စဳရယ်လ်",
	characters = "Ѐ-џѢѣѪѫѬѭѲѳѴѵҊ-ԧꚀ-ꚗ",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Cyrs"] = {
	canonicalName = "စဳရယ်လ်တြေံ",
	aliases = {"Early Cyrillic"},
	characters = "Ѐ-ԧꙀ-ꚗ",
	wikipedia_article = "Early Cyrillic alphabet",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Deva"] = {
	canonicalName = "ထေဝနာခရေဝ်",
	characters = "ऀ-ॿ꣠-ꣿ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Dogr"] = {
	canonicalName = "ဒဝ်ဂရာ",
	characters = "𑠀-𑠻",
	systems = {"abugida"},
}

m["Dsrt"] = {
	canonicalName = "ဒါတ်ဇရာန်",
	characters = "𐐀-𐑏",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Dupl"] = {
	canonicalName = "Duployan",
	characters = "𛰀-𛲟",
}

m["Egyd"] = {
	canonicalName = "Demotic",
	systems = {"abjad", "logography"},
}

m["Egyh"] = {
    canonicalName = "Hieratic",
    systems = {"abjad", "logography"},
}

m["Egyp"] = {
	canonicalName = "Egyptian hieroglyphic",
	varieties = {"Hieratic"},
	characters = "𓀀-𓐮"..u(0x13430).."-"..u(0x13438),
	wikipedia_article = "Egyptian hieroglyphs",
	systems = {"abjad", "logography"},
}

m["Elba"] = {
	canonicalName = "အယ်လ်ဗာသာန်",
	characters = "𐔀-𐔧",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Ethi"] = {
	canonicalName = "အာန်တဳအဝ်ဖေန်",
	aliases = {"Ge'ez"},
	characters = "ሀ-᎙ⶀ-ⷞꬁ-ꬮ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Geok"] = {
	canonicalName = "ခုတ်သူရေဝ်",
	varieties = {"Nuskhuri", "Asomtavruli"},
	characters = "Ⴀ-Ⴭⴀ-ⴭ", -- Ⴀ-Ⴭ is Asomtavruli, ⴀ-ⴭ is Nuskhuri
	systems = {"alphabet"},
}

m["Geor"] = {
	canonicalName = "ဂျဝ်ဂျဳယာန်",
	varieties = {"Mkhedruli", "Mtavruli"},
	characters = "ა-ჿᲐ-Ჿ", -- ა-ჿ is lowercase Mkhedruli; Ა-Ჿ is uppercase Mkhedruli (Mtavruli)
	systems = {"alphabet"},
}

m["Glag"] = {
	canonicalName = "ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်",
	characters = "Ⰰ-ⱞ𞀀-𞀪",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Gong"] = {
	canonicalName = "ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ",
	characters = "𑵠-𑶩",
	systems = {"abugida"},
}

m["Gonm"] = {
	canonicalName = "မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ",
	characters = "𑴀-𑵙",
	systems = {"abugida"},
}

m["Goth"] = {
	canonicalName = "ကာဒ်တေတ်",
	characters = "𐌰-𐍊",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Gran"] = {
	canonicalName = "ဂရေန်တာ",
	characters = "𑌀-𑍴",
	systems = {"abugida"},
}

m["Grek"] = {
	canonicalName = "ဂရေတ်",
	characters = "Ͱ-ϡϰ-Ͽ",
	systems = {"alphabet"},
}

m["polytonic"] = {
	canonicalName = "ဂရေတ်",
	characters = "ἀ-῾" .. m["Grek"].characters,
	parent = "Grek",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Gujr"] = {
	canonicalName = "ဂုဂျာရတဳ",
	characters = "ઁ-૿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Guru"] = {
	canonicalName = "ဂူမူခဳ",
	characters = "ਁ-੶",
	systems = {"abugida"},
}

m["Hang"] = {
	canonicalName = "ဟန်ဂူ",
	aliases = {"Hangeul"},
	characters = (
		"가-힣".. -- Syllables
		"ᄀ-ᇿ".. -- Jamo
		"ꥠ-ꥼ".. -- Jamo Ext-A
		"ힰ-ퟻ".. -- Jamo Ext-B
		"ㄱ-ㆎ".. -- Compat Jamo
		"ᅠ-ᅵ" -- Halfwidth
	),
	systems = {"syllabary"},
}

