အရာမဆက်စပ် ကု အပြံင်အလှာဲ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

စုတ် ယၟု မုက်လိက်မွဲ သွက်ဂွံဆဵု အရာမပြံင်လှာဲ ပ္ဍဲ လေန်မုက်လိက် ဟွံသေင်မ္ဂး နူကဵု မုက်လိက်ဏအ်၊၊ (သွက်ဂွံ ဆဵု ကောန်ဂကောံဂမၠိုင် ပ္ဍဲကဏ္ဍမွဲ၊ စုတ် ကဏ္ဍ:ယၟု ကဏ္ဍ). သၠာဲ ပ္ဍဲမုက်လိက် ပ္ဍဲ your Watchlist ဒှ် ပ္ဍဲ bold.

အရာမရုဲစှ် မပြံင်လှာဲ ပြဟ်ဟ်ဏအ် ထ္ၜး အောန်အိုတ် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ပြံင်လှာဲလဝ် မတုဲကၠုင် | | | ၁၄ | ၃၀ တ္ၚဲ
ဗဒန် ညးလွပ် မစၟတ်သမ္တီလဝ်တုဲဂမၠိုင် | ဗဒန် ညးလွပ် ဟွံဗမံက်ယၟု | ဗဒန် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် နကဵုအဲ | ထ္ၜး bots | ဗဒန် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် ညိည | ထ္ၜး မုက်လိက် မသ္ပကၠောန်ကဏ္ဍ | ထ္ၜး ဝဳကဳဒါတာ
ထ္ၜး အရာမပြံင်လှာဲတၟိတၟိ စနူ ၀၃:၅၇, ၂၈ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂
   
ယၟု မုက်လိက်-
စရေၚ်ဗွဲဒမၠေံ:
ပလေဝ်
ဝဳကဳဒါတာ ပလေဝ်ဒါန်
တၟိ
ပလေဝ်ဒါန်ဏအ် ခၞံဗဒှ်လဝ် မုက်လိက်တၟိ (ကျောဝ် စရင် မုက်လိက် တၟိဂမၠိုင်)
ကိစ္စဟွံဇၞော်
ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ မပလေဝ်ဒါန် ညိည
စက် နကဵုဗတ်
ပရေင်ပလေဝ်ပလေတ်ဏအ် ကၠောန်လဝ် နကဵု စက်ဗတ်
(±၁၂၃)
ဇမၞော် မုက်လိက်ဏအ် သၠာဲအာ နကဵု လၟိဟ်လျိုင်ဗာက်
မုက်လိက်ရံၚ်စံၚ်မွဲချိန်ခဏ