m["Hani"] = {
	canonicalName = "ဟာန်",
	varieties = {"Hanzi", "Kanji", "Hanja", "Chu Nom"},
	characters = (
		"一-鿿"..
		"㐀-䶿".. -- ExtA
		"𠀀-𮯯".. -- SIP 
		"𰀀-𱍏".. -- ExtG
		"﨎﨏﨑﨓﨔﨟﨡﨣﨤﨧﨨﨩"..
		"⺀-⻿".. -- Radicals Supplement
		" -〿".. -- CJK Symbols and Punctuation
		"𖿢𖿣𖿰𖿱".. -- Ideographic Symbols and Punctuation
		"㇀-㇯".. -- Strokes
		"㍻-㍿㋿" -- 組文字
	),
	systems = {"logography"},
}

m["Hans"] = {
	canonicalName = "Simplified Han",
	characters = m["Hani"].characters,
	systems = {"logography"},
}

m["Hant"] = {
	canonicalName = "Traditional Han",
	characters = m["Hani"].characters,
	systems = {"logography"},
}

m["Hatr"] = {
	canonicalName = "ဟေက်ထရာန်",
	characters = "𐣠-𐣿",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Hira"] = {
	canonicalName = "ဟဳရာဂါနာ",
	varieties = {"Hentaigana"},
	characters = "ぁ-ゟ𛀁-𛄞𛅐𛅑𛅒🈀",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Hluw"] = {
	canonicalName = "Anatolian Hieroglyphs",
	characters = "𔐀-𔙆",
	wikipedia_article = "Anatolian hieroglyphs",
}

m["Hung"] = {
	canonicalName = "ဟာန်ဂါရေဝ်တြေံ",
	aliases = {"Hungarian runic"},
	characters = "𐲀-𐲲",
	direction = "rtl",
}

m["Kana"] = {
	canonicalName = "ခတခဏ",
	characters = "゠-ヿㇰ-ㇿ㌀-㍗ヲ-゚𛀀𛅤𛅥𛅦𛅧",
	systems = {"syllabary"},
}

-- These should be defined after the scripts they are composed of

m["Kore"] = {
	canonicalName = "ကိုဝ်ရဳယျာ",
	characters = m["Hang"].characters .. m["Hani"].characters,
	systems = {"syllabary", "logography"},
}

m["Hano"] = {
	canonicalName = "ဟာနူမှု",
	characters = "ᜠ-᜴",
	systems = {"abugida"},
}

m["Hebr"] = {
	canonicalName = "ဟဳဘရဝ်",
	characters = u(0x0590) .. "-" .. u(0x05FF) .. u(0xFB1D) .. "-" .. u(0xFB4F),
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},	-- more precisely, impure abjad
}

m["Hmng"] = {
	canonicalName = "Hmong",
	aliases = {"Pahawh Hmong"},
	characters = "𖬀-𖮏",
}

m["Ibrn"] = {
	canonicalName = "Iberian",
}

m["Imag"] = {
	-- To be used to avoid any formatting or link processing
	canonicalName = "Image-rendered",
	-- This should not have any characters listed
	character_category = false,
}

m["Inds"] = {
	canonicalName = "အိန်ဒါတ်",
	aliases = {"Harappan", "Indus Valley"},
}

m["IPAchar"] = {
	canonicalName = "ဂကောံအက္ခရ်ဗွဟ်ရမျာင်",
	aliases = {"IPA"},
}

m["Ital"] = {
	canonicalName = "ခစေၚ်တြေံ",
	characters = "𐌀-𐌯",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Java"] = {
	canonicalName = "ဂျာဗာ",
	characters = "ꦀ-꧟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Jurc"] = {
	canonicalName = "Jurchen",
}

m["Kali"] = {
	canonicalName = "ကယျာလဳ",
	characters = "꤀-꤯",
	systems = {"abugida"},
}

m["Khar"] = {
	canonicalName = "ခါရဝ်သတဳ",
	characters = "𐨀-𐩘",
	systems = {"abugida"},
	direction = "rtl",
}

m["Khmr"] = {
	canonicalName = "ခမေန်",
	characters = "ក-៹᧠-᧿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Khoj"] = {
	canonicalName = "ခုဒ်သကဳ",
	characters = "𑈀-𑈾",
	systems = {"abugida"},
}

m["Kitl"] = {
	canonicalName = "Khitan Large",
	systems = {"logography", "syllabary"},
}

m["Kits"] = {
	canonicalName = "Khitan Small",
	characters = "𘬀-𘳕"..u(0x16FE4),
	systems = {"logography", "syllabary"},
}

m["Knda"] = {
	canonicalName = "ကာန်နာဒါ",
	characters = "ಀ-ೲ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Kthi"] = {
	canonicalName = "ကေတဳ",
	characters = "𑂀-𑃍",
	systems = {"abugida"},
}

m["Lana"] = {
	canonicalName = "သေံဃိန်",
	aliases = {"Tham", "Tua Mueang", "Lanna"},
	characters = "ᨠ-᪭",
	systems = {"abugida"},
}

m["Laoo"] = {
	canonicalName = "သေံလေဴ",
	characters = "ກ-ໟ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Latn"] = {
	canonicalName = "လေပ်တဲင်",
	aliases = {"Roman"},
	varieties = {"Rumi", "Romaji", "Rōmaji", "Romaja"},
	characters = "A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ɏḀ-ỿ",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Latf"] = {
	canonicalName = "Fraktur",
	otherNames = {"Blackletter"}, -- Blackletter is actually the parent "script"
	characters = m["Latn"].characters,
}

m["Latinx"] = {
	canonicalName = "လေပ်တဲင်",
	characters = m["Latn"].characters .. "Ⱡ-Ɀ꜠-ꟿꬰ-ꭥ",
	parent = "Latn",
}

m["pjt-Latn"] = {
	canonicalName = "လေပ်တဲင်",
	characters = m["Latn"].characters,
	parent = "Latn",
}

m["Jpan"] = {
	canonicalName = "ဂျပါန်",
	characters = m["Hira"].characters .. m["Kana"].characters .. m["Hani"].characters .. m["Latn"].characters,
	systems = {"syllabary", "logography"},
}

m["Leke"] = {
	canonicalName = "Leke",
	systems = {"abugida"},
}

m["Lepc"] = {
	canonicalName = "လပ်ချာ",
	characters = "ᰀ-ᱏ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Limb"] = {
	canonicalName = "လေန်ၜေါအ်",
	characters = "ᤀ-᥏",
	systems = {"abugida"},
}

m["Lina"] = {
	canonicalName = "လေန်နဳယျာ (က)",
	characters = "𐘀-𐝧",
}

m["Linb"] = {
	canonicalName = "လေန်နဳယျာ (ခ)",
	characters = "𐀀-𐃺",
}

m["Lisu"] = {
	canonicalName = "လဳသေုန်",
	aliases = {"Fraser"},
	characters = "ꓐ-꓿𑾰",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Lyci"] = {
	canonicalName = "လဳဒဳဒါန်",
	characters = "𐊀-𐊜",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Lydi"] = {
	canonicalName = "လဳဒဳဒါန်",
	characters = "𐤠-𐤿",
	direction = "rtl",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Mahj"] = {
	canonicalName = "မဟာဂျနဳ",
	characters = "𑅐-𑅶",
	systems = {"abugida"},
}

m["Maka"] = {
	canonicalName = "ဝါန်ထာရာ",
	characters = "𑻠-𑻸",
	systems = {"abugida"},
}

m["Mand"] = {
	canonicalName = "မာန်ဒိုင်",
	aliases = {"Mandaean"},
	characters = "ࡀ-࡞",
	direction = "rtl",
}

m["Mani"] = {
	canonicalName = "မာန်နေတ်ခဳယာန်",
	characters = "𐫀-𐫶",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Maya"] = {
	canonicalName = "မာယာ",
	aliases = {"Maya hieroglyphic", "Mayan", "Mayan hieroglyphic"},
	characters = "𝋠-𝋳",
}

m["Medf"] = {
	canonicalName = "Medefaidrin",
	aliases = {"Oberi Okaime", "Oberi Ɔkaimɛ"},
	characters = "𖹀-𖺚",
}

m["Mend"] = {
	canonicalName = "Mende",
	aliases = {"Mende Kikakui"},
	characters = "𞠀-𞣖",
	direction = "rtl",
}