၂၇ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

၂၅ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

၂၃ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

 • တၟိ اوتار ၁၇:၄၉ +၆၀၈咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|أوتار}} ==အူရဒူ== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{uder|ur|sa|अवतार}} ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|avatār}} ===နာမ်=== {{ur-noun|g=m|tr=avatār|hi=अवतार}} # ဒုၚ်စအာဲကၟာဲ။ # ပူဂဵုမထေက်ကဵုသ္ဒးအရှ်ေအသှ်ေ။ # ပူဂဵုမထ...")
 • တၟိ وتر ၁၇:၃၅ +၁၁၂၉咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "=={{=ar=}}== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ar-IPA|وَتَرَ}} ===ကြိယာ=== {{ar-verb|وَتَرَ}} # ဇုက်ဗၜန်။ # ဒုဿဳ၊ ကဵုဘဲအန္တရာဲ၊ လီဗ္ဂေတ်၊ လီပၠီ။ ===ကြိယာ ၂=== {{ar-verb|وَتَرَ}} # တံၚ်ဗဇာ၊ တံၚ်ဒဇက်၊ ဂြဲဒဇက်ဗိုန်ဗို...")
 • တၟိ اتر ၁၆:၅၅ +၅၇၅咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|أتر|إثر|آثر|أبر|أثر|اثر|ابر}} ==ပါရှေန်== {{wikipedia|lang=fa}} ===နာမ်=== {{fa-noun|tr=eter}} # ဒ္ဂေတ်ဝတ်ပွမၞိဟ်။ ---- ==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|uttar}} ===နာမဝိသေသန=== {{ur-adj|tr=uttar|hi=उत्तर|head=اُتر}} # လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ။...")
 • တၟိ اثرات ၁၅:၃၂ +၁၆၄咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|akshara}} ===နာမ်=== {{head|ur|နာမ်|tr=akshara}} # {{plural of|az|اثر}}")
 • တၟိ اثر ၁၅:၂၇ +၁၃၇၂咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|أثر|آثر|إثر|أتر|أبر|اتر|ابر}} ==တူရကဳအောက်ဒဝ်မာန်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{bor|ota|ar|أَثَر}} ===နာမ်=== {{head|ota|နာမ်|tr=eser|ကိုန်ဗဟုဝစ်|آثار|f1tr=asar}} # ကမၠောန်။ ---- ==ပါရှေန်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာက...")
 • တၟိ ابر ၁၄:၄၉ +၁၂၂၀咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|أبر|إثر|آثر|أتر|اتر|أثر|اثر}} ==ဂုဂျာရတဳ== ===နိရုတ်=== {{bor+|gu|fa|ابر|tr=abr}} ===နာမ်=== {{gu-noun|g=m|tr=abar|mgu=અબર}} # ဂၠံမတ်ဗြဲ။ ---- ==ပါရှေန်== ===နိရုတ်=== ဝေါဟာကၠုၚ်နူ {{der|fa|pal||tr=ʾbl}} ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{fa-IPA|a|b|r}} *...")

၂၂ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

 • တၟိ اتری ၁၇:၄၇ +၃၈၁咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "{{also|ابری|آثري|أثري}} ==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|uttarī}} ===နာမဝိသေသန=== {{ur-adj|tr=uttarī|head=اُتری|hi=उत्तरी}} # စှ်ေဒၟံၚ်ပ္ဍဲလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ။ # တရဴမသ္ၚောဲအာ။ # မနွံဒၞာဲသၠုၚ်။")
 • တၟိ ایشور ၁၆:၄၀ +၃၁၈咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အူရဒူ== ===နိရုတ်=== {{lbor|ur|sa|ईश्वर}} ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|īśvar}} ===နာမ်=== {{ur-noun|g=m|head=اِیشْوَر}} # ကျာ်။ # တၠပိုန်၊ တၠစိုန်သ္ကီု။ # တြုံတၠသ္ၚိ။")
 • တၟိ کهان ၁၆:၀၅ +၃၃၃咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|khān}} ===နာမ်=== {{ur-noun|tr=khān|hi=खान|g=f}} # ဖကောဝ်၊ ခါဲတၟံ။ # ဌာန်ပၟၚ်ဒြပ်၊ ဇရာံပိုန်၊ ဌာနဒၞာဲဇွောံကြိုၚ်ကပေါတ်။")
 • တၟိ بدھی ၁၄:၂၂ +၂၀၉咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|buddhi}} ===နာမ်=== {{ur-noun|tr=buddhi|g=m|hi=बुद्धि}} # မက္ဍိုဟ်သ္ကေက်သ္ကာ။")

၂၁ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၂

 • တၟိ باندھ ၁၃:၄၁ +၃၂၇咽頭べさ ဓရီုကျာ တြးပတိတ်(ခၞံကၠောန်လဝ် မုက်လိက် နကဵု "==အူရဒူ== ===ဗွဟ်ရမ္သာင်=== * {{ur-IPA|bāndh}} ===နာမ်=== {{ur-noun|tr=bāndh|g=m|hi=बाँध}} # ကၠောန်ဂဒုက်စဵုစၞာ။ # စုတ်အတၚ်၊ ဒက်ဂြေန်လဝ်ဗိုန်ဗိုန်ခိုၚ်ခိုၚ်။")