m["Merc"] = {
	canonicalName = "မဳရဝ်ဣတေတ် ခဝ်သေတ်",
	characters = "𐦠-𐦿",
	direction = "rtl",
	systems = {"abugida"},
}

m["Mero"] = {
	canonicalName = "မဳရဝ်ဣတေတ် ဟာဲရဝ်ကလေတ်တေတ်",
	characters = "𐦀-𐦟",
	direction = "rtl",
	systems = {"abugida"},
}

m["Mlym"] = {
	canonicalName = "မလေဝ်ယျလာမ်",
	characters = "ഀ-ൿ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Modi"] = {
	canonicalName = "မဝ်ဒဳ",
	characters = "𑘀-𑙙",
	systems = {"abugida"},
}

m["Mong"] = {
	canonicalName = "အုဲဂူစေံ",
	aliases = {"Mongolian"},
	characters = "᠀-ᢪ𑙠-𑙬",
	direction = "down",
}

m["Morse"] = {
	canonicalName = "ကုဒ်မောဝ်",
}

m["Mroo"] = {
	canonicalName = "မရုန်သာ",
	characters = "𖩀-𖩯",
}

m["Mtei"] = {
	canonicalName = "မဏဳန်ၜေါအ်ရ",
	characters = "ꯀ-꯹ꫠ-꫶",
	systems = {"abugida"},
}

m["Mult"] = {
	canonicalName = "မာန်တာခ်နဳ",
	characters = "𑊀-𑊩",
	systems = {"abugida"},
}

m["musical"] = {
	canonicalName = "သင်္ကေတကြိယျာဂဳတ",
	characters = "𝄀-𝇨",
	systems = {"pictography"},
}

m["Mymr"] = {
	canonicalName = "ဍုင်ဗၟာ",
	aliases = {"Myanmar"},
	characters = "က-႟ꩠ-ꩿꧠ-ꧾ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Narb"] = {
	canonicalName = "အာရေဗဳယာန်သၟဝ်ကျာတြေံ",
	characters = "𐪀-𐪟",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Nbat"] = {
	canonicalName = "နာၜထေင်",
	aliases = {"Nabatean"},
	characters = "𐢀-𐢯",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Newa"] = {
	canonicalName = "နဳဝါ",
	aliases = {"Newar", "Newari", "Prachalit Nepal"}, -- and Ranjana?
	characters = "𑐀-𑑡",
	systems = {"abugida"},
}

m["Nkoo"] = {
	canonicalName = "အိန်'ဂဝ်",
	characters = "߀-߿",
	direction = "rtl",
	systems = {"alphabet"},
}

m["None"] = {
	canonicalName = "Unspecified", -- renders as 'unspecified script'
	-- This should not have any characters listed
	character_category = false, -- none
}

m["Nshu"] = {
	canonicalName = "Nushu",
	aliases = {"Nüshu"},
	characters = "𖿡𛅰-𛋻",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Ogam"] = {
	canonicalName = "Ogham",
	characters = " -᚜",
}

m["Olck"] = {
	canonicalName = "အဝ်ချဳကဳ",
	characters = "᱐-᱿",
}

m["Orkh"] = {
	canonicalName = "အဝ်ခန်ရုန်",
	characters = "𐰀-𐱈",
	direction = "rtl",
}

m["Orya"] = {
	canonicalName = "အဝ်ရေဝ်ယာ",
	aliases = {"Odia"},
	characters = "ଁ-୷",
}

m["Osge"] = {
	canonicalName = "အဝ်ဇြဳ",
	characters = "𐒰-𐓻",
}

m["Osma"] = {
	canonicalName = "အဝ်သမာန်ယာ",
	characters = "𐒀-𐒩",
}

m["Palm"] = {
	canonicalName = "ပါမာဲရင်",
	characters = "𐡠-𐡿",
	direction = "rtl",
}

m["Pauc"] = {
	canonicalName = "ဖါဲသေင်အော",
	characters = "𑫀-𑫸",
}

m["Perm"] = {
	canonicalName = "ပါမေတ်တြေံ",
	characters = "𐍐-𐍺",
}

m["Phag"] = {
	canonicalName = "Phags-pa",
	characters = "ꡀ-꡷",
	direction = "down",
	systems = {"abugida"},
}

m["Marc"] = {
	canonicalName = "Marchen",
	characters = "𑱰-𑲶",
	systems = {"abugida"},
}

m["Phli"] = {
	canonicalName = "ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ်",
	characters = "𐭠-𐭿",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Phlp"] = {
	canonicalName = "ပါလာဝဳ သဝ်ဒါန်",
	characters = "𐮀-𐮯",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Phlv"] = {
	canonicalName = "Book Pahlavi",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
	-- Not in Unicode
}

m["Phnx"] = {
	canonicalName = "ဖဳနေတ်ယှေန်",
	characters = "𐤀-𐤟",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Plrd"] = {
	canonicalName = "Pollard",
	characters = "𖼀-𖾟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Prti"] = {
	canonicalName = "ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ်",
	characters = "𐭀-𐭟",
	direction = "rtl",
}

m["Rjng"] = {
	canonicalName = "ရေဂျေန်",
	characters = "ꤰ-꥟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Rohg"] = {
	canonicalName = "ရဝ်ဟေင်ဂျာ ဟာဲနဳဖှဳ",
	characters = "𐴀-𐴹",
	direction = "rtl",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Ruminumerals"] = {
	canonicalName = "ဂၞန်သင်္ချာရုမဳ",
	characters = "𐹠-𐹾",
	character_category = "ဂၞန်သင်္ချာရုမဳဂမၠိုင်",
}

m["Runr"] = {
	canonicalName = "ရူနေတ်",
	characters = "ᚠ-ᛰ",
	systems = {"alphabet"},
}

m["Samr"] = {
	canonicalName = "သျမာရိဠူ",
	characters = "ࠀ-࠾",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Sarb"] = {
	canonicalName = "အာရေဗဳယာန်သမၠုင်ကျာတြေံ",
	characters = "𐩠-𐩿",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Saur"] = {
	canonicalName = "Saurashtra",
	characters = "ꢀ-꣙",
	systems = {"abugida"},
}

m["Semap"] = {
	canonicalName = "flag semaphore",
	systems = {"pictography"},
}

m["Sgnw"] = {
	canonicalName = "ဗီုပြင်ချူခရက်",
	characters = "𝠀-𝪯",
	systems = {"pictography"},
}

m["Shaw"] = {
	canonicalName = "သျှဗဳယာန်",
	characters = "𐑐-𐑿",
}

m["Shrd"] = {
	canonicalName = "ဃှဳဝါတာ",
	characters = "𑆀-𑇙",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sidd"] = {
	canonicalName = "သေတ်ဒေါန်",
	characters = "𑖀-𑗝",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sind"] = {
	canonicalName = "ဒူဒါဝါဒဳ",
	characters = "𑊰-𑋹",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sinh"] = {
	canonicalName = "သဳရိလင်္ကာ",
	characters = "ං-෴",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sogd"] = {
	canonicalName = "သတ်ဂျဳယာန်",
	characters = "𐼰-𐽙",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Sogo"] = {
	canonicalName = "သတ်ဂျဳယာန်တြေံ",
	characters = "𐼀-𐼧",
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},
}

m["Sora"] = {
	canonicalName = "ဆိုရေန်ဆေမ်ပေန်",
	aliases = {"Sora Sompeng"},
	characters = "𑃐-𑃹",
}

m["Soyo"] = {
	canonicalName = "သဝ်ယွေန်ဗဝ်",
	characters = "𑩐-𑪢",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sund"] = {
	canonicalName = "သာန်ဓနဳ",
	characters = "ᮀ-ᮿ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Sylo"] = {
	canonicalName = "Syloti Nagri",
	aliases = {"Sylheti Nagari"},
	characters = "ꠀ-꠫",
	systems = {"abugida"},
}

m["Syrc"] = {
	canonicalName = "သဳရဳယျာ",
	characters = "܀-ݏ"..u(0x0860).."-"..u(0x086A),
	direction = "rtl",
	systems = {"abjad"},	-- more precisely, impure abjad
}

-- Syre, Syrj, Syrn are apparently subsumed into Syrc; discuss if this causes issues

m["Tagb"] = {
	canonicalName = "Tagbanwa",
	characters = "ᝠ-ᝳ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Takr"] = {
	canonicalName = "Takri",
	characters = "𑚀-𑛉",
	systems = {"abugida"},
}

m["Tale"] = {
	canonicalName = "သေံတာဲခေါင်",
	aliases = {"Tai Nuea", "New Tai Nüa", "New Tai Nuea", "Dehong Dai", "Tai Dehong", "Tai Le"},
	characters = "ᥐ-ᥴ",
	systems = {"abugida"},
}

m["Talu"] = {
	canonicalName = "သေံလုတၟိ",
	characters = "ᦀ-᧟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Taml"] = {
	canonicalName = "တမဳလ်",
	characters = "ஂ-௺𑿀-𑿿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Tang"] = {
	canonicalName = "Tangut",
	characters = "𖿠𗀀-𘫿𘴀-𘴈",
	systems = {"logography", "syllabary"},
}

m["Tavt"] = {
	canonicalName = "သေံဗဳယေတ်",
	characters = "ꪀ-꫟",
	systems = {"abugida"},
}

m["Telu"] = {
	canonicalName = "တေလုဂု",
	characters = "ఀ-౿",
	systems = {"abugida"},
}

m["Teng"] = {
	canonicalName = "Tengwar",
}

m["Tfng"] = {
	canonicalName = "တဳဖဳနေတ်",
	otherNames = {"Libyco-Berber", "Berber"}, -- per Wikipedia, Libyco-Berber is the parent
	characters = "ⴰ-⵿",
	systems = {"abjad", "alphabet"},
}

m["Tglg"] = {
	canonicalName = "ဗါဲဗါဲရေန်",
	aliases = {"Tagalog"},
	characters = "ᜀ-᜔",
	systems = {"abugida"},
}

m["Thaa"] = {
	canonicalName = "ထဏး",
	characters = "ހ-ޱ",
	systems = {"abugida"},
	direction = "rtl",
}

m["Thai"] = {
	canonicalName = "သေံ",
	characters = "ก-๛",
	systems = {"abugida"},
}

m["Tibt"] = {
	canonicalName = "တဳဗဝ်",
	characters = "ༀ-࿚",
	systems = {"abugida"},
}

m["Tirh"] = {
	canonicalName = "တိရဟုတာ",
	characters = "𑒀-𑓙",
	systems = {"abugida"},
}

m["xzh-Tibt"] = {
	canonicalName = "Zhang-Zhung",
	systems = {"abugida"},
}

m["Ugar"] = {
	canonicalName = "ယူဂရေတ်တေတ်",
	characters = "𐎀-𐎟",
	systems = {"abjad"},
}

m["Vaii"] = {
	canonicalName = "ဝဲါ",
	characters = "ꔀ-ꘫ",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Wara"] = {
	canonicalName = "ဝါရာန်ခဃှဳတဳ",
	characters = "𑢠-𑣿",
}

m["Xpeo"] = {
	canonicalName = "ဖာသဳတြေံ",
	characters = "𐎠-𐏕",
}

m["Xsux"] = {
	canonicalName = "ကြူနဳဖံင်",
	aliases = {"Sumero-Akkadian Cuneiform"},
	characters = "𒀀-𒍮𒐀-𒑳",
}

m["Yiii"] = {
	canonicalName = "ယဳ",
	characters = "ꀀ-꓆",
	systems = {"syllabary"},
}

m["Zanb"] = {
	canonicalName = "Zanabazar Square",
	characters = u(0x11A00).."-"..u(0x11A47),
}

m["Zmth"] = {
	canonicalName = "mathematical notation",
	characters = "ℵ∀-⋿⟀-⟯⦀-⫿𝐀-𝟿",
	character_category = "Mathematical notation symbols", -- ?
}

m["Zsym"] = {
	canonicalName = "သင်္ကေတ",
	characters = "─-➿←-⇿⌀-⏿⬀-⯾🀀-🃵🌀-🩭",
	character_category = false, -- none
	systems = {"pictography"},
}

m["Zyyy"] = {
	canonicalName = "undetermined",
	-- This should not have any characters listed, probably
	character_category = false, -- none
	characters = m["Latn"].characters,
}

m["Zzzz"] = {
	canonicalName = "uncoded",
	-- This should not have any characters listed
	character_category = false, -- none
}

return